Giải thể là gì? Điều kiện và trình tự thủ tục giải thể công ty?

Cập nhật ngày 14/09/2022 bởi mychi

Bài viết Giải thể là gì? Điều kiện và trình tự thủ tục giải thể công ty? thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HuongLiYa tìm hiểu Giải thể là gì? Điều kiện và trình tự thủ tục giải thể công ty? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Giải thể là gì? Điều kiện và trình tự thủ tục giải thể công ty?”

Đánh giá về Giải thể là gì? Điều kiện và trình tự thủ tục giải thể công ty?


Xem nhanh
Trích: Cẩm nang pháp lý và tài chính khởi nghiệp
Nguyễn Văn Huy
Nhà xuất bản phụ nữ Việt Nam

giải thể là gì? Giải thể công ty là gì? Điều kiện và trình tự hồ sơ giải thế Doanh nghiệp? Quy định về trường hợp giải thể Doanh nghiệp khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp hoặc quyết liệt của Tòa án.

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng rất nhiều đến nền kinh tế trong và ngoài nước. Chính Vì vậy, đã dẫn đến nhiều Doanh nghiệp không thể tiếp tục thực hiện công việc kinh doanh. Bên cạnh một vài Doanh nghiệp tiến hành tạm ngừng kinh doanh thì cũng có nhiều Doanh nghiệp phải tuyên bố phá sản hoặc tiến hành làm Thủ tục giải thể công ty.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2020;

Mục lục bài viết

  • 1 1. Giải thể công ty là gì?
  • 2 2. Điều kiện giải thể Doanh nghiệp:
  • 3 3. Trình tự, hồ sơ giải thể Doanh nghiệp:
  • 4 4. Quy định về trường hợp giải thể công ty khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký công ty hoặc quyết định của Tòa án:

1. Giải thể Doanh nghiệp là gì?

Giải thể Doanh nghiệp được hiểu là việc chấm dứt hoạt động, sự tồn tại của một công ty, chấm dứt tư cách pháp nhân cũng như quyền và nghĩa vụ liên quan trên thị trường kinh tế.Việc giải thể công ty sẽ được quy định theo Luật Doanh nghiệp và các văn bản có liên quan. Sau khi Doanh nghiệp tuyên bố giải thể thì không được phép vận hành hay thực hiện các công việc buôn bán dưới danh nghĩa của Doanh nghiệp.

✅ Mọi người cũng xem : thiên địa thái bình nghĩa là gì

2. Điều kiện giải thể Doanh nghiệp:

Một, các trường hợp bắt buộc Doanh nghiệp phải giải thể

  • Kết thúc thời hạn vận hành đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  • Theo nghị quyết, quyết định của chủ công ty đối với Doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu Doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với Doanh nghiệp cổ phần;
  • công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm hồ sơ chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp;
  • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký công ty, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Hai, Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và Doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 207 cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty.

3. Trình tự, giấy tờ giải thể công ty:

Việc giải thể công ty trong các trường hợp sau đây sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 208 của Luật công ty 2020, chi tiết:

– Kết thúc thời hạn vận hành đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết liệt gia hạn;

– Theo nghị quyết, quyết định của chủ công ty đối với công ty tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu Doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với Doanh nghiệp cổ phần;

– công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm Thủ tục chuyển đổi loại hình công ty;

Xem thêm: So sánh giữa phá sản công ty và giải thể Doanh nghiệp

Theo đó, việc giải thể được thực hiện theo trình tự:

– Thông qua nghị quyết, quyết liệt giải thể Doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể công ty phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

Mọi Người Xem :   Tiền Hung Hậu Kiết Nghĩa Là Gì, Tiền Hung Hậu Cát Là Gì - Công lý & Pháp Luật

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của Doanh nghiệp;

+ Lý do giải thể. Cần nêu chính xác tình hình thực tế dẫn đến hậu quả công ty phải tiến hành làm hồ sơ giải thể. Ghi ngắn gọn nhưng vấn đảm bảo nội dung thông tin đến cơ quan nhà nước.

+ Thời hạn, giấy tờ thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty. Đây là vấn đề tiên quyết để công ty có khả năng được cơ quan nhà nước xem xét và chấp thuận sớm. Vì liên quan đến quyền lợi của những cá nhân, tổ chức khác. Chính Vì vậy cần thanh lý hợp đồng và thanh toán nhanh chóng các khoản nợ này.

+ Phương án xử lý các nghĩa vụ sinh ra từ hợp đồng lao động để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

+ Họ, tên, chữ ký của chủ công ty tư nhân, chủ sở hữu Doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị;

– Chủ công ty tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản Doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng;

Xem thêm: Các trường hợp chấm dứt vận hành, giải thể Doanh nghiệp

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết liệt giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong công ty. Nghị quyết, quyết liệt giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký công ty và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty. Mục đích của việc này chính là nhằm thông cáo đến những tổ chức, cá nhân khác biết về việc Doanh nghiệp đang làm giấy tờ giải thể công ty, từ đó không thực hiện các giao dịch kinh tế liên quan với Doanh nghiệp, để đảm bảo quyền lợi của mình và Giảm được những rủi ro xảy ra.

Trường hợp Doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;

– Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng công ty đang làm giấy tờ giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký công ty ngay sau khi nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của công ty. Kèm theo thông báo phải đăng tải nghị quyết, quyết liệt giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có);

– Các khoản nợ của công ty được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

+ Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

+ Nợ thuế đây là khoản nợ bắt buộc Doanh nghiệp phải đóng cho cơ quan thuế trước khi được phê duyệt cho phép giải thể.

+ Các khoản nợ khác như chi phí mua hàng, tiền thuê mặt bằng, thiết bị, thuê công xưởng…

– Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể Doanh nghiệp và các khoản nợ, phần còn lại chia cho chủ công ty tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần;

Xem thêm: Điều kiện, trình tự hồ sơ, giấy tờ giải thể Doanh nghiệp cổ phần

– Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể công ty cho Cơ quan đăng ký buôn bán trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của Doanh nghiệp;

– Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết, quyết định giải thể theo quy định tại khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ Doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký buôn bán cập nhật tình trạng pháp lý của Doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký Doanh nghiệp;

– Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, Thủ tục giải thể công ty.

mặt khác, Doanh nghiệp muốn được giải thể cần phải chuẩn bị các loại hồ sơ sau:

+ Thông báo về giải thể công ty;

+ Báo cáo thanh lý của cải/tài sản công ty; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết liệt giải thể công ty (nếu có).

Mọi Người Xem :   Bến Tre: Cây nhãn tiêu đầu dòng cho trái cực thơm ngon

Đối với thành viên Hội đồng quản trị Doanh nghiệp cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu Doanh nghiệp, chủ công ty tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của công ty chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể Doanh nghiệp.

Trường hợp giấy tờ giải thể không chính xác, giả mạo, những người quy định tại khoản 2 Điều 210 của Luật Doanh nghiệp 2020  phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp giấy tờ giải thể công ty đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Xem thêm: Phân biệt giải thể công ty và phá sản Doanh nghiệp

✅ Mọi người cũng xem : dịch vụ e-commerce là gì

4. Quy định về trường hợp giải thể công ty khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp hoặc quyết liệt của Tòa án:

Cơ quan đăng ký buôn bán phải thông báo tình trạng Doanh nghiệp đang làm hồ sơ giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký công ty đồng thời với việc ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp hoặc ngay sau khi nhận được quyết liệt giải thể của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết liệt thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký công ty hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết liệt thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký công ty hoặc quyết liệt của Tòa án có hiệu lực pháp luật, Doanh nghiệp phải triệu tập họp để quyết liệt giải thể. Nghị quyết, quyết liệt giải thể và bản sao y quyết liệt thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký công ty hoặc quyết liệt của Tòa án có hiệu lực pháp luật phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong công ty và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty. Đối với trường hợp pháp luật bắt buộc phải đăng báo thì nghị quyết, quyết liệt giải thể công ty phải được đăng ít nhất trên 01 tờ báo in hoặc báo điện tử trong 03 số liên tiếp.

Trường hợp Doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải cùng lúc ấy gửi kèm theo nghị quyết, quyết liệt giải thể của công ty, phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;

Việc thanh toán các khoản nợ của Doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 208 của Luật này;

Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp gửi giấy tờ giải thể công ty cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của Doanh nghiệp;

Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày thông báo tình trạng đang làm hồ sơ giải thể công ty theo quy định tại khoản 1 Điều này mà không nhận được phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký buôn bán cập nhật tình trạng pháp lý của Doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký công ty;

Người quản lý Doanh nghiệp có liên quan phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại do việc không thực hiện hoặc không thực hiện đúng quy định tại Điều này.

Xem thêm: Cơ quan có thẩm quyền ra quyết liệt giải thể Doanh nghiệp

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

✅ Mọi người cũng xem : 089 là mạng gì

Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy Dung
image

chức vụ: Trưởng phòng Pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật kinh tế

Số năm kinh nghiệm thực tế: 07 năm

Tổng số bài viết: 12.640 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Công văn giải thể Doanh nghiệp là gì? Công văn giải thể Doanh nghiệp để làm gì? Mẫu Công văn giải thể Doanh nghiệp năm 2021 cụ thể nhất? Hướng dẫn soạn công văn giải thể Doanh nghiệp cụ thể nhất? một vài quy định về giải thể Doanh nghiệp?

Thông báo về việc giải thể công ty Doanh nghiệp là gì? Mục đích thông báo về việc giải thể Doanh nghiệp công ty? Mẫu thông báo về việc giải thể công ty công ty 2021? Hướng dẫn viết thông báo về việc giải thể Doanh nghiệp công ty? Quy định về giải thể Doanh nghiệp công ty?

Các trường hợp giải thể công ty? Điều kiện giải thể công ty? hồ sơ giải thể công ty? giấy tờ đối với công ty bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký buôn bán hoặc theo quyết định của Tòa án? Thủ tục giải thể Doanh nghiệp theo quyết định của chủ Doanh nghiệp?

Các trường hợp và điều kiện giải thể công ty? Trình tự hồ sơ giải thể công ty nhénh nhất? giấy tờ giải thể công ty? Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết liệt giải thể? Doanh nghiệp được coi là đã giải thể khi nào?

Các trường hợp chấm dứt hoạt động, giải thể Doanh nghiệp? Điều kiện chấm dứt vận hành, giải thể Doanh nghiệp? Thẩm quyền quyết liệt chấm dứt hoạt động, giải thể công ty? Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định chấm dứt vận hành, giải thể Doanh nghiệp?

Các vấn đề pháp lý về giải thể trung tâm ngoại ngữ. giấy tờ thành lập trung tâm ngoại ngữ.

hồ sơ giải thể Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên. giấy tờ đóng cửa Doanh nghiệp TNHH 01 thành viên khi đã tạm ngừng buôn bán.

Vấn đề giải thể Doanh nghiệp theo Luật công ty 2014. Các trường hợp giải thể và hồ sơ giải thể Doanh nghiệp theo quy định của Luật công ty 2014.

Mẫu đơn xin xác nhận mất thẻ cư trú là gì? Mẫu đơn xin phép xác nhận mất thẻ cư trú? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về cư trú?

Vốn điều lệ là gì? Quy định về vốn điều lệ và thời hạn góp vốn trong các loại hình Doanh nghiệp? Ý nghĩa của vốn điều lệ.

Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt vụ án dân sự là gì? Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt vụ án dân sự? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về xét xử vắng mặt trong vụ án dân sự?

Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt vụ án hình sự là gì? Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt vụ án hình sự? Hướng dẫn cách viết đơn xin xét xử vắng mặt vụ án hình sự? Quy định về xét xử vắng mặt vụ án hình sự?

Cần sa là gì? Xử lý vi phạm hành chính và xử lý hình sự đối với hành vi mua bán cần sa theo quy định pháp luật.

Mẫu giấy đăng ký kiểm tra, chứng nhận ATTP cơ sở xuất khẩu thủy sản là gì? Mẫu giấy đăng ký kiểm tra, chứng nhận ATTP cơ sở xuất khẩu thủy sản? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về kiểm tra, chứng nhận ATTP cơ sở xuất khẩu thủy sản?

Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt vụ án lao động là gì? Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt vụ án lao động? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về xét xử vắng mặt?

Sàm sỡ là gì? Hành vi sàm sỡ người khác bị xử lý như thế nào?

 Mẫu đơn xin phép trích lục quyết định ly hôn là gì? Mẫu đơn xin trích lục quyết định ly hôn? Hướng dẫn soạn thảo? Trình tự, giấy tờ xin trích lục bản án, quyết liệt ly hôn?

Mẫu đơn xin phép sao lục bản án của Tòa án là gì? Mẫu đơn xin sao lục bản án của Tòa án? Hướng dẫn soạn thảo? Trình tự, Thủ tục xin sao lục bản án, quyết định của Tòa án?

Mẫu đơn xin trồng cây lâu năm trên đất nông nghiệp là gì? Mẫu đơn xin trồng cây lâu năm trên đất nông nghiệp? Hướng dẫn soạn thảo? Những quy định liên quan?

Bán lược cho sư là câu chuyện như thế nào? Nội dung câu chuyện bán lược cho sư? Bài học Marketing từ câu chuyện kinh điển: Bán lược cho sư?

Mẫu đơn xin giải quyết công nhận hộ nghèo là gì? Mẫu đơn xin giải quyết công nhận hộ nghèo là gì? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định khác có liên quan?

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng là gì? Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về chế độ hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng?

Hệ thống pháp luật là gì? Ngành luật là gì? Danh sách các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

Mẫu đơn đề nghị thanh toán tiền bảo hiểm thân thể là gì? Mẫu đơn đề nghị thanh toán tiền bảo hiểm thân thể? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về quy tắc bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh?

Mẫu đơn bắt buộc công nhận sáng kiến kinh nghiệm là gì? Mẫu đơn yêu cầu công nhận sáng kiến kinh nghiệm? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về thi hành điều lệ sáng kiến?

Mẫu đơn xin hoãn giờ cập nhật kiến thức cho kế toán là gì? Mẫu đơn xin hoãn giờ cập nhật kiến thức cho kế toán? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về cập nhật kiến thức cho kế toán?

Mẫu đơn xin mở rộng dự án là gì? Mẫu đơn xin mở rộng dự án? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về đầu tư mở rộng?

 Mẫu đơn đăng ký dự tuyển vào lớp 6 chương trình song bằng là gì? Mẫu đơn đăng ký dự tuyển vào lớp 6 chương trình song bằng? Hướng dẫn soạn thảo? tìm hiểu thông tin về chương trình học song bằng cấp trung học cơ sở?Các câu hỏi về giải thể là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê giải thể là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author

Add Comment