Khách thể là gì? Phân tích khách thể của tội phạm và cho ví dụ?

Cập nhật ngày 14/09/2022 bởi mychi

Bài viết Khách thể là gì? Phân tích khách thể của tội phạm và cho ví dụ? thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HuongLiYa tìm hiểu Khách thể là gì? Phân tích khách thể của tội phạm và cho ví dụ? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Khách thể là gì? Phân tích khách thể của tội phạm và cho ví dụ?”

Đánh giá về Khách thể là gì? Phân tích khách thể của tội phạm và cho ví dụ?


Xem nhanh
Luat hinh su| Khách thể của tội phạm
Bài giảng do Giảng viên: Ths. Vũ Thị Thúy thực hiện. Cám ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn học tập tiến bộ.
Xem thêm các bài giảng khác tại:
►Youtube: https://www.youtube.com/user/vutrungthang/playlists

Khách thể là gì? Khái niệm khách thể của tội phạm? Phân tích khách thể của tội phạm? Ví dụ về khách thể của tội phạm? Các yếu tố cấu thành khác của tội phạm?

Vi phạm pháp luật được cấu thành bởi bốn yếu tố: chủ thể, khách thể, mặt chủ quan và mặt khách quan. Trong pháp luật Hình sự, khách thể của tội phạm là yếu tố quan trong qua đó xác định những quan hệ xã hội nào bị tội phạm xâm hại, từ đó xác định mức độ vi phạm và trách nhiệm hình sự tương ứng.

Căn cứ pháp lý:

– Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Mục lục bài viết

  • 1 1. Khách thể là gì?
  • 2 2. khách thể của tội phạm là gì?
  • 3 3. Phân tích khách thể của tội phạm:
  • 4 4. Ví dụ về khách thể của tội phạm:
  • 5 5. Các yếu tố cấu thành khác của tội phạm:

1. Khách thể là gì?

Hiện tại chưa có một văn bản nào có giải thích rõ ràng về Khách thể là gì? Song dựa trên những đặc điểm, những trường hợp cụ thể trong từng vụ án của khách thể, có khả năng đưa ra khái niệm như sau:

Khách thể là những lợi ích vật chất hoặc lợi ích về tinh thần, hoặc lợi ích cả về vật chất và tinh thần mà các bên chủ thể nhu cầu đạt được khi tham gia vào một quan hệ pháp luật nào đó.

Khách thể tiếng Anh là “Object “.

✅ Mọi người cũng xem : mục đồng có nghĩa là gì

2. khách thể của tội phạm là gì?

Khách thể là quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ và bị tội phạm xâm hại.

Khách thể của tội phạm là một trong bốn yếu tố cấu thành tội phạm và được hiểu là đối tượng bị tội phạm xâm hại.

Luật hình sự coi đối tượng bị tội phạm xâm hại là quan hệ xã hội. Bất cứ tội phạm nào cũng đều đặn xâm hại một hoặc một vài quan hệ xã hội nhất định được Luật hình sự bảo vệ.

Việc xác định khách thể của tội phạm mang ý nghĩa rất quan trọng trong pháp luật về hình sự bởi đó:

Xem thêm: Phân tích các dấu hiệu của tội phạm và cấu thành tội phạm

– Là căn cứ để định tội và là căn cứ quan trọng để phân biệt tội phạm với các vi phạm pháp luật khác.

– Là căn cứ quan trọng để xác định tính chất, mức độ nguy hiểm cho cộng đồng, xã hội của tội phạm.

– Thông qua khách thể của tội phạm có khả năng thấy được bản chất giai cấp của Bộ luật hình sự Việt Nam.

3. Phân tích khách thể của tội phạm:

Trong mối tương quan với tội phạm nói chung, nhóm tội phạm và tội phạm cụ thể có khách thể chung, khách thể loại và khách thể trực tiếp. Trong đó, khách thể chung của tội phạm được hiểu là tổng hợp những quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ và có thể bị tội phạm xâm hại. Những quan hệ xã hội được luật hình sự Việt Nam bảo vệ là những quan hệ xã hội được xác định trong Bộ luật hình sự như độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc,… chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, các quyền nhân thân, quyền sở hữu.

Khách thể chung của tội phạm:

Khách thể chung của tội phạm là tổng hợp tất cả các quan hệ xã hội bị tội phạm xâm hại và được Luật hình sự bảo vệ. Khách thể chung của tội phạm là những quan hệ xã hội được xác định tại Khoản 1 Điều 8 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, cụ thể:
” 1. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có tiềm lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự.” 
Bất kỳ hành vi phạm tội nào cũng đều đặn gây ra phương hại đến khách thể chung là một trong những quan hệ xã hội được xác định tại Khoản 1 Điều 8 Bộ luật Hình sự. Chính Vì vậy, thông qua khách thể chung, chúng ta có khả năng thấy được nhiệm vụ của Bộ luật hình sự và bản chất giai cấp của nó. Hay nói đúng hơn là thấy được chính sách hình sự của một quốc gia.

Khách thể loại của tội phạm:

Mọi Người Xem :   Bybit là gì? Đánh giá và hướng dẫn sử dụng sàn Bybit

Khách thể loại của tội phạm là nhóm quan hệ xã hội có cùng tính chất được một nhóm các quy phạm pháp luật hình sự bảo vệ tránh khỏi sự xâm hại của một nhóm tội phạm. Khách thể loại có vai trò quan trọng về mặt lập pháp. Ý nghĩa của việc xác định khách thể loại của tội phạm là cơ sở để hệ thống hoá các quy phạm pháp luật phần các tội phạm chi tiết trong Bộ luật Hình sự thành từng chương.

Khách thể trực tiếp của tội phạm:

Xem thêm: Cấu thành tội phạm là gì? Yếu tố cấu thành, ý nghĩa của cấu thành tội phạm?

Khách thể trực tiếp của tội phạm là quan hệ xã hội cụ thể bị một loại phạm chi tiết trực tiếp xâm hại. Thông qua việc gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đối với khách thể trực tiếp, tội phạm đã gây ra phương hại đến khách thể chung và khách thể loại của tội phạm.
Một tội phạm có thể xâm hại đến thường xuyên khách thể nhưng không phải lúc nào tất cả các khách thể đó đều được xem là khách thể trực tiếp. Khách thể trực tiếp khi đó là quan hệ xã hội mà tội phạm gây ra thiệt hại thể hiện được đầy đủ bản chất nguy hiểm cho xã hội của tội phạm. Trong thường xuyên trường hợp, nếu một tội phạm xâm phạm đến nhiều khách thể mà xâm phạm đến khách thể nào cũng thể hiện được bản chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, chúng ta cần xem xét dấu hiệu thứ hai để xác định khách thể loại. Đó là khách thể đó phải luôn bị tội phạm cụ thể đó xâm hại trong mọi trường hợp, hoặc người phạm tội muốn xâm hại khách thể nào (lỗi)….

✅ Mọi người cũng xem : rela là gì

4. Ví dụ về khách thể của tội phạm:

Ví dụ 1: 

Hành vi cướp của cải/tài sản vừa xâm hại đến quan hệ nhân thân vừa xâm hại đến quan hệ sở hữu. Bản chất nguy hiểm của hành vi cướp của cải/tài sản chỉ được thể hiện đầy đủ qua cả việc xâm hại quan hệ nhân thân và quan hệ sở hữu. chính vì thế, cả hai khách thể đều là khách thể trực tiếp của tội phạm.

Khách thể trực tiếp là cơ sở thể hiện rõ nhất bản chất của tội phạm cụ thể. Nó giúp  xác định đúng tội danh và đánh giá đúng đắn tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm  tội chi tiết.

Ví dụ 2:

Hành vi trộm cắp dây điện thoại đang dùng vừa gây ra thiệt hại cho quan hệ sở hữu XHCN vừa gây thiệt hại cho an toàn thông tin liên lạc. Nhưng thiệt hại cho an toàn thông tin liên hệ mới thể hiện đầy đủ bản chất nguy hiểm của hành vi phạm tội. do đó, hành vi phạm tội phải được xác định là tội phá huỷ công trình, phương thuận tiện quan trọng về an ninh quốc gia chứ không phải tội trộm cắp của cải/tài sản.

Trong nhiều trường hợp, nếu một tội phạm xâm phạm đến thường xuyên khách thể mà xâm phạm đến khách thể nào cũng thể hiện được bản chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, chúng ta cần xem xét dấu hiệu thứ hai để xác định khách thể loại. Đó là: khách thể đó phải luôn bị tội phạm chi tiết đó xâm hại trong mọi trường hợp, hoặc người phạm tội muốn xâm hại khách thể nào (lỗi)….

Chẳng hạn, hành vi giật túi xách của người đi đường làm cho chủ sở hữu ngã kéo theo thương tích. Ở đây có hai khách thể bị xâm hại là quyền sở hữu và sức khỏe. tuy nhiên, quyền sở hữu đúng là khách thể trực tiếp của hành vi “cướp giật tài sản”, sức khỏe không là khách thể trực tiếp của hành vi này.

Mọi Người Xem :   Certificate Of Conformity Là Gì? Tất Tần Tật Về CoC

Một tội phạm có khả năng có một khách thể trực tiếp hoặc nhiều khách thể trực tiếp. Tội phạm có thường xuyên khách thể trực tiếp khi hành vi phạm tội xâm hại đến nhiều quan hệ xã hội  mà việc xem xét sự gây thiệt hại đối với bất cứ một quan hệ xã hội nào cũng không thể hiện đầy đủ bản chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi đó và thường xuyên khách thể đó luôn bị xâm hại ở mọi trường hợp phạm tội.

Ví dụ 3: 

A trộm cắp của cải/tài sản của B. A đã xâm hại đến khách thể trực tiếp là quyền sở hữu của cải/tài sản của B và gây ra phương hại đến khách thể chung và khách thể loại là quyền sở hữu của công dân.

Một tội phạm có khả năng xâm hại đến thường xuyên khách thể nhưng không phải lúc nào tất cả các khách thể đó đều đặn được xem là khách thể trực tiếp. Khách thể trực tiếp khi đó là quan hệ xã hội mà tội phạm gây thiệt hại thể hiện được đầy đủ bản chất nguy hiểm cho xã hội của tội phạm.

✅ Mọi người cũng xem : xau là tiền gì

5. Các yếu tố cấu thành khác của tội phạm:

Ngoài yếu tố khách thể, cấu thành tội phạm còn gồm có: chủ thể, mặt chủ quan và mặt khách quan. cụ thể:

Chủ thể

Chủ thể tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 bao gồm hai đối tượng: cá nhân và pháp nhân thương mại.

– Chủ thể của tội phạm là cá nhân thực hiện hành vi phạm tội, có đủ khả năng nhận thức và chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình, đạt độ tuổi theo luật định. Hành vi đó được quy định theo pháp luật hình sự.

Pháp luật hình sự quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự như sau:

“Điều 12. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác.

2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.”

Ngoài những tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng quy định tại các điều luật nêu trên thì người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

– mặt khác, chủ thể của tội phạm cũng có khả năng là pháp nhân thương mại. Việc pháp nhân thương mại phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự không loại trừ trách nhiệm hình sự của cá nhân. Cá nhân trong pháp nhân thương mại có hành vi trái pháp luật vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự, dù cho pháp nhân do cá nhân đó làm chủ đã chịu trách nhiệm hình sự.

Mặt chủ quan

Mặt chủ quan của tội phạm được thể hiện dưới dạng lỗi cố ý hoặc vô ý. Lỗi là trạng thái tâm lý của tội phạm được đánh giá dưới các góc nhìn về động cơ và mục đích của hành vi.

– Lỗi vô ý là khi người thực hiện có thể nhận thức được hành vi của mình có thể hoặc không thể gây ra nguy hại cho xã hội, nhưng cho rằng hậu quả của hành vi sẽ không xảy ra hoặc khi hệ lụy xảy ra có thể phòng ngừa được. Lỗi vô ý được phân loại thành lỗi vô ý do cẩu thả và lỗi vô ý do quá tự tin.

– Lỗi cố ý là khi người thực hiện nhận thức được hành vi của mình là gây ra nguy hại cho xã hội, thấy trước được hậu quả của hành vi đó nhưng nhu cầu hệ lụy đó sẽ xảy ra. Lỗi cố ý được phân loại thành lỗi cố ý trực tiếp và lỗi cố ý gián tiếp.

mặt khách quan

Dấu hiệu khách quan của tội phạm được thể hiện qua tính chất nguy hiểm của hành vi; hệ lụy hành vi gây ra; công cụ, phương thuận tiện, thủ đoạn,…. thực hiện hành vi.

Xem thêm: Phân biệt tội phạm và vi phạm hành chính

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Luật Hình sự
Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Tội phạm rất nghiêm trọng là gì? Quy định về tội phạm rất nghiêm trọng theo Bộ luật hình sự năm 2015?

 

Tội phạm (Crime) là gì? Tội phạm tiếng anh là gì? Phân loại tội phạm? tác nhân, khó khăn của tội phạm? Tình hình tội phạm hiện nay?

Tố giác tội phạm. Trách nhiệm, nghĩa vụ tố giác tội phạm của công dân. Người không tố giác tội phạm bị xử lý thế nào

Tội gây rối trật tự công cộng: Cấu thành tội phạm, mức phạt tù bao nhiêu? Hành vi gây ra rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội xử lý như thế nào?

Tội đào ngũ: Phân tích cấu thành tội phạm, mức phạt tù bao nhiêu? Các cách thức xử phạt đối với tội đào ngũ theo quy định mới nhất năm 2021.

Tội huỷ hoại của cải/tài sản: Cấu thành tội phạm, mức phạt tù bao nhiêu? Cố ý gây hư hỏng của cải/tài sản của người khác thiệt hại bao nhiêu thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tội vu khống: Cấu thành tội phạm, mức phạt tù là bao nhiêu? Xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của người khác có phạm tội không?

Tội trộm cắp tài sản: Cấu thành tội phạm, mức phạt tù bao nhiêu? Trộm cắp bao nhiêu tiền, của cải/tài sản trị giá bao nhiêu thì bị đi tù?

Tội tàng trữ trái phép ma túy: Cấu thành tội phạm, mức phạt tù bao nhiêu? Tàng trữ trái phép chất ma túy bao nhiêu thì bị đi tù?

 Mẫu tờ khai đăng ký giám hộ là gì? Mẫu tờ khai đăng ký giám hộ? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về người giám hộ?

Mẫu đơn đề nghị cấp GCN  đủ điều kiện vận hành kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp là gì? Mẫu đơn đề nghị cấp GCN  đủ khó khăn vận hành kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp?

Mẫu đơn đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký công ty là gì? Mẫu đơn đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký công ty? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về hiệu đính thông tin Doanh nghiệp?

Mẫu biên bản xác nhận trẻ em bị bỏ rơi là gì? Mẫu biên bản xác nhận trẻ em bị bỏ rơi? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về đăng ký hộ tịch?

Mẫu đơn xin phép xác nhận mất thẻ cư trú là gì? Mẫu đơn xin phép xác nhận mất thẻ cư trú? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về cư trú?

Vốn điều lệ là gì? Quy định về vốn điều lệ và thời hạn góp vốn trong những loại hình Doanh nghiệp? Ý nghĩa của vốn điều lệ.

Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt vụ án dân sự là gì? Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt vụ án dân sự? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về xét xử vắng mặt trong vụ án dân sự?

Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt vụ án hình sự là gì? Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt vụ án hình sự? Hướng dẫn cách viết đơn xin phép xét xử vắng mặt vụ án hình sự? Quy định về xét xử vắng mặt vụ án hình sự?

Cần sa là gì? Xử lý vi phạm hành chính và xử lý hình sự đối với hành vi mua bán cần sa theo quy định pháp luật.

Mẫu giấy đăng ký kiểm tra, chứng nhận ATTP cơ sở xuất khẩu thủy sản là gì? Mẫu giấy đăng ký kiểm tra, chứng nhận ATTP cơ sở xuất khẩu thủy sản? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về kiểm tra, chứng nhận ATTP cơ sở xuất khẩu thủy sản?

Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt vụ án lao động là gì? Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt vụ án lao động? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về xét xử vắng mặt?

Sàm sỡ là gì? Hành vi sàm sỡ người khác bị xử lý như thế nào?

 Mẫu đơn xin trích lục quyết liệt ly hôn là gì? Mẫu đơn xin trích lục quyết định ly hôn? Hướng dẫn soạn thảo? Trình tự, hồ sơ xin trích lục bản án, quyết liệt ly hôn?

Mẫu đơn xin phép sao lục bản án của Tòa án là gì? Mẫu đơn xin phép sao lục bản án của Tòa án? Hướng dẫn soạn thảo? Trình tự, giấy tờ xin phép sao lục bản án, quyết định của Tòa án?

Mẫu đơn xin trồng cây lâu năm trên đất nông nghiệp là gì? Mẫu đơn xin trồng cây lâu năm trên đất nông nghiệp? Hướng dẫn soạn thảo? Những quy định liên quan?

Bán lược cho sư là câu chuyện như thế nào? Nội dung câu chuyện bán lược cho sư? Bài học Marketing từ câu chuyện kinh điển: Bán lược cho sư?

Mẫu đơn xin phép giải quyết công nhận hộ nghèo là gì? Mẫu đơn xin phép giải quyết công nhận hộ nghèo là gì? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định khác có liên quan?

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng là gì? Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về chế độ hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng?

Hệ thống pháp luật là gì? Ngành luật là gì? Danh sách các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

Mẫu đơn đề nghị thanh toán tiền bảo hiểm thân thể là gì? Mẫu đơn đề nghị thanh toán tiền bảo hiểm thân thể? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về quy tắc bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh?Các câu hỏi về khách thể của tội phạm là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê khách thể của tội phạm là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author

Add Comment