Ankan là gì? Cách gọi tên và phản ứng đặc trưng – IAS Links

Cập nhật ngày 01/08/2022 bởi mychi

Bài viết Ankan là gì? Cách gọi tên và phản ứng đặc trưng – IAS Links thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://HuongLiYa.vn/ tìm hiểu Ankan là gì? Cách gọi tên và phản ứng đặc trưng – IAS Links trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Ankan là gì? Cách gọi tên và phản ứng đặc trưng – IAS Links”

Ankan là hydrocacbon mạch hở trong phân tử chỉ chứa các liên kết C-C và C-H.

Công thức chung của ankan là CnH2n+2.

Hợp chất ankan có công thức đơn giản nhất là metan: CH4.

Dãy đồng phân không phân nhánh của ankan được gọi là parafin. Trong trường hợp phân nhánh thì được gọi là isoparafin.

Nội dung bài viết:

 • 1 Danh pháp, Cách gọi tên ankan
 • 2 Tính chất hóa học của ankan
  • 2.1 Phản ứng đặc trưng của ankan
   • 2.1.1 Ankan tác dụng với Clo
   • 2.1.2 Ankan tác dụng với brom
  • 2.2 Phản ứng tách của Ankan
   • 2.2.1 Phản ứng tách H2 của Ankan
   • 2.2.2 Phản ứng tách mạch Cacbon của Ankan (n≥ 3)
   • 2.2.3 Phản ứng phân hủy của Ankan
  • 2.3 Phản ứng cháy của Ankan
 • 3 Điều chế ankan
 • 4 Hỗn hợp x gồm 1 ankan và 1 anken

Danh pháp, Cách gọi tên ankan

 1. Cách gọi tên các ankan mạch thẳng: Tên mạch cacbon + an.

Trong đó 10 ankan đầu tiên sẽ là:

 • CH4: Metan
 • C2H6: Etan
 • C3H8: Propan
 • C4H10: Butan
 • C5H12: Pentan
 • C6H14: Hexan
 • C7H16: Heptan
 • C8H18: Octan
 • C9H20: Nonan
 • C10H22: Đecan

Để dễ nhớ các đồng phân này, chúng ta có câu:

Mẹ (Metan) Em (Etan) Phải (Propan) Bón (Butan) Phân (Pentan) Hóa (Hexan) Học (Heptan) Ở (Octan) Ngoài (Nonan) Đồng (Đecan).

Mọi Người Xem :   FUSION F-MESO MATRIX GIẢI PHÁP CHO LÀN DA SẸO RỖ | Đẹp mỗi ngày

2. Còn đối với các ankan phân nhánh tên gọi sẽ là: Vị trí mạch nhánh + tên nhánh + tên mạch chính (tên ankan tương ứng với số nguyên tử cacbon trong mạch chính).

 1. Mạch chính là mạch dài nhất có nhiều nhóm thế nhất.
 2. Đánh số vị trí cacbon trong mạch chính bắt đầu từ phía gần nhánh hơn.

Tính chất hóa học của ankan

Phản ứng đặc trưng của ankan

Phản ứng đặc trưng của ankan là phản ứng thế

Khi chiếu sáng hoặc đốt nóng hỗn hợp metan và clo sẽ xảy ra phản ứng thế lần lượt các nguyên tử hiđro bằng clo:

CH4 + Cl2image CH3Cl + HCl

CH3Cl + Cl2image CH2Cl2 + HCl

CH2Cl2 + Cl2image CHCl3 + HCl

CHCl3 + Cl2image CCl4 + HCl

Các đồng đẳng của metan cũng tham gia phản ứng thế tương tự và tạo thành hỗn hợp chất với tỉ lệ % khác nhau.

Ankan tác dụng với Clo

CH3-CH2-CH3 + Cl2image CH3-CH2-CH2Cl +HCl (43%) và CH3-CHCl-CH3 + HCl (57%)

Ankan tác dụng với brom

CH3-CH2-CH3 + Br2imageCH3-CH2-CH2Br + HBr (3%) và CH3-CHBr-CH3  +HBr (97%)

Phản ứng tách của Ankan

Phản ứng tách H2 của Ankan

Phản ứng này còn gọi là phản ứng đề hidro hóa

CH3-CH3image CH2=CH2 + H2

Phương trình phản ứng tổng quát: CnH2n+2image CnH2n + H2

Chú ý:

 • Phản ứng tách H2 chỉ xảy ra với những ankan trong phân tử có từ 2 nguyên tử C trở lên.
 • Trong phản ứng tách H2, 2 nguyên tử H gắn với 2 nguyên tử C nằm cạnh nhau tách ra cùng nhau và ưu tiên tách H ở C bậc cao.

CH3-CH2-CH3 → CH2=CH-CH3 + H2

Một số trường hợp riêng khác:

CH3-CH2-CH2-CH3 → 2H2 + CH2=CH-CH=CH

CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 → CH2=C(CH3)-CH=CH2 + 2H2

n-C6H14 → 4H2 + C6H6 (benzen)

n-C7H16 → 4H2 + C6H5CH3 (toluen)

Phản ứng tách mạch Cacbon của Ankan (n≥ 3)

Phản ứng này còn gọi là phản ứng cracking (bẻ gãy mạch cacbon) xảy ra ở điều kiện nhiệt độ, áp suất và xúc tác thích hợp.

CH3-CH2-CH2-CH3imageCH4 + C3H6 hoặc C2H4 + C3H6 hoặc C4H8 + H2

Phương trình phản ứng tổng quát: CnH2n+2image CxH2x+2 + CyH2y

Mọi Người Xem :   lối sống tối giản Tiếng Anh là gì

Chú ý:

 • Ankan thẳng CnH2n+2 khi cracking có thể xảy ra theo (n – 2) hướng khác nhau tạo ra 2(n-2) sản phẩm.
 • Nếu hiệu suất phản ứng cracking là 100% và không có quá trình cracking thứ cấp thì tổng số mol sản phẩm tăng gấp đôi so với các chất tham gia nên KLPTTB giảm đi một nửa.
 • Số mol ankan sau phản ứng luôn bằng số mol ankan ban đầu dù quá trình cracking có nhiều giai đoạn.

Phản ứng phân hủy của Ankan

Ankan bị phân hủy bởi nhiệt:

CnH2n+2image nC + (n+1)H2

Phản ứng phân hủy bởi halogen (Cl2 hoặc F2)

CnH2n+2 + nCl2image CnCl2n+2 + (n+1)H2

Phản ứng cháy của Ankan

Phản ứng này còn gọi là phản ứng oxi hóa ankan

CH4 + 2O2image CO2 + 2H2O

Phương trình phản ứng tổng quát: CnH2n+2 + [(3n+1)/2]O2 → nCO2 + (n+1)H2O

Đối với phản ứng cháy của ankan khi làm bài tập cần lưu ý 2 đặc điểm:

 • nCO2 < nH2O.
 • nH2O – nCO2 = nankan bị đốt cháy.

Nếu đốt cháy 1 hiđrocacbon mà thu được nCO2 < nH2O thì hiđrocacbon đem đốt cháy thuộc loại ankan.

Nếu đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon cho nCO2 < nH2O thì trong hỗn hợp đốt cháy có chứa ít nhất 1 ankan.

Nếu cho ankan tham gia phản ứng với oxi khi có mặt muối Mn2+ thì xảy ra phản ứng oxi hóa không hoàn toàn tạo RCOOH.

R-CH2-CH2-R + 5/2O2 → 2RCOOH + H2O

Các ankan đầu dãy đồng đẳng rất dễ cháy, tỏa nhiều nhiệt. Khí CO2, hơi nước và nhiệt tạo ra nhanh nên có thể gây nổ.

Nếu không đủ oxi, ankan bị cháy không hoàn toàn, khi đó ngoài CO2 và H2O còn tạo ra các sản phẩm như CO, muội than, không những làm giảm năng suất tỏa nhiệt mà còn gây độc hại cho môi trường. Khi có xúc tác, nhiệt độ thích hợp, ankan bị oxi hóa không hoàn toàn tạo thành dẫn xuất chứa oxi như:

CH4 + 2O2image HCH=O + 2H2O

Điều chế ankan

Trong công nghiệp

Metan và các đồng đẳng được tách từ khí thiên nhiên và dầu mỏ.

Trong phòng thí nghiệm

Khi cần một lượng nhỏ metan, người ta nung natri axetat với vôi tôi xút, hoặc có thể cho nhôm cacbua tác dụng với nước

Mọi Người Xem :   Xăng A92 hay A95, chọn loại nào tốt cho xe máy hơn?

Nhiệt phân muối Natri của axit cacboxylic (phản ứng vôi tôi xút)

CH3COONa + NaOH image CH4↑ + Na2CO3

Phương trình phản ứng tổng quát: CnH2n+2-x(COONa)x + xNaOH image CnH2n+2 + xNa2CO3

Riêng với CH4 có thể dùng phản ứng:

Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4

Al4C3 + 12HCl → 4AlCl3 + 3CH4

C + 2H2image CH4

Hỗn hợp x gồm 1 ankan và 1 anken

Hỗn hợp X gồm 1 ankan và 1 anken. Tỉ khối của X so với H2 là 11,25. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít X thu được 6,72 lít CO2 (các thể tích khí đo ở đktc). Công thức của ankan và anken lần lượt là:

Số C trung bình = nCO2 / nX = 0,3 / 0,2 = 1,5 => có 1 chất có số C < 1,5

Vì anken có số C tối thiểu là 2 => ankan có 1C => CH4

Gọi anken cần tìm có CTPT là CnH2n và nanken = a mol;  nCH4 = b mol

=> a + b = 0,2  (1)

Bảo toàn nguyên tố C: nCO2 = n.nC2H2n + nCH4 => an + b = 0,3  (2)

công thức

Từ (1), (2), (3) => a = 0,05;  an = 0,15;  b = 0,15

=> n = 3 => anken là C3H6

Qua bài viết này, chắc hẳn các bạn đã ôn lại được kiến thức về ankan để giải các bài tập hóc búa trong các kì thi một cách ngon lành.

5/5 – (3 bình chọn)


Các câu hỏi về 4 c gọi là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê 4 c gọi là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết 4 c gọi là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết 4 c gọi là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết 4 c gọi là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về 4 c gọi là gì


Các hình ảnh về 4 c gọi là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm báo cáo về 4 c gọi là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo thêm thông tin về 4 c gọi là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://huongliya.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://huongliya.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment