Cách xác định chỉ số xà phòng hóa, chỉ số axit, chỉ số iot của chất béo hay, chi tiết | Hóa học lớp 12.

Cập nhật ngày 16/08/2022 bởi mychi

Bài viết Cách xác định chỉ số xà phòng hóa, chỉ số axit, chỉ số iot của chất béo hay, chi tiết | Hóa học lớp 12. thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HuongLiYa tìm hiểu Cách xác định chỉ số xà phòng hóa, chỉ số axit, chỉ số iot của chất béo hay, chi tiết | Hóa học lớp 12. trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Cách xác định chỉ số xà phòng hóa, chỉ số axit, chỉ số iot của chất béo hay, chi tiết

Đánh giá về Cách xác định chỉ số xà phòng hóa, chỉ số axit, chỉ số iot của chất béo hay, chi tiết | Hóa học lớp 12.


Xem nhanh
CHỈ SỐ AXIT - CHỈ SỐ ESTE HÓA - CHỈ SỐ XÀ PHÒNG HÓA - CHỈ SỐ IOT | HÓA 12
I. Chỉ số axit​
Là số miligam KOH cần để trung hoà axit béo tự do có trong 1 gam chất béo
R-COOH + KOH → R-COOK + H2O
II. Chỉ số este hóa
Là số miligam KOH dùng để xà phòng hoá hết lượng etse có trong 1 gam chất béo.
(RCOO)3C3H5 + 3KOH → 3RCOOK + C3H5(OH)3
III. Chỉ số xà phòng hóa
Là tổng số miligam KOH để trung hòa hết lượng axit tự do và xà phòng hóa hết lượng este trong 1 gam chất béo.
Chỉ số xà phòng hóa = chỉ số axit + chỉ số este hóa
IV. Chỉ số iot
Là số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch cacbon của 100 gam chất béo. Chỉ số này dùng để đánh giá mức độ không no của lipit  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!
Mọi Người Xem :   Hứa trao em kim ngọc lương duyên
Trang trướcTrang sau

✅ Mọi người cũng xem : cơm chiên trứng bao nhiêu calo

Lý thuyết và Phương pháp giải

    – Số miligam KOH sử dụng để trung hòa lượng axit tự do trong 1 gam chất béo gọi là chỉ số axit của chất béo

    – Chỉ số xà phòng của chất béo: là số miligam KOH cần để xà phòng hóa triglixerit (tức chất béo) và trung hòa axit béo tự do trong gam chất béo.

    – Chỉ số iot: là số gam iot có khả năng cộng vào 100 gam lipit. Chỉ số này sử dụng để đánh giá mức độ không no của lipit

✅ Mọi người cũng xem : bảo vệ rừng là gì

Ví dụ minh họa

Bài 1: Để trung hòa lượng axit béo tự do xuất hiện trong 14 gam một mẩu chất béo cần 15ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của mẩu chất béo trên là:

    A. 6,0

    B. 7,2

    C. 4,8

    D. 5,5

Hướng dẫn:

    Theo định nghĩa: chỉ số axit của chất béo là số miligam KOH cần dùng để trung hòa hết các axit béo tự do xuất hiện trong 1 gam chất béo.

    Ta có: mKOH = 0,015 x 0,1 x 56000 = 84 (mg)

    ⇒ Chỉ số axit là: 84/14 = 6

Bài 2: Để tác dụng hết với 100 gam lipit có chỉ số axit bằng 7 phải sử dụng 17,92 gam KOH. Khối lượng muối thu được là:

    A. 108,265 g

    B. 170 g

    C. 82,265 g

    D. 107,57 g

Hướng dẫn:

    Ta có: mKOH cần dùng = 7 x 100 = 700 mg = 0,7 (gam)

    ⇒ nKOH = 0,7/56 = 0,0125 (mol)

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Vậy mmuối = 100 + mKOH – mH2O – mglixerol

    = 100 + 17,92 – 0,0125 x 18 – 0,3075/3 x 92 = 108, 265 (gam)

Bài 3: Hãy tính khối lượng NaOH cần dùng để trung hòa axit tự do có trong 5 gam chất béo với chỉ số axit bằng 7.

Hướng dẫn:

    Theo định nghĩa, chỉ số axit của chất béo bằng 7 nghĩa là muốn trung hòa lượng axit béo tự do trong 1 gam chất béo phải sử dụng 7 mg KOH. Vậy muốn trung hòa axit béo tự do trong 5 gam chất béo có chỉ số 7 thì phải dùng 5 * 7 = 35 mg KOH, hay 0,035/56 mol KOH

    ⇒ 0,035/56 mol OH ⇒ 0,035/56 mol NaOH ⇒ khối lượng NaOH cần để trung hòa axit tự do trong 5 gam chất béo có chỉ số axit bằng 7 là:

    mNaOH = 0,035/56*40g = 25(mg) = 0,025g|5g chất béo

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Để xà phòng hóa hoàn toàn 2,52 gam một lipit cần dùng 90ml dung dịch NaOH 0,1M. Chỉ số xà phòng của lipit là:

    A. 210

    B. 150

    C. 187

    D. 200

Đáp án: D

    Ta có: nKOH = nNaOH = 0,09 x 0,1 = 0,009 (mol)

    ⇒ mKOH = 0,009 x 56 = 0,504 (gam) = 504 (mg)

    1 gam lipit cần: 504/2,52 = 200 (mg) KOH

    Vậy chỉ số xà phòng là 200

Bài 2: Khi trung hòa 2,8 gam chất béo cần 3 ml dung dịch KOH 0,1M. tính chỉ số axit chủa chất béo đó.

    A. 6         B. 5         C. 7         D. 8

Đáp án: A

    Ta có: nKOH = 0,1 .0,003 = 0,0003 (mol)

    ⇒ mKOH = 0,0003 .56 = 0,0168(gam) = 16,8 (mg)

    Vậy chỉ số axit = 16,8/2,8 = 6

Bài 3: Muốn trung hòa 5,6 gam một chất béo X đó cần 6ml dung dịch KOH 0,1M. Hãy tính chỉ số axit của chất béo X và tính lượng KOH cần trung hòa 4 gam chất béo có Y chỉ số axit bằng 7.

    A. 5 và 14mg KOH

    B. 4 và 26mg KOH

    C. 3 và 56mg KOH

    D. 6 và 28mg KOH

Đáp án: D

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Trung hòa 4g chất béo cần mKOH = 4.7 = 28 (mg)

Bài 4: Chỉ số iot của triolein có tổng giá trị bằng bao nhiêu?

    A. 26,0

    B. 86,2

    C. 82,3

    D. 102,0

Đáp án: B

    Phản ứng: (C17H33COO)3C3H5 + 3I2 → (C17H33COOI2)3C3H5

    ⇒ Chỉ số iot là: (3 × 254)/884 x 100 = 86,2

Bài 5: Số miligam KOH trung hòa hết lượng axit tự do và xà phòng của chất béo. Tính chỉ số xà phòng hóa của mẫu chất béo có chỉ số axit bằng 7 chứa tritearoylglixerol còn lẫn một lượng axit stearic.

    A. 175         B. 168         C. 184         D. 158

Đáp án: A

    Khối lượng KOH trung hòa axit : 0,007 (gam)

    nKOH = 0,007/56 = 0,125.10-3 (mol)

    Khối lượng C17H35COOH trong 1 gam chất béo là:

    0,125.10-3.890 = 0,11125 (gam)

    Khối lượng tristearoyl glixerol trong 1 gam chất béo là: 0,8875 (gam)

    ≈0,001 (mol) ⇒ nKOH = 0,003(mol) ⇒ mKOH = 0,168(gam)

    Chỉ số xà phòng hóa là : 168 + 7 = 175.

Bài 6: Để xà phòng hóa 63 mg chất béo trung tính cần 10,08 mg NaOH. Xác định chỉ số xà phòng của chất béo đem sử dụng.

    A.112         B. 124         C.224         D.214

Đáp án: C

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Chỉ số xà phòng = 14,112/0,063 = 224

Bài giảng: Tổng hợp bài tập Este – Lipit – Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 xuất hiện trong đề thi THPT Quốc gia khác:

  • Dạng 1: Tính chất hóa học và tên gọi của este
  • Dạng 2: Các phản ứng hóa học của este
  • Dạng 3: Cách điều chế, nhận biết este
  • Dạng 4: Bài toán về phản ứng đốt cháy este
  • Dạng 5: Bài toán về phản ứng thủy phân
  • Dạng 7: Bài toán về chất béo
  • Dạng 8: Hiệu suất phản ứng este hóa

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

✅ Mọi người cũng xem : khuynh hướng bds là gì

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

✅ Mọi người cũng xem : hấp trắng body là gì

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất – CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

image

✅ Mọi người cũng xem : tốc độ 100mbps là gì

Livestream 9+ môn Toán ôn thi đại học, thầy Lương Văn Huy

4.5 (243)

799,000đs

750.000 VNĐ

image

Livestream 9+ môn Hóa ôn thi ĐH, cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đ

499.000 VNĐ

image

✅ Mọi người cũng xem : dhs là trường gì

Livestream 8+ môn Toán ôn thi đại học, thầy Tâm

4.5 (243)

799,000đ

499.000 VNĐ

xem tất cả

Trang trước Trang sau

este-lipit.jspCác câu hỏi về chỉ số axit là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê chỉ số axit là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết chỉ số axit là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết chỉ số axit là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết chỉ số axit là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về chỉ số axit là gì


Các hình ảnh về chỉ số axit là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm kiến thức về chỉ số axit là gì tại WikiPedia

Bạn nên tham khảo thêm nội dung về chỉ số axit là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://huongliya.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://huongliya.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment