1. Lớp 11
 2. Sinh Học lớp 11

–>

Trung bình: 4,52

Đánh giá: 144

Bạn đánh giá: Chưa

 • Bài 1 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11
 • Bài 6 trang 223 SGK Vật lý 11
 • Skills – Review 4 Tiếng Anh 11 mới
 • THỰC HÀNH – TÌM HIỂU VỀ DÂN CƯ CỦA Ô – XTRÂY – LI – A
 • Bài 2 Trang 157 SGK Lịch sử 11

Hô hấp ở cây xanh là gì?

* Hô hấp ở thực vật là quy trình ôxi hóa sinh học dưới ảnh hưởng của enzim. Trong đó nguyên liệu hô hấp là các phân tử hữu cơ (đặc biệt là glucôzơ) bị ôxi hóa đến image và

Mọi Người Xem :   Vải Dệt Kim Là Gì ? Đặc điểm Và Phân Loại Vải Dệt Kim
image đồng thời giải phóng năng lượng. Năng lượng đó được tích lũy một phần trong ATP, một phần thoát đi dưới dạng nhiệt.

* Phương trình hô hấp tổng quát:

imageimageimage + 6 image imageimage + 6 image + Năng lượng (Nhiệt + ATP)

Bài 2 trang 55 SGK Sinh học 11. Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí?

Bài 3 trang 55 SGK Sinh học 11. Trong những trường hợp nào thì diễn ra lên men ở cơ thể thực vật? Cho ví dụ.

Bài 4 trang 55 SGK Sinh học 11. Hãy khái quát về ảnh hướng của môi trường đối với hô hấp của cây xanh.

–>

  Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

Bài 13: Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit  

Các môn khác

  Văn mẫu lớp 11

  Hình Học lớp 11

  Giải Tích lớp 11

  Hóa Học lớp 11

  Vật Lý lớp 11

  Tiếng Anh lớp 11

  Tiếng Anh lớp 11 mới

  Sinh Học lớp 11

  Giáo Dục Công Dân 11

  Địa Lý lớp 11

  Tin Học lớp 11

  Lịch Sử lớp 11

  Công Nghệ lớp 11

  Ngữ Văn lớp 11

 • Chương I: Chuyển hóa vật chất và năng lượng

  • A: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

   • Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
   • Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây
   • Bài 3: Thoát hơi nước
   • Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng
   • Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
   • Bài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)
   • Bài 7: Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón
   • Bài 8: Quang hợp ở thực vật
   • Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM
   • Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp
   • Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng
   • Bài 12: Hô hấp ở thực vật
   • Bài 13: Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit
   • Bài 14: Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật
  • B: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

   • Bài 15: Tiêu hóa ở động vật
   • Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)
   • Bài 17: Hô hấp ở động vật
   • Bài 18: Tuần hoàn máu
   • Bài 19: Tuần hoàn máu (tiếp theo)
   • Bài 20: Cân bằng nội môi
   • Bài 21: Thực hành: Đo một vài chỉ tiêu sinh lí ở người
   • Bài 22: Ôn tập chương I
 • Chương II: Cảm ứng

 • Chương III: Sinh trưởng và phát triển

 • Chương IV: Sinh sản

Mọi Người Xem :   Ion là gì, vai trò và ứng dụng của ion trong đời sống

Giải bài tập sgk lớp 12 Giải bài tập sgk lớp 11 Giải bài tập sgk lớp 10 Tải app giải bài tập sgk Văn mẫu Blog