Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anhphát âm ngoại ngữsở khoa học và công nghệ

Hình ảnh cho thuật ngữ sở khoa học và công nghệ

Department of Science and Technology

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Sở Khoa học và Công nghệ tiếng Anh
 • Ministry of Education and Training tiếng Anh là gì?
 • General Director of Viet Nam News Agency tiếng Anh là gì?
 • Minister of Public Security tiếng Anh là gì?
 • Minister of Natural Resources and Environment tiếng Anh là gì?
 • Institute tiếng Anh là gì?
 • Chief of the Ministry Office tiếng Anh là gì?
 • Chief of Office tiếng Anh là gì?
 • Department of Public Security tiếng Anh là gì?
 • Department of Natural Resources and Environment tiếng Anh là gì?
 • Lưu trữ, sắp xếp HS tiếng Anh là gì?
Chủ đềChủ đề Hành chính

✅ Mọi người cũng xem : unikey là tên của chương trình gì

Mọi Người Xem :   Hỏi đáp CSTC

Định nghĩa – Khái niệm

✅ Mọi người cũng xem : vật lý thiên văn là gì

Sở Khoa học và Công nghệ tiếng Anh là gì?

Sở Khoa học và Công nghệ tiếng Anh có nghĩa là Department of Science and Technology

 • Sở Khoa học và Công nghệ tiếng Anh có nghĩa là Department of Science and Technology
 • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hành chính.

Department of Science and Technology Tiếng Anh là gì?

Department of Science and Technology Tiếng Anh có nghĩa là Sở Khoa học và Công nghệ tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

Sở Khoa học và Công nghệ tiếng Anh nghĩa là Department of Science and Technology.

Đây là cách dùng Sở Khoa học và Công nghệ tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hành chính Sở Khoa học và Công nghệ tiếng Anh là gì? (hay giải thích Department of Science and Technology nghĩa là gì?) . Định nghĩa Sở Khoa học và Công nghệ tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sở Khoa học và Công nghệ tiếng Anh / Department of Science and Technology. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Mọi Người Xem :   Train Test Validation Split: How To & Best Practices [2022]

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?