KHUYNH HƯỚNG DÂN CHỦ TƯ SẢN Ở VIỆT NAM – Tài liệu text

Cập nhật ngày 02/12/2022 bởi mychi

Bài viết KHUYNH HƯỚNG DÂN CHỦ TƯ SẢN Ở VIỆT NAM – Tài liệu text thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Hường Liya tìm hiểu KHUYNH HƯỚNG DÂN CHỦ TƯ SẢN Ở VIỆT NAM – Tài liệu text trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “KHUYNH HƯỚNG DÂN CHỦ TƯ SẢN Ở VIỆT NAM – Tài liệu text”

Đánh giá về KHUYNH HƯỚNG DÂN CHỦ TƯ SẢN Ở VIỆT NAM – Tài liệu text


Xem nhanh
Phong trào yêu nước theo khuynh hướng Phong kiến và dân chủ tư sản | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (179,88 KB, 24 trang )

MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiNhìn nhận, đánh giá vị trí và vai trò của khuynh hướng dân chủtư sản ở Việt Nam trong cuộc đấu tranh phóng ra dân tộc là mộtvấn đề rất quan trọng trong giai đoạn lịch sử cận đại Việt Nam.Mặc dù không đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi cuối cùngnhưng cũng không thể phủ nhận vai trò tích cực của khuynh hướngdân chủ tư sản trong lịch sử nước ta. Nhờ có sự tồn tại khuynhhướng dân chủ tư sản mới chuẩn bị được tiền đề cho sự vận độngsang một khuynh hướng mới, khuynh hướng vô sản.Trong khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam, dân chủ đượcxác định là một trong hai nhiệm vụ của cách mạng. Trong công cuộcxây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta Hiện tại, Đảng ta đã kế thừa tưtưởng đó để làm mục tiêu, động lực cho sự công bằng, đoàn kết tạonên sức mạnh dân tộc và thành công cho công cuộc đổi mới.Các phong trào yêu nước theo tư tưởng dân chủ tư sản thể hiệnlòng yêu nước mãnh liệt. Ngày nay, tình hình quốc tế ngày càngphức tạp, các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá chế độ xã hộichủ nghĩa nước ta. Vì vậy, việc phát huy chủ nghĩa yêu nước hơn baogiờ hết càng giữ một vị trí quan trọng.Tìm hiểu khuynh hướng dân chủ tư sản ở nước ta để thấy sựchuyển biến của con đường giải phóng dân tộc, thấy được sự hy sinh,đóng góp của các bậc tiền bối cho cách mạng Việt Nam. Từ đó giúpchúng ta thấy được tổng giá trị của nền độc lập hôm nay, góp phần khơidậy tinh thần dân tộc, dân chủ trong việc giữ gìn và phát huy nhữngthành tựu mà ông cha đã dày công xây đắp.nghiên cứu khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam từ cuốithế kỉ XIX đến trước năm 1930 còn giúp tôi nâng cao tiềm lựcthống kê khoa học, có thêm thường xuyên kiến thức phục vụ công tác1giảng dạy, cùng lúc ấy là nguồn tài liệu tham khảo cho đồng nghiệp

sau này.Xuất hiện từ những lí do trên, tôi quyết liệt chọn vấn đề “Khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến trước năm 1930” làm đề tài luận luận của mình.2. Lịch sử vấn đềKhuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến trước năm 1930 được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm tìm hiểu ở các góc độ, cạnh nhau.- Cuốn sách “Sự kiện chuyển đổi của phong trào và yêu nước và cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam trong ba mươi năm đầu thế kỉXX” của tác giả Đinh Trần Dương, do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản năm 2002.- Giáo sư Trần Văn Giàu viết về thức tư sản, các biểu hiện và sự biến chuyển của nó qua nhiệm vụ “Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến Cách mạng Tháng Tám”, tập II-Hệ thống ý thức sản xuất và sự bất lực của nó trong nhiệm vụ lịch sử.- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản quyển “Bước chuyển tư tưởng Việt Nam cuối thế kỷ XIX-đầu XX” vào năm 2005, do Phó Giáo sư-Tiến sĩ Trương Văn Chung và Phó Giáo sư-Tiến sĩ Doãn Chính đồng chủ biên. Cuốn “Lịch sử cận-hiện đại Việt Nam một vài vấn đề nghiên cứu” của Giáo sư Đinh Xuân Lâm do Nhà xuất bản Thế giới xuất bản năm 1998.- Tác giả Nguyễn Khánh Toàn với cuốn “Lịch sử V Việt Nam, tậpII (1858-1945)”, Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản năm 2004.- Nguyễn Ngọc Cơ (chủ biên), Lịch sử Việt Nam từ 1858-1918, Nhà xuất bản Đại học sư phạm, xuất bản bản năm 2005.Tóm lại, những công trình trên phần nào mâu thuẫn, nói đếnkhuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đến trước2năm 1930. Ở đề tài luận văn này, tôi tổng hợp và đi chi tiết từ sự tôn vinh đến hình thành và tổ chức vận hành của các phong trào dân chủ tư sản để làm rõ sự phát triển của khuynh hướng này ở Việt Nam và sự đóng góp của nó trong cuộc cách mạng phóng ra dân tộc.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam.Phạm vi nghiên cứu là các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX đến trước năm 1930.4. Mục tiêu và nhiệm vụ thống kê Tìm hiểu cơ sở hình thành và đi sâu phân tích vận hành của các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ sản xuất. Qua đó thấy được sự đóng góp của Khuynh hướng này trong cuộc vận động giải phóng dân tộc Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.5. Phương pháp nghiên cứuĐề tài dùng các phương pháp thống kê sau:- Phương pháp lịch sử- Phương pháp logic- Phương pháp thu tầm, lý xử lý tài liệu, so sánh, phân tích, tổng hợp…6. Đóng góp của đề tàiGiúp chúng ta nhìn nhận khách quan về sự tồn tại của khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam. Đồng thời khẳng định vị trí và vaitrò của chiều hướng này phản đối cách mạng phóng ra dân tộc.Đề tài thống kê thành công còn đóng góp phần bổ sung kiến ​​thức phụ vụ cho công tác giảng dạy sau này và làm tài liệu tham khảo cho đồng nghiệp và những người quan tâm tìm hiểu.7. Giả thiết khoa Tìm hiểu Khuynh hướng dân chủ tư sản ở nước ta để thấy sự chuyển biến của phong trào phóng ra dân tộc, sự hy sinh, đóng góp của 3 bậc tiền bối trong quy trình tìm giải pháp cứu nước. Từ đókhẳng định giá trị của nền độc lập ngày nay, góp phần thức tỉnh ý thức dân tộc, dân chủ trong việc giữ gìn độc lập, xây dựng và phát triển đất nước.8. Cấu trúc của đề tài Phần mở đầu, phần kết luận, tài liệu tham khảo, phần phụ lục, luận văn gồm hai chương: Chương 1: quá trình hình thành khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam Chương 2: Những phong trào yêu nước theo Khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến trước năm 1930.4CHƯƠNG 1QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH KHUYNH ỔDÂN CHỦ TỬ SẢN Ở VIỆT NAM1.1. Hoàn cảnh lịch sử cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX1.1.1. tác động của hoàn cảnh quốc tế đến Việt NamCuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, thế giới có nhiều biến cố ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam. Đặc biệt là Duy Tân Minh Trị ở Nhật Bản (1868), cuộc vận động biến pháp ở Trung Quốc dẫn đến cách mạng Tân Hợi (1911) và phong trào “châu Á thức tỉnh”. Trước năm 1868, Nhật cũng là nước phong kiến ​​“ kín” như Việt Nam. Bị các phương thuận tiện Tây đòi mở cửa. Nhật Bản sớm hình thành, kịp thời cải cách và phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa. Nhờ đó, Nhật giữ được độc lập và sớm cường thịnh. Nhật trở thành “điểm sáng”, ảnh hưởng lớn đến các nước châu Á lúc nửa đêm Còn Trung Quốc, từ sau thất bại trong cuộc chiến tranh với Nhật (1895), triều đình Giảm siêng năng, phong trào đấu tranh của nhân dân up cao. Giữa lúc đó, nhiều sĩ phu tiến bộ và trí thức sản xuất đã mạnh mẽ không tán thành cải cách. Những nhà tư tưởng tiến bộ đó đã ảnh hưởng sâu rộng đến nhân dân, nhanh chóng phát động phong trào chống phong kiến ​​và đế quốc. Cuộc đấu tranh tiến triển phát triển lên cao kéo theo cuộc cách mạng Tân Hợi (1911). Những biến cố về chính trị, tư tưởng đó nhénh chóng dội vào Việt Nam, nhất là qua Tân thư, Tân văn làm cách mạng Việt Nam có nhiều chuyển biến rõ nét. Ngoài thế giới còn có một sự kiện nữa tác động đến cách mạng Việt Nam , đó là cao trào “Châu Á thức tỉnh”. nhiều phong trào cách mạng phóng ra dân tộc ở các nước châu ÁBùng nổ mạnh mẽ.Tất cả các sự kiện dựa vào phần cổ vũ, nâng cao chí quyết tâm trong quá trình chống xâm lược ở nước ta.1.1.2. Tình hình trong nước5Các chương trình khai thác thuộc địa của Pháp làm cho tình hình Việt Nam có nhiều biến đổi Về chính trị: Pháp thiết lập một chế độ chuyên chính điển hình với mọi quyền hành đều do Pháp nắm, triều Nguyễn chỉ là bù nhìn Họ tiến hành chính sách “chia để trị” tối độc khuyến khích chia rẽ dân tộc Việt Nam, chia rẽ các dân tộc Đông Dương và xóa tên nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên bản đồ thế giới. mặt khác, họ còn tổ chức quân đội thuộc địa, lực lượng cảnh sát, hệ thống pháp luật khắc nghiệt nhằm áp dụng các cuộc khởi nghĩa của nhân dân, ổn định thuộc địa và đặc nhiệm phục vụ cho mục tiêu khai thác. : Pháp đẩy nhanh mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng ở Việt Nam, nhất là về giao thông vận tải cũng không tải ngoài mục đích hệ thống trị giá và bóc trần. Pháp chủ trương phát triển công nghiệp nhưng chỉ thoáng một số ngành công nghiệp đáp ứng để vơ vét tài nguyên, khoáng sản của Việt Nam. Vì vậy, công nghiệp Việt Nam phát triểnquè cụt, phiến diện. Trong nông nghiệp, Pháp cướp đất ruộng của nhân dân đồn điền và duy trì các cách thức cởi bỏ để đóng thuế nặng. Nhìn chung, chính sách kinh tế của Pháp ở Việt Nam làm cho nền kinh tế Việt Nam mất cân đối, phụ thuộc vào kinh tế Phápvà mang nặng tính chất nửa phong kiến ​​nửa thực dân. thác thuộc địa của Pháp, xã hội Việt Nam có thường xuyên biến đổi. Bên cạnh những giai cấpcũ (địa chủ, nông dân) đang phân hóa thì xuất hiện thêm các giaitầng mới (làm công nhân, tư sản). Các tầng lớp định thức danh mục được tăng cường đáng kể. Sự tồn tại của các lực lượng xã hội khác nhau ít thường xuyên có dị vật với chính quyền hệ thống trị là điều kiện bên trong cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng mới Về văn hóa giáo dục: Thực dân Pháp thi hành chính sách ngudân triệt để. Họ xây dựng nhà ở nhiều hơn trường học và bệnh viện. Pháp mở trường dạy tiếng Pháp thúc đẩy đào tạo đội ngũ ngũ tay sai.6 Bíp bít, ngăn chặn ảnh hưởng văn hóa tiến bộ trên thế giới, truyền bá văn hóa hóa trị vào Việt Nam.Tóm lại, những chính sách cai trị của Pháp ở Việt Nam mang đậm tính chất thực dân: chuyên chính về chính trị, cởi trần nặng nề về kinh tế, nô dịch tàn bạo về văn hóa giáo dục. Những biến đổi đó là cơ sở cho sự tiếp nhận, tiếp nhận những luồng tư tưởng mới vào Việt Nam khi hệ thống tư tưởng phong kiến ​​gặp lỗi thời.1.2. Sự du nhập của khuynh hướng tư sản vào Việt Nam1.2.1. Nguồn gốc của tư tưởng dân chủ tư sản Sự việc xuất hiện của tư tưởng dân chủ tư sản: Tư tưởng dân chủ tư sản xuất hiện trước mỗi cuộc cách mạng tư sản. Nó là tiền đề tư tưởng giống như tiền đề kinh tế, chính trị-xã hội chuẩn bị cho các cuộc cách mạng tư sản bùng nổ. Tại Anh, hệ tư tưởng dân chủ tư sản có khả năng thể hiện qua cuộc đấu tranh của Thanh giáo chống Anh giáo. Ở Pháp có trào lưu tư tưởng “ánh sáng” chống chế độ phong kiến,giáo hội với những đại biểu xuất sắc: Mông-xtec-ki-ơ , Rut-xô ,Vôn-te Ở Nhật thì có trào lưu “Hà Lan học ”, đề phong tư tưởng “trọng thương” xuất hiện trước Duy Tân Minh Trị…tổng giá trị của các nhà tư tưởng dân chủ tư sản: Tư tưởng dân chủ xuất hiện công khai chống lại chế độ phong kiến, giáo hội, và đềxướng các mô the new society, process. Điều đó có thể hiện đúng nguyện vọng của người dân. Vì vậy, nó có công dụng khơi dậy tinh thần đấu tranh của nhân dân. Và như vậy, tư tưởng dân chủ có công dụng mở đường cho cuộc cách mạng tư sản bùng nổ. Cách mạng tư sản sau khi thắng, tư tưởng dân chủ được khẳng định (qua các bản Tuyên ngôn, Hiến pháp) và có khả năng chế dân chủ được thiết lập với mô hình nhà nước Tam quyền phân lập tiến bộ hơn các khả năng trước đó. Đây là một bước đi vĩ đại trong sự phát triển của lịch sử xã hội loài người.7Tư tưởng dân chủ xã hội chủ nghĩa ra đời cũng trên cơ sở tiếp thu những giá trị tiến bộ đó khi đã loại bỏ những Giảm để đi đến tự do dân chủ triệt để hơn. Với ý nghĩa như thế, tư tưởng dân chủ tư sản được đánh giá làm tăng tổng giá trị quốc tế sâu rộng.hạn chế của tư tưởng dân chủ tư sản: Tư tưởng là dân chủ sản xuất, đề cao vấn đề dân chủ nhưng dân chủ chỉ dành cho tư sản, còn đa số nhân dân lao động vẫn bị áp bức lột trần, bị Giảm trong việc hưởng tự do dân chủ như không được tham gia bàn bạc công việc chung. Giai cấp tư sản trong xã hội mới được hưởng nhiều quyền lợi kinh tế và chính trị, cơ bản đối lập với nhân dân. Sự lệch lạc tình cảm là nguồn gốc tất nhiên. Suy cho cùng, dân chủ tư sản là quyền dân chủ giữa những con người tư sản với nhau. Mặc dù còn nhiều hạn chế nhưng tư tưởng dân chủ tư sản có từ trước cách mạng Tháng Mười Nga thì nó rất tiến bộ. do đó, khi tư tưởng này du nhập vào Việt Nam đang lúc xã hội Việt Nam Khủng hoảng về con đường cứu nước thì nó được đón nhận một cách nhénh chóng, làm biến đổi tư tưởng cách mạng Việt Nam.1.2.2. Các con đường du nhập vào Việt NamTư tưởng dân chủ tư sản vào Việt Nam thông qua Pháp, Nhật Bản và Trung Quốc là chủ yếu.Trong quá trình xâm lược, bên ngoài bộ phận những người trong chính quyền thực dân, còn có những trí thức, nhà khoa học hay giáo sư đến Việt Nam với thường xuyên mục đích khác nhau. Các giáo sĩ truyền bá đạo Thiên Chúa ít nhiều cũng đã mang tư tưởng bình đẳng của Chúa truyền bá vào nhân dân Việt Nam. Ngoài ý muốn chủ quan của Pháp, nền giáo dục pháp ở Việt Nam đã không thể tránh khỏi mang đến cho người học những tư tưởng tiến bộ của Mông-te-xki-ơ, Rut-xô, Vôn-te,… Tư tưởng dân chủ tư sản ở Pháp vào Việt Nam còn thông qua những người Việt Nam xuất ngoại sang Pháp, nhiều nhất là những người Việt Nam làm việc cho Pháp hoặc được đưa sang Pháp tham chiến. Đây là con đường tiếp cận tư tưởng dân chủ sản xuất phương Tây trực tiếp chính bằng trình độ nhận thức của người Việt. Con đường thứ hai truyền bá tư tưởng dân chủ sản xuất tới Việt Nam là từ Nhật Bản. Thành công của Nhật về cải cách và công hiệp hóa sau Minh Trị Duy Tân, rồi chiến thắng trong chiến tranhNga-Nhật (1904-1905) đã cổ vũ các dân tộc phương Đông về khảnăng giải quyết trạng thái lạc hậu và phục hưng của mỗi người nước. Nhật đã trở thành gương mặt các nước châu Á, trong đó có Việt Nam.Tư tưởng dân chủ tư sản vào Việt Nam không thể không kể đến Tân thư, Tân văn của Trung Quốc. Đối với nước ta, Trung Quốc không những cùng cảnh ngộ: là một nước phong kiến ​​bị thực dân xâm lược mà còn là nước đồng chủng, đồng văn và đặc biệt là cùng sử dụng Hán tự. Trung Quốc là nước láng giềng với Việt Nam nên thường xuyên có sự xúc động qua lại giữa những nhà cách mạng với nhàu. Vì vậy, cách mạng Trung Quốc có tác động lớn đến cách mạng Việt Nam. Tư tưởng dân chủ tư sản xuất phương Tây vào Việt Nam thông qua Nhật Bản và Trung Quốc khác với Pháp vì đã có sự biến dạng nhất định. Đó là cách vận dụng, cách nhìn của các cơ quan lớn của nhà theo tư tưởng quân chủ lập hiến.1.3. Cơ sở hình thành khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam1.3.1. Sự thất bại của phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng phong kiến ​​Sau Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884), nhân dân ta vẫn tiếp tục đấu tranh chống Pháp quyết chiến. Tiêu biểu là cuộc nổi dậy của phái chủ công ở kinh thành Huế (1884), phong trào yêu nước của văn thân, 9sĩ phú hưởng ứng Chiếu Cần Vương (1885-1896) và phong trào dân nông tự phát, nổi dậy khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913).Các cuộc phong trào trên đều thất bại. nguyên nhân chủ yếu do hệ tư tưởng phong kiến ​​bấy giờ đã lạc hậu, không thể lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong tình hình mới. yêu cầu lịch sử đặt ra là mauchóng tìm ra một tư tưởng mới chỉ đạo con đường cứu nước Việt Nam.1.3.2. Những biến số kinh tế-xã hội Việt Nam sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của PhápDưới chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dânPháp, kinh tế-xã hội Việt Nam có sự biến đổi sâu sắc.Nền kinh tế tế Việt Nam phụ thuộc nặng nề vào nền kinh tế Pháp. Quan hệ sản xuất phong kiến ​​vẫn được duy trì, kết hợp với quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xâm nhập. Vì vậy, nền kinh tế Việt Nam đầu thế kỷ XX mang tính chất nửa thực dân nửa phong kiến.Nền kinh tế vì thế ngày càng kiệt quệ, đời sống nhân dân ẩn cùng.Bên cận chính sách bóc trần về kinh tế là chính sách áp bức về chính trị của quyền hệ thống chính. Được sống độc lập, tự do là nguyện vọng của mọi người. mặt khác, trong xã hội Việt Nam chênh vênh, tầng tầng lớp lớp văn thân, sĩ phu yêu nước tiến bộ đang trên con đường tư sảnhoá. Họ phần nào nắm bắt được nguyện vọng của quần chúng, nổi bật đảm nhiệm vai trò lãnh đạo. Đó là cơ sở cho sự biến đổi của cách mạng Việt Nam từ phạm trù tư tưởng phong kiến ​​sang tư sản.10 Chương 2NHỬ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC THEOKHUYNH Màn DÂN CHỦ TỬ LỆ Ở VIỆT NAM TỪCUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN TRƯỚC NĂM 19302.1. Phong trào kháng chiến trước chiến tranh thế giới thứ nhất2.1.1. Điều kiện ra đời của phong tràoTư sản Việt Nam trở thành một giai cấp sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp (1897-1914). do đó, giai cấp làm tiền đề quan trọng đối với sự tiếp tục thu hút hệ thống tư duy sản xuất vào Việt Nam trước chiến tranh thế giới thứ nhất chưa có. Nhưng điều đó cũng không quyết liệt sự chuyển biến tư tưởng trong cách mạng Việt Nam. Xã hội Việt Nam tan giờ đã có một lớp người thay thế, đó là những văn nhân, sĩ phu đang trên con đường tư sản hóa. mặt khác, quy trình cai trị của Pháp làm thay đổi Chắc chắn bộ mặt kinh tế-xã hội Việt Nam. nhiều thành thị ra đời cùng bộ phận thịdân. Thị dân là lớp người có tư tưởng nhạy bén với thông tin, tri thức mới. Vì vậy, họ là nơi du nhập đầu tiên của các luồng tư tưởng tiến bộ nói chung, trong đó có tư tưởng dân chủ tư sản. Thị dân là lực lượng quan trọng đối với khuynh hướng đấu tranh mới và là thành phần có khả năng đánh lừa đông đảo quần chúng trong buổi giao thời. mặc khác, thị dân đa phần tư tưởng còn phân tán, chưa qua trảinghiệm đấu tranh nên họ không thể đóng vai trò lãnh đạo. Mà lãnh đạo cách biệt giờ là các sĩ phu Nho học đang trong quy trình tư sản hóa. Những khó khăn nói trên, đặc biệt về giai cấp lãnh đạo sẽ quyết định rất thường xuyên về đặc điểm của Khuynh hướng chính trị-tư tưởng dân chủ tư tưởng ở Việt Nam đầu thế kỉ XX.2.1.2. Các phong trào đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ sản xuất trước chiến tranh thế giới thứ nhất2.1.2.1. Phong trào Đông Du11Tháng 1 năm 1905, một vài sĩ phu Việt Nam do Phan Bội Châu khởi đầu sang Nhật mở đầu cho phong trào Đông Du.Phong trào Đông Du phát triển ngày càng dày đặc trên cả ba miền đất nước. Pháp nhận thấy sự phát triển của phong trào Đông Du ngày càng gây ra bất lợi cho chúng nên câu kết với Nhật mục xuất du học sinh Việt Nam ra đời từ Nhật vào năm 1908. có thể khẳng định, xuất dương cầu học là một quyết định mang tính xung đột khám phá, thay đổi ngay hướng đi và phương pháp cách mạng Việt Nam. Phong trào đã đào tạo được một vài cán bộ cách mạng cung cấp cho phong trào yêu nước ở Việt Nam vào thế kỉ XX. vận hành của phong trào Đông Du có công dụng mở đường cho những người có tư tưởng chấn hưng đất nước sau này. Đồng thời, Đông Ducòn chỉ ra rằng không thể trông chờ vào đế quốc để chống lại đế quốc, mà phải biết tự “đem sức ta mà phóng ra cho ta”. Dù chọn con đường bạo động vũ trang để giành độc lập dân tộc, những nhà cách mạng Đông Du đã không coi nhẹ việc nâng cao dân trí và thức tỉnh đồng bào. Những bài học lịch sử của phong trào Đông Du để quay lại rất có ý nghĩa đối với cách mạng Việt Nam.2.1.2.2. Phong trào Duy TânPhong trào Duy Tân với đại diện tiêu biểu là Phan Châu Trinh.Phan Châu Trinh chủ trương “ỷ Pháp cầu tiến bộ”, chưa đặt việckhôi chủ quyền quốc gia thành nhiệm vụ trước mắt, chỉ đềxướng tư tưởng dân chủ tư sản với yêu cầu: “khai dân trí, chấn dânkhí, hậu dân sinh”. Phan Châu Trinh còn không tán thành việc dùng vũ lực để giành lại độc lập cũng như cầu viện bên ngoài. Nội dung hoạt động của phong trào là mở mang trường học, phát triển công thương, cải cách phong tục lạc hậu,… Phong trào được thường xuyên bác sĩ phu yêu nước tác động, phát triển nhénh chóng rộng khắp cả nước trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế. , văn hóa, xã hội…12 Pháp lo sợ nên tiến hành đàn áp dữ dội. Phong trào Duy Tân chỉ tồn tại được hai năm (1906-1908). Thất bại của phong trào Duy Tân cũng là thất bại chung của xu hướng cải cách đầu thế kỷ XX. tác nhân thất bại lớn nhất là tách rời biện pháp bạo động cứu nước. Mà tách rời bạo động là Phan Châu Trinh đã tự tách mình rakhỏi sức mạnh truyền thống của ông cha trong cuộc đấu tranh chống xâm lược. tác nhân thứ hai là Giảm nhãn quan chính trị, quá ảo tưởng khi chủ trương dựa vào đế quốc dẫn đến sai lầm trọng trọng làm mục tiêu tiêu tranh tranh của quần chúng lúc này… Mặc dù chủ trương cứu nước của Phan Châu Trinh còn nhiều hạn chế về mặt lịch sử, nhưng anh vẫn là người có tư tưởng dân chủ chủ nghĩa nhất Việt Nam. Phan Châu Trinh là nhà yêu nước nhiệt thành, đã có những đóng góp tích cực vào việc khơi dậy tư tưởng dân chủ, mở ra cách nhìn mới về vấn đề dân tộc, dân chủ ở Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX.2.1. 2.3. Phong trào Đông Kinh nghĩa thục Tháng 3 năm 1907, một nhóm sĩ phu đứng đầu là Lương VănCan, Nguyễn Quyền đứng ra lập Đông Kinh nghĩa thục ở Hà Nội. Đây là một tổ chức cách mạng vận động văn hóa mang tính chất dân tộc, dân chủ. Nội dung hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục rất phong phú trên các lĩnh vực văn hóa-giáo dục, tư tưởng, xã hội, kinh tế. Phong trào văn hóa của Đông Kinh nghĩa thục ngày càng phát triển mạnh mẽ. Pháp nhận thấy Đông Kinh nghĩa thục ngày càng trở thành nguy cơ lớn đối với chúng, cuối năm 1907, thực dân Pháp bắt đầu đóng cửa trường Nhìn chung, Đông Kinh nghĩa thục dù thất bại nhưng có tác dụng không nhỏ đối với cách mạng Việt Nam Nam. Nó góp phần tiêu chuẩn về mặt tinh thần cho các phong trào đấu tranh mở rộng sau đó, góp phần tích cực vào việc phát triển ngôn ngữ và văn tự, văn hóa dân tộc. Đông Kinh nghĩa thục với những vận hành tuyên truyền chấn13hưng thực nghiệp và buôn bán của mình đã đóng góp phần đẩy nhanh kinh tế tư sản sản xuất dân tộc phát triển trong quá trình hình thành thiếu cơsở. Những vận hành phong phú của Đông Kinh nghĩa thục là bài học kinh nghiệm có giá trị đối với các phong trào yêu nước giai đoạn sau này.2.1.2.4. Phong trào Việt Nam Quang phục HộiCách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc thắng lợi (1911) có ảnh hưởng đến tư tưởng của những nhà lãnh đạo Duy Tân hội. Tháng 5 năm 1912, tại Quảng Đông (Trung Quốc), Việt Nam Quang phục hội được thành lập thay thế Duy Tân hội. Mục đích của Hội là đánh đuổi thực dân Pháp và thủ tiêu chế độ quân chủ phong kiến, xây dựng chính thể dân chủ. Phương pháp cách mạng vẫn là bạo động vũ trang để giành chính quyền. Điểm khác của tổ chức mới này so với Duy Tân hội là thức thời và những phần nào có sự biến đổi tư tưởng cách mạng của viên hội trong khó khăn mới.Trước nhiều cuộc bạo động của tổ chức Việt Nam Quảng phục hội, thực dân Pháp tiến hành động khủng bố dã man. Các phong trào đều đặn thất bại và chấm dứt từ sau năm 1917. nguyên nhân thất bại là do phong trào quần chúng và cơ sở cách mạng trong nước gặp nhiều điều kiện. ngoài ra, do thiếu tự tin vào sức mạnh của mình, ít hay vẫn còn tư tưởng dựa vào bên ngoài, nên ngay từ đầu hoạt động của Hội mang tính điều khiển lưu, chưa có đầy đủ tiêu chuẩn. do đó, các phong trào đơn giản bị Pháp đàn áp. Dù thất bại nhưng các hoạt động của Việt Nam Quang phục hội đã phát huy sức mạnh thể hiện tinh thần yêu nước, giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Lần đầu tiên vấn đề chủ sở hữu cường độ thành lập chế độ dân chủ cộng hòa được nêu lên trong lĩnh vực chủ chốt của một tổ chức cách mạng. Nó đánh dấu bước tiến về tư tưởng-chính trị của những người lãnh đạo cách mạng Việt Nam lúc nửa giờ trên con đường đấu tranh14mới. Đó là những cống hiến lớn lao của Phan Bội Châu và Việt Nam Quang phục hội vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam.2.1.3. Đặc điểm của các phong trào Đây là thời kỳ quá độ từ phạm trù phong kiến ​​sang phạm trù sản xuất nên phong trào diễn ra phức tạp. Có thường xuyên xu hướng đấu tranh tranhtồn tại và phát triển, điển hình là bạo động và cải cách. Phương hướng đấu tranh là xóa bỏ nhà nước phong kiến ​​chuyên chế, xây dựng một nhà nước tiến bộ hơn. Động lực được mở rộng, không chỉ có nông dân mà có cả những lực lượng xã hội mới tham gia. Vai trò lãnh đạo thuộc về một số sĩ phu Nho học đang trên đường tư sản hóa. Các phong trào có sự kết hợp nhiều hình thức khác nhéu như lập hội yêu nước, mở trường học, ra sách báo thường nhật biến kiến ​​thức mới, diễn thuyết, bình văn,… Đấu tranh trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa với quân sự; kết hợp phương pháp hòa bình, bạo lực, công khai hợp pháp, bất hợp pháp Quy mô các phong trào trào lưu toàn quốc, mặc dù mới là bề rộng, chưa đi vào tất cả chiều sâu. tuy nhiên, các phong trào đấu tranh trước chiến tranh thế giới thứ nhất đều đặn thất bại. tác nhân chủ yếu là do thiếu một giai cấp lãnh đạo tiềm lực, thiếu một con đường chính trị đúng đắn và một phương pháp cách mạng khoa học, không có cơ sở rộng rãi trong đời sống của Chúng Tôi. Thế nhưng cũng cần phải khẳng định rằng: chínhkhuynh hướng dân chủ tư sản đã làm cho công cuộc vận động phóng ra dân tộc ở Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực.2.2. Phong cách mạng sau chiến tranh thế giới thứ nhất2.2.1. Điều kiện ra đời và phát triển của các phong trào2.2.1.1. Bối cảnh thế giới sau chiến tranh thế giới thứ nhấtSau chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước đế quốc bị thiệt hại nặng nề. Vì vậy, họ thúc đẩy mạng quy trình khai thác thuộc địa. Trên thế giới vào lúc nửa đêm có một sự kiện quan trọng, đó là cách mạng Tháng Mười Nga thành công (1917). Sự kiện đó có ý nghĩa15 mở con đường phóng ra dân tộc ở Phương Đông và kết thúc phong trào làm công nhân các nước tư bản phương Tây phát triển mạnh. Tiếp sau cách mạng Tháng Mười Nga là sự ra đời của Quốc tế thứ III (3/1919) ) và sự ra đời của hàng loạt các Đảng cộng sản. Đáng chú ý là sự ra đời của Đảng cộng sản Pháp (1920) và Đảng cộng sảnTrung Quốc (1921). Tất cả góp phần tạo khó khăn thuận lợi cho cách mạng Việt Nam “dựng chân”, gây ra dựng phong trào trong nước. Thời kỳ này, phe chủ nghĩa Mác-Lênin bắt đầu truyền bá vào Việt Nam cùng với con đường cứu nước theo khuynh hướng hướng vô sản, thì những nhà tư tưởng dân chủ tư sản du nhập từ trước đó tiếp tục phát triển làm cho nội dung cách mạng Việt Nam thêm phong phú. Tình hình thế giới như trên tác động nhiều bước phát triển và đặc điểm của phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam giai đoạn 1919-1930 .2.2.1.2. Tình hình trong nước sau chiến tranh thế giới thứ nhất Về chính trị, thực dân Pháp sau chiến tranh thế giới tăng cường đàn áp cách mạng Việt Nam. Các quyền tự do, dân chủ của nhân dân bị soi mói nhưng lại bị che khuất theo các chính sách mịdân như: “cải lương hương chính”, “cải cách hành chính”.Về kinh tế, Pháp đẩy mạnh chương trình khai thác thuộc địa lầnthứ hai với số vốn lớn hơn rất nhiều so với lần trước (1897-1914).Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục chuyển biến sâu sắc, càng mang đậmtính chất thực dân phong kiến.Về xã hội, cũng tiếp tục phân hóa phức tạp các giai tầng với tháiđộ chính trị, có khả năng cách mạng khác nhéu và ngày càng trưởngthành về ý thức và lớn mạnh về số lượng. Nhưng họ ít thường xuyên đềumâu thuẫn với chính quyền thống trị. Điều đó quy định tính quầnchúng của các phong trào yêu nước giai đoạn này.Tóm lại, tình hình thế giới và trong nước như thế đã tạo ra nhữngkhó khăn hình thành cũng như phát triển đồng thời quy định đặc16điểm của phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủtứ sản ở Việt Nam giai đoạn 1919-1930.2.2.2. Nội dung của các phong trào yêu nước dân chủ sau chiếntranh thế giới thứ nhất đến trước năm 19302.2.2.1. Phong trào ở nước ngoài- Những hoạt động yêu nước của người Việt Nam ở TrungQuốc: tiêu biểu nhất là vận hành tuyên truyền chủ nghĩa yêu nướctrong người Việt của Phan Bội Châu; và vận hành của Tâm TâmXã-tổ chức do một số thanh niên yêu nước Việt Nam thành lập năm1923 ở Quảng Châu.- Những vận hành yêu nước của người Việt Nam ở Pháp: đángchú ý nhất là những hoạt động yêu nước của Phan Châu Trinh. Tạiđây, ông tham gia thành lập Hội đồng bào thân ái tại Pháp (1912),Hội những người Việt Nam yêu nước (1915). Đáng kể nhất là việcông viết Thất điều thư làm rầm rộ thêm phong trào kiều bào Việt chếgiễu vua Khải Định sang Pháp dự “Hội triển lãm thuộc địa” (1922).Những hoạt động yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ởnước ngoài nói trên là một bộ phận khá quan trọng thúc đẩy tiếntrình đấu tranh của cách mạng Việt Nam.2.2.2.2. Phong trào đấu tranh trong nước- Phong trào đấu tranh của tư sản dân tộc: phong trào đấu tranhcủa ngày càng phát triển với tính chất cao hơn. Ban đầu họ gây ra raphong trào tẩy chay tư sản Hoa kiều (1919), phong trào đấu tranhchống độc quyền cảng Sài Gòn (1923) để chống lại tư sản nướcngoài đòi chủ yếu quyền lợi kinh tế. Tiến hơn một bước là việc thànhlập Đảng Lập Hiến của Bùi Quang Chiêu (1923), đòi tự do dân chủ.Rồi đến Việt Nam Quốc Dân Đảng-chính đảng của tư sản dân tộc.- Phong trào đấu tranh của tầng lớp tiểu tư sản trí thức: pháttriển mạnh vào những năm hai mươi của thế kỉ XX, đáng kể là sự rađời Hội Phục Việt (1925); những hoạt động dân chủ công khai đấu17tranh đòi Pháp thả Phan Bội Châu (1925) và đám tang Phan ChâuTrinh (1926) và đấu tranh đòi thả Nguyễn An Ninh (1925),… Tríthức tiểu tư sản còn thông qua báo chí đòi các quyền tự do dân chủ,chống lại chủ nghĩa Pháp-Việt đề huề.Những vận hành nói trên đã trở thành một động lực quan trọngcổ vũ phong trào đòi tự do dân chủ ở Việt Nam vào những năm haimươi của thế kỉ XX, song nó không thể đưa cuộc đấu tranh đếnthắng lợi do đường lối chính trị chưa đúng đắn.2.2.3. Đặc điểm của các phong trào dân chủ sau chiến tranh thếgiới thứ nhất đến trước năm 1930Đặc điểm nổi bật nhất trong các phong trào dân chủ thời kì nàylà sự thay thế vai trò lãnh đạo từ những sĩ phu Hán học bằng trí thứcTây học. Đặc biệt lúc này có sự ra đời các chính đảng tư sản như:Đảng Lập hiến, Đảng Thanh niên cao vọng, Việt Nam Quốc dânĐảng, song đường lối tiếp tục có những xu hướng khác nhau.Phong trào của tầng lớp tiểu tư sản trí thức thời kì này phát triểnrất sôi nổi. Các tổ chức chính trị cũng ra đời như Tâm Tâm Xã, TânViệt cách mạng Đảng. Trong quy trình vận hành của mình, chịu tácđộng mạnh của chủ nghĩa Mác-Lênin với con đường cứu nước theokhuynh hướng vô sản, và đặc biệt là từ sau Hội Việt Nam cách mạngthanh niên ra đời (1925), các tổ chức này dần phân hóa rồi chuyểnsang tư tưởng mới, tư tưởng vô sản. Điều đó thể hiện bước chuyểnmới của phong trào cách mạng Việt Nam. Phong trào trí thức tiểu tưsản có sức lôi kéo đông đảo quần chúng tham gia, phát động nhanhchóng nhiều phong trào đấu tranh lan rộng cả nước. mặc khác, cácphong trào dân chủ giai đoạn này cũng đều đặn thất bại.2.3. tác nhân thất bại của các phong trào theo khuynhhướng dân chủ tư sảnVề khách quan18Tư tưởng dân chủ tư sản đã mất đi tính thời đại của mình kể từkhi cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi (1917). mặt khác, thựcdân Pháp còn đủ mạnh để đàn áp những cuộc đấu tranh vừa yếu vềlực lượng, vừa non kém về tổ chức như những phong trào theokhuynh hướng dân chủ tư sản ở nước ta.Về chủ quanThứ nhất là Giảm về tư tưởng, lập trường giai cấp của nhữngngười tiếp thu, truyền bá luồng tư tưởng dân chủ tư sản vào nước ta.Hơn nữa, sự tiếp thu tư tưởng tư sản đã bị biến dạng dưới cái nhìncủa những người theo tư tưởng quân chủ lập hiến qua Tân thư, Tânvăn từ Trung Quốc, Nhật Bản.vì vậy, tư tưởng dân chủ tư sản đượctruyền bá lúc này chưa sâu sắc và thiếu hệ thống.Thứ hai là do nền tảng kinh tế-xã hội của Việt Nam bấy giờ chohệ tư tưởng tư sản là không vững chắc. Một mặt, nền kinh tế ViệtNam đầu thế kỉ XX là nửa tư bản, nửa phong kiến; ngoài ra, giaicấp tư sản thì số lượng không nhiều mà thực lực yếu kém, tiểu tưsản thì tư tưởng thường dao động,…Thứ ba là do thiếu hẳn một lực lượng cách mạng đông đảo và cótính cố kết; thiếu một chính đảng có tổ chức chặt chẽ, sáng suốt, cóđường lối đúng đắn và thiếu hẳn một thời cơ cách mạng… nên thựcdân Pháp dễ dàng đàn áp.Chính vì những tác nhân cơ bản đó, khuynh hướng dân chủtư sản đã thất bại ở Việt Nam như một tất yếu lịch sử.2.4. Vị trí của khuynh hướng dân chủ tư sản trong cuộc vậnđộng phóng ra dân tộc Việt NamDù thất bại, song các phong trào yêu nước theo khuynh hướngdân chủ tư sản vẫn có một vị trí quan trọng trong cuộc vận động giảiphóng dân tộc Việt NamTrong lúc cách mạng Việt Nam đang bế tắc thì tư tưởng dân chủtư sản xuất hiện giải quyết được bắt buộc lịch sử đặt ra. Tư tưởng dân19chủ tư sản xuất hiện đúng lúc, đem đến cho nhân dân niềm hy vọng,niềm tin mới. Nó được tiếp nhận nồng nhiệt và nhanh chóng pháttriển thành phong trào đấu tranh với thường xuyên cách thức khác nhau. Tưtưởng dân chủ tư sản còn có công dụng lớn trong việc bồi đắp thêmlòng yêu nước, truyền thống chống ngoại xâm của nhân dân tronglúc khuynh hướng cứu nước cũ đã mất vai trò lãnh đạo. Các phongtrào này còn góp phần tạo cơ sở quần chúng rộng rãi cho cách mạngViệt Nam sau đó. Nó còn đặt cơ sở xã hội, tạo tiền đề cho sự vậnđộng sang một khuynh hướng mới, khuynh hướng vô sản, phù hợpvới cách mạng Việt Nam và đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi.20KẾT LUẬNKhuynh hướng dân chủ tư sản do không phù hợp với quy luậtkhách quan, với thời đại và đặc điểm dân tộc Việt Nam nên khôngthể đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi cuối cùng. mặc khác,khuynh hướng này cũng có những đóng góp quan trọng cho lịch sửViệt Nam.Thành quả lớn nhất mà khuynh hướng dân chủ tư sản để lại chocách mạng Việt Nam là vấn đề “dân chủ”. Chính nó đã trực tiếp tạonên cuộc “cách mạng tư tưởng”cho dân tộc Việt Nam khi hệ tưtưởng phong kiến thống trị từ lâu đời. “Dân chủ” trở thành động lựccho đấu tranh chống thực dân, phong kiến, từ đó vựt dậy sức sốngcho phong trào cứu nước Việt Nam. Không có khuynh hướng dânchủ tư sản với tư tưởng mới “dân chủ” tồn tại thì sẽ không tạo rađược cơ sở quần chúng rộng lớn cho cách mạng. Và cách mạng ViệtNam mãi dừng lại ở mỗi mục tiêu “dân tộc” một cách riêng lẻ, sẽ bịthời đại vượt qua với mục tiêu “dân tộc-dân chủ” đi liền và đã phổbiến trên thế giới hàng thế kỉ.Khuynh hướng dân chủ tư sản còn tạo tiền đề quan trọng chuẩnbị cơ sở cho cách mạng Việt Nam những bước tiếp theo. Khuynhhướng vô sản xuất hiện, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi, kếthừa rất nhiều từ khuynh hướng dân chủ tư sản. Hồ Chí Minh kế thừaba nguyên tắc lớn của chủ nghĩa dân tộc của Tôn Trung Sơn: Độclập-Tự do-Hạnh phúc đặt tiêu ngữ cho nước Việt Nam sau cáchmạng Tháng Tám (1945). Đảng ta thấm nhuần vấn đề “dân chủ” làvấn đề của mọi thời đại nên đưa ra quan điểm “lấy dân làm gốc”(Đại hội VI 12/1986). Hiện tại, Việt Nam luôn phấn đấu xây dựngNhà nước “của dân, do dân, vì dân”. Đó là cơ sở cho việc xây dựngđất nước “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, vănminh”, ổn định và không ngừng phát triển.21Sự tiếp xúc với tư tưởng dân chủ tư sản còn làm cho tư tưởngnhân dân Việt Nam có sự mềm dẻo và nhạy bén hơn với thời cuộcluôn thay đổi vì tính bảo thủ đã bị xóa bỏ. Ngày nay, trước xu thế hộinhập và sự biến đổi phức tạp của quốc tế thì với tư duy nhạy bén,linh động đó càng có ý nghĩa quan trọng.Như vậy, rõ ràng những gì mà khuynh hướng dân chủ tư sản đểlại cho cách mạng Việt Nam là vấn đề mà thế hệ sau cần phải nghiêncứu, nhìn nhận và đánh giá đúng để có khả năng chắt lọc ra những giá trịphù hợp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hôm nay.222324

Mọi Người Xem :   Thế nào là lên sàn chứng khoán? Công ty cần đáp ứng những điều kiện gì để có thể lên sàn chứng khoán?


Các câu hỏi về khuynh hướng dân chủ tư sản là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê khuynh hướng dân chủ tư sản là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết khuynh hướng dân chủ tư sản là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết khuynh hướng dân chủ tư sản là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết khuynh hướng dân chủ tư sản là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về khuynh hướng dân chủ tư sản là gì


Các hình ảnh về khuynh hướng dân chủ tư sản là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm kiến thức về khuynh hướng dân chủ tư sản là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tham khảo nội dung chi tiết về khuynh hướng dân chủ tư sản là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://huongliya.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://huongliya.vn/hoi-dap/

🏠 Quay lại trang chủ

Mọi Người Xem :   6 lợi ích vàng cho tóc khi hấp dầu tóc • Hello Bacsi

Các bài viết liên quan đến

Related Posts

About The Author

One Response

Add Comment