Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân xã bao gồm những gì? Thẩm quyền bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã (phường) được quy định ra sao?

Cập nhật ngày 04/12/2022 bởi mychi

Bài viết Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân xã bao gồm những gì? Thẩm quyền bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã (phường) được quy định ra sao? thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Hường Liya tìm hiểu Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân xã bao gồm những gì? Thẩm quyền bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã (phường) được quy định ra sao? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân xã bao gồm những gì? Thẩm quyền bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã (phường) được quy định ra sao?”

Đánh giá về Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân xã bao gồm những gì? Thẩm quyền bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã (phường) được quy định ra sao?


Xem nhanh
VTC1 | Với mô hình tổ chức chính quyền mới của TP Hà Nội thì Hội đồng nhân dân cấp phường, xã sẽ không còn nữa. Vậy vấn đề dân chủ cơ sở có được đảm bảo?

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân xã bao gồm những gì? xin phép hỏi nếu Hội đồng nhân dân xã ban hành nghị quyết không đúng thì ai là người ra quyết định bãi bỏ nghị quyết đã ban hành? Mong được phản hồi, cảm ơn!
  • Thẩm quyền bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã (phường) được quy định ra sao?
  • Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân xã bao gồm những gì?
  • Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã có được luật định ra sao không? a>

Thẩm quyền bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã (phường) được quy định ra sao?

Căn cứ theo Điều 26 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định như sau:

“Điều 26. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện
1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện trong tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật và trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền:
e) Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã;
…”

và cạnh đó tại khoản 9 Điều 47 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định như sau:

” Điều 47. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân quận
… em>
9. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ bộ văn bản trái luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái luật của Hội đồng nhân dân phường.”

Theo đó, thẩm quyền hủy bỏ quyết liệt của Hội đồng nhân dân xã (phường) được quy định như trên.

Mọi Người Xem :   Trường Đại học Luật TP.HCM

Hội đồng nhân dân xã

Hội đồng nhân dân xã 

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân xã bao gồm những gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 32 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, được sửa đổi bởi khoản 10 Điều 2 Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019 quy định như sau:

“Điều 32. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân xã
1. Hội đồng nhân dân xã gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở xã bầu ra.
Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:
a) Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có từ hai nghìn dân trở xuống được bầu mười lăm đại biểu;
b) Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có trên hai nghìn dân đến dưới ba nghìn dân được bầu mười chín đại biểu;
c) Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có từ ba nghìn dân đến bốn nghìn dân được bầu hai mươi mốt đại biểu; có trên bốn nghìn dân thì cứ thêm một nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi đại biểu;
d) Xã không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này có từ năm nghìn dân trở xuống được bầu hai mươi lăm đại biểu; có trên năm nghìn dân thì cứ thêm hai nghìn năm trăm dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số trong vòng ba mươi đại biểu.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân xã gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân xã. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã là đại biểu Hội đồng nhân dân vận hành chuyên trách.
3. Hội đồng nhân dân xã thành lập Ban pháp chế, Ban kinh tế – xã hội. Ban của Hội đồng nhân dân xã gồm có Trưởng ban, một Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Số lượng Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân xã do Hội đồng nhân dân xã quyết liệt. Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân xã vận hành kiêm nhiệm.”

Như vậy, cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân xã được quy định như trên.

Mọi Người Xem :   C500 – chiếc nôi đào tạo các sỹ quan an ninh ưu tú – Báo Công an Nhân dân điện tử

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã được pháp luật quy định ra sao?

Căn cứ theo quy định tại Điều 33 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 2 Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019 như sau:

“Điều 33. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã
1. Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã.
2. quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, của cải/tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn xã.
3. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân xã; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân xã.
4. Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm của xã trước khi trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt. quyết liệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp rất cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách xã. quyết liệt chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền.
5. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp.
6. Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân xã bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này.
7. Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân xã và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân xã xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.
8. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.”

Như vậy, trên đây là các quy định có liên quan gửi đến bạn đọc tham khảo thêm.

Mọi Người Xem :   Định Cư Úc Diện Tay Nghề - Thông Tin Mới Nhất Về Visa Từ Chính Phủ
image
Đi đến trangTìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật – Hội đồng nhân dân xãimage

Đình Khôi

2148 lượt xem Lưu bài viếtCác câu hỏi về chủ tịch hội đồng nhân dân xã là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê chủ tịch hội đồng nhân dân xã là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết chủ tịch hội đồng nhân dân xã là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết chủ tịch hội đồng nhân dân xã là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết chủ tịch hội đồng nhân dân xã là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về chủ tịch hội đồng nhân dân xã là gì


Các hình ảnh về chủ tịch hội đồng nhân dân xã là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu kiến thức về chủ tịch hội đồng nhân dân xã là gì tại WikiPedia

Bạn nên tìm thông tin chi tiết về chủ tịch hội đồng nhân dân xã là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://huongliya.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://huongliya.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment