Cải cách chính sách tiền lương

Cập nhật ngày 17/09/2022 bởi mychi

Bài viết Cải cách chính sách tiền lương thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HuongLiYa tìm hiểu Cải cách chính sách tiền lương trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Cải cách chính sách tiền lương”

Đánh giá về Cải cách chính sách tiền lương


Xem nhanh
Đẩy nhanh tiến trình cải cách tiền lương | Truyền Hình Nhân Dân
Website: https://nhandantv.vn
Xem Tin Tức hấp dẫn, Tổng Hợp Video Mới nhất về #thoitiet - Tin Thế Giới mới nhất đang diễn ra trong thời gian qua trên kênh truyền hình nhân dân - Kênh Tin Báo Nhân Dân sẽ cập nhật đến các bạn các thông tin đầy đủ nhất tại đây. Mời bạn đón xem nhé !
Đăng Ký Xem Video #tintuc Miễn Phí: http://goo.gl/dVkSzA
1. Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay : https://bit.ly/2sNoeGo
2. Bản Tin Sáng : https://bit.ly/2tAM882
3. Bản Tin Trưa : https://bit.ly/2N2HHJJ
4. Bản Tin Tối : https://bit.ly/35yEjwX

Việc thực hiện chính sách cải cách tiền lương nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm cuộc sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.Tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong công ty, phù hợp với khó khăn thực tế của địa phương. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với từng giai đoạn cụ thể và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong Doanh nghiệp. Viêc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và của toàn xã hội trong việc giám sát thực hiện nghị quyết.

Mọi Người Xem :   Ngành Y khoa là gì? Học ngành Y khoa ra trường làm gì?

  

Với mục tiêu đề ra từ năm 2018 đến năm 2020

Đối với các bộ phận, tổ chức của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị – xã hội, tiếp tục điều chỉnh tăng thu nhập cơ sở theo quy định hiện hành; Thực hiện cải cách chính sách tiền lương gắn với lộ trình cải cách hành chính, tinh giản biên chế; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập theo nghị quyết của Trung ương.

Đối với công ty thực hiện việc điều chỉnh tăng mức thu nhập tối thiểu vùng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, khả năng chi trả của công ty để đến năm 2020 mức thu nhập tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Xem xét việc thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với công ty nhà nước theo các nội dung của Đề án cải cách chính sách tiền lương được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các nội dung về cải cách

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Thực hiện áp dụng bảng lương mới đảm bảo đúng vị trí việc làm, chức danh, cấp bậc lãnh đạo theo quy định hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động.Thực hiện chế độ nâng bậc lương nhiều và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo quy định của bảng lương mới. Về chế độ phụ cấp hiện hành, đảm bảo tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương.Tiếp tục áp dụng phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp nghinh nghiệm vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động; phụ cấp đáp ứng an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang.

Mọi Người Xem :   Khiếu nại là gì? Công dân có quyền khiếu nại khi nào?

Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, phụ cấp độc hại, nguy hiểm áp dụng với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của nhà nước. Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có khó khăn kinh tế – xã hội đặc biệt điều kiện thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Thực hiện nhất quán khoán quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố trên tỉ lệ chi nhiều của Uỷ ban nhân dân cấp xã; cùng lúc ấy, quy định số lượng tối đa những người hoạt động không chuyên trách theo từng loại hình cấp xã, thôn, tổ dân phố. Trên cơ sở đó, Uỷ ban nhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể chức danh được hưởng phụ cấp theo hướng một chức danh có khả năng đảm nhiệm thường xuyên công việc nhưng phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc được giao.

Đối với người lao động trong công ty

Tiền lương tối thiểu vùng: Thực hiện chính sách về tiền lương tối thiểu vùng theo tháng và theo giờ, bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình người hưởng lương. Nhà nước công bố thu nhập tối thiểu vùng theo tháng và theo giờ, tiền lương bình quân trên thị trường đối với các ngành nghề và hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường lao động, không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của Doanh nghiệp. Doanh nghiệp và người lao động thương lượng, thoả thuận tiền lương, ký hợp đồng lao động và trả lương gắn với năng suất và kết quả lao động. công ty và tổ chức đại diện người lao động thương lượng, thoả thuận về tiền lương, tiền thưởng, các chế độ khuyến khích khác trong thoả ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của Doanh nghiệp. Tăng cường vai trò, năng lực của tổ chức công đoàn và công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước.

Mọi Người Xem :   Sử dụng chế độ ngủ để ngủ ngon hơn trên điện thoại di động Samsung của bạn | ITIGIC

Nhiệm vụ, giải pháp

Cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa, bắt buộc, nội dung của cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các Doanh nghiệp. cải thiện nhận thức, đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm, tạo sự đồng thuận cao ở các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Doanh nghiệp, người hưởng lương và toàn xã hội trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách tiền lương.

Rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về vị trí việc làm và các tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức gắn với từng vị trí việc làm trong hệ thống chính trị để làm căn cứ tuyển dụng, dùng, đánh giá và trả lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

Theo đó việc cải cách tiền lương lần này là khắc phục những hạn chế nói trên để chính sách tiền lương thực sự trở thành động lực cho lao động, sản xuất, góp phần vào công tác xây dựng cán bộ, bộ máy hành chính trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững./.

Nguồn: Theo Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 02/8/2018 của Tỉnh ủy Bắc KạnCác câu hỏi về cải cách tiền lương là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê cải cách tiền lương là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author

Add Comment