Tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác – Lênin và một số khái niệm liên quan

Cập nhật ngày 04/12/2022 bởi mychi

Bài viết Tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác – Lênin và một số khái niệm liên quan thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Hường Liya tìm hiểu Tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác – Lênin và một số khái niệm liên quan trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác – Lênin và một số khái niệm liên quan”

Đánh giá về Tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác – Lênin và một số khái niệm liên quan


Xem nhanh
#015: Chủ nghĩa Phát Xít là gì ! Bản chất và Tội Ác của nó? | Tri Thức Quanh Ta (TTQT)!

★ Subscribe TTQT: https://bit.ly/2wAJxg6
★ Fanpage: https://bit.ly/3aoh6Rm
★ Group: https://bit.ly/2WO9wv0

Bạn thấy video này thế nào? Để lại ý kiến của mình trong phần bình luận nhé.

Nhớ subscribe channel để nhận thêm nhiều video hấp dẫn khác !!!
Subscribe TTQT: https://bit.ly/2wAJxg6

★ Tag:

#ChủNghĩaPhátXít #TriThucQuanhTa #TTQT

Tại sao trên thế giới có hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ mà chỉ có duy nhất ba nước này là đã từng đi theo chủ nghĩa Phát Xít vậy nhỉ?
Để giải quyết được câu hỏi này, chúng ta phải giải thích được chủ nghĩa Phát xít là gì? Vậy nó là gì?

Chủ nghĩa phát xít là hệ tư tưởng chính trị và phong trào số đông có chủ trương thủ tiêu mọi quyền tự do cơ bản của con người, khủng bố, đàn áp tàn bạo nhân dân, gây chiến tranh xâm lược để thống trị thế giới.

Chủ nghĩa phát xít luôn muốn thế giới phải khuất phục và tiêu diệt hết tất cả những dân tộc không đi theo chủ nghĩa này.

Chúng ta cũng có thể hiểu đơn giản rằng chủ nghĩa tư tưởng là một hệ tư tưởng chính trị và các quan điểm về một nhà nước chuyên chế, độc tài; có sự đối lập về những quan điểm về một nhà nước dân chủ.

Nghe cái định nghĩa có phần hơi “tàn bạo” phải không nào các bạn?

Vậy thì chúng ta ít nhiều đã hiểu vì sao chỉ 3 nước đi theo chủ nghĩa này thôi phải không?

Kết luận luôn: Là chỉ 3 nước này có tư tưởng nổi dậy để nắm độc quyền về các chính sách và nói chung về mọi thứ. Ta cùng phân tích 1 ví dụ ở Đức chẳng hạn:

Cái tên Hitler thì quá nổi tiếng rồi phải không nào? Chúng ta biết đấy vì muốn dành trọn quyền lực về tay mình mà tên “máu lạnh” này đã giết hại biết bao nhiêu người vô tội dưới sự áp dụng của chủ nghĩa Phát xít này.

Bên cạnh sự tàn bạo, chuyên chế, một nét đặc trưng nổi bật khác của Đức Quốc xã đó là phân biệt chủng tộc, đặc biệt là bài Do Thái. Tất cả những dân tộc khác mà Quốc xã cho là “hạ đẳng” đều bị khủng bố và tàn sát dã man.

NCS.Trần Thiên TúPhó Trưởng khoa Lý luận cơ sở

     Trong giai đoạn Hiện tại, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang dốc sức dốc sức đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng xã hội chủ nghĩa thành công. mặc khác, các thế lực thù địch vẫn đang và đang tìm mọi cách chống phá thành quả cách mạng, mà trước hết là chống phá, xuyên tạc nền tảng tư tưởng hoang mang gây hoang mang, đạo động về hệ tư tưởng, lý tưởng xã hội nghĩa chủ nghĩa. Hiểu đúng về nền tảng tư tưởng, trước hết, đó là cách chúng ta nhận thức rõ hơn về cơ sở lý luận để nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội, củng cố niềm tin vào lãnh đạo của Đảng, về con đường mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn; từ đó, chúng ta mới có cơ sở để nhìn nhận và có phương pháp chống lại những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch. ​ Hiện tại, không ít người, trong đó có cả có thể bộ, đảng viên còn mơ hồ về nền tảng tư tưởng, về diễn biến hòa bình. Trong bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân hàng năm, ai cũng có khả năng viết một cách máy móc là:lập trường chính trị phòng vàng, kiên định con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã chiến thắng select, … but double when, they don’t know mình đang đứng trên lập trường chính trị nào, đâu là cơ sở lý luận để chúng ta đi theo con đường chủ nghĩa xã hội. và cạnh đó, một vài thuật ngữ liên quan đến hệ tư tưởng nền tảng như: chủ nghĩa Mác – Lênin, mác xít, Lê nin nít,… vẫn chưa được hiểu rõ và hiểu đúng. Bài viết sẽ bước đầu tìm hiểu các khái niệm cơ bản về các khái niệm này.​ Chủ nghĩa Mác – Lênin cùng với Tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta xác định là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng; Trên cơ sở mong muốn và mục đích thống kê, đã có nhiều cách tiến cận về Chủ nghĩa Mác – Lênin trên những phương diện (góc độ) khác nhau, theo đó, có những năm tiếp cận cơ bản sau đây:

Mọi Người Xem :   Song trình 2: Hé lộ những góc khuất chưa từng xuất hiện trong phim đam mỹ

      -Xét từ góc độ đối tượng (nó thống kê cái gì, đáp ứng cho ai): là hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, phóng ra nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột, tiến tới thực hiện sự nghiệp giải phóng con người.      -Xét từ góc độ chủ thể sáng tạo và phát triển (ai làm nên nó): là hệ thống quan điểm và học thuyết đó được sáng lập bởi C. Mác, Ph. Ăngghen và sự phát triển, vận dụng vào thực tiễn của V.I. Lênin.      -Xét từ góc độ mối quan hệ (giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với lịch sử phát triển tư tưởng nhân loại và với thực tiễn): là hệ thống quan điểm và học thuyết được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng tiến bộ của nhân loại và tổng kết thực tiễn thời đại.      -Xét từ góc độ vai trò, chức năng: là hệ thống quan điểm và học thuyết đó đóng vai trò là thế giới quan, phương pháp luận thường nhật cho sự sáng tạo trong nhận thức khoa học (nghiên cứu phát hiện và sáng tạo ra cái mới) và thực tiễn cách mạng (thực tiễn cải biến cái cũ, sáng tạo cái mới),      -Xét từ góc độ cấu tạo (nó gồm có những cái gì): Chủ nghĩa Mác – Lênin có ba bộ phận lý luận cơ bản hợp thành, đó là:+Triết học Mác – Lênin;+Kinh tế chính trị học Mác – Lênin;+Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Mọi Người Xem :   Múa dân vũ: Ai cũng có thể múa, ai cũng có thể nhảy!

   Qua năm cách tiếp cận trên, chúng ta có một cái nhìn khá toàn diện về Chủ nghĩa Mác – Lênin, trong đó, cách tiếp cận theo các góc độ đối tượng, chủ thể sáng tạo và cấu tạo được sử dụng thường nhật, thông dụng nhất – được thường xuyên người biết đến nhất. Theo cách đó, có thể hiểu:   Chủ nghĩa Mác – Lênin là hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học về sự nghiệp phóng ra giai cấp vô sản, phóng ra nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột, tiến tới thực hiện sự nghiệp giải phóng con người; học thuyết này được sáng lập bởi C. Mác, Ph. Ăngghen và được V.I. Lênin vận dụng và phát triển trong thực tiễn. Chủ nghĩa Mác – Lênin được cấu thành từ ba bộ phận lý luận cơ bản, đó là: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị học Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học.   ​Chủ nghĩa Mác – Lênin được cấu thành từ ba bộ phận cơ bản, có mối quan hệ biện chứng, không tách rời nhau, mà thống nhất thành một hệ thống.   ​Triết học là bộ phận lý luận nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của một cách tự nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng thế giới quan và phương pháp luận chung nhất của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.   ​Kinh tế chính trị nghiên cứu những quy luật kinh tế của xã hội, đặc biệt là những quy luật kinh tế của quá trình ra đời, phát triển, suy tàn của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và sự ra đời, phát triển của phương thức sản xuất mới – phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa.   ​Chủ nghĩa xã hội khoa học là kết quả tất nhiên của sự vận dụng thế giới quan, phương pháp luận triết học và kinh tế chính trị Mác – Lênin vào việc nghiên cứu làm sáng tỏ những quy luật khách quan của quy trình cách mạng xã hội chủ nghĩa – bước chuyển biến lịch sử từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và tiến tới chủ nghĩa cộng sản.   ​Ba bộ phận lý luận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin có đối tượng nghiên cứu cụ thể khác nhéu nhưng đều nằm trong một hệ thống lý luận khoa học thống nhất – đó là khoa học về sự nghiệp phóng ra giai cấp vô sản, phóng ra nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột và tiến tới phóng ra con người (tức là xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản).   ​Như vậy, từ những vấn đề được nêu trên, chúng ta có thể thấy ở chủ nghĩa Mác – Lênin là sự thống nhất của ba thuộc tính: tính khoa học, tính cách mạng và tính nhân văn cao cả. Tính khoa học thể hiện ở học thuyết là sự kế thừa của các thành tựu khoa học; bản thân học thuyết cũng đã thể hiện đó là một hệ thống lý luận mang tính logic,  khoa học và nội dung chứa đầy những dự báo khoa học về tương lai. Tính cách mạng thể hiện trong việc học thuyết đã chỉ ra con đường đấu tranh, chống lại bảo thủ lạc hậu, chống lại chế độ áp bức bóc lột để hướng đến một xã hội tốt đẹp hơn. Tính nhân văn thể hiện ở trong quan điểm về con người, về đời sống con người và việc xây dựng một chế độ mới trên cơ sở phóng ra con người khỏi khổ đau, áp bức.   ​Khi nói đến Chủ nghĩa Mác – Lênin, chúng ta thường bắt gặp các ngôn từ liên quan, đó là Mác – xít, Lê – nin – nít,…  những thuật ngữ này cũng cần được hiểu một cách thấu đáo, tránh nhầm lẫn chúng với nhau cũng như hiểu sai nghĩa của chúng.Marxist (mác xít) và Marxism:   ​thuật ngữ Marxist ( phiên âm cũng như diễn đạt bằng tiếng Việt: Mác – xít) có khả năng hiểu trên hai nghĩa dựa trên từ loại của nó. Xét từ góc độ là tính từ, nó có nghĩa là liên quan đến hoặc hỗ trợ một lý thuyết xã hội, chính trị và kinh tế trên cơ sở các tác phẩm của    ​Karl Marx (dịch từ tiếng Anh: Adj: relating to or supporting a social, political, and economic theory that is based on the writings of Karl Marx). Ví dụ: Anh ấy có tư tưởng mác xít, nghĩa là: Tư tưởng anh ấy có những điểm giống Mác, tư tưởng đó có xu hướng theo và ủng hộ Mác (tư tưởng ấy có khả năng về lĩnh vực xã hội, chính trị hoặc kinh tế).   ​Xét từ góc độ là danh từ, Mác – xít có nghĩa là người ủng hộ một lý thuyết xã hội, chính trị và kinh tế dựa trên các tác phẩm của Karl Marx (dịch từ tiếng Anh: Noun: a supporter of a social, political, and economic theory based on the writings of Karl Marx). Ví dụ: Những người mác xít, nghĩa là những người đi theo, ủng hộ, bảo vệ học thuyết của Mác.   ​thuật ngữ Marxism là một danh từ, có nghĩa là một lý thuyết xã hội, chính trị và kinh tế dựa trên ý tưởng và các tác phẩm của Karl Marx (dịch từ tiếng Anh: Noun: a social, political, and economic theory based on the ideas and  on the writings of Karl Marx).    ​Như vậy, có thể hiểu, Marxism là học thuyết của Mác hay chủ nghĩa Mác.   ​Các cách hiểu đối với ngôn từ: Leninist (Lê nin nít) và Leninism cũng tương tự như cách hiểu của Marxist và Marxism.   ​Trên cơ sở trình bày một cách ngắn gọn, đơn giản nhất về một vài khái niệm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, hi vọng bài viết sẽ giúp độc giả có cái nhìn rõ hơn về học thuyết lý luận này, góp phần vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, chống lại sự chống phá của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay.

Mọi Người Xem :   Các nhân tố thuộc môi trường ngành


Các câu hỏi về chủ nghĩa mác-xít là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê chủ nghĩa mác-xít là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết chủ nghĩa mác-xít là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết chủ nghĩa mác-xít là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết chủ nghĩa mác-xít là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về chủ nghĩa mác-xít là gì


Các hình ảnh về chủ nghĩa mác-xít là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm thông tin về chủ nghĩa mác-xít là gì tại WikiPedia

Bạn nên xem thông tin về chủ nghĩa mác-xít là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://huongliya.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://huongliya.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

One Response

  1. Hàn Dương
    02/12/2021

Add Comment