Thái tử Charles đọc tin thời tiết trên truyền hình Scotland

Cụm từ trong ngày

Cụm từ “to weather the storm” có nghĩa là vượt qua một giai đoạn khó khăn.

The company weathered the storm through the recession and is now very successful.

Times are tough right now, but you just need to weather the storm for a while and things will get better.

Xin lưu ý (Đừng nhầm với)

Một cụm từ khác trong tiếng Anh có nghĩa tương tự, đó là ‘to ride out the storm‘.

Just ride out the storm; everything will improve soon.

Thực tế thú vị

Thái tử Anh, the Prince of Wales, vừa thử làm người dự báo thời tiết trên truyền hình khi ông tới thăm BBC Scotland hôm thứ Năm 11/5/2012. Thái tử Charles đọc dự báo thời tiết đã được viết sẵn trong đó có nhắc tới Balmoral, cũng như một vài nơi nơi ở khác của Hoàng gia Anh tại Scotland.