Lệnh là gì ? Khái niệm về lệnh được hiểu như thế nào ?

Cập nhật ngày 03/12/2022 bởi mychi

Bài viết Lệnh là gì ? Khái niệm về lệnh được hiểu như thế nào ? thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Hường Liya tìm hiểu Lệnh là gì ? Khái niệm về lệnh được hiểu như thế nào ? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Lệnh là gì ? Khái niệm về lệnh được hiểu như thế nào ?”

Đánh giá về Lệnh là gì ? Khái niệm về lệnh được hiểu như thế nào ?


Xem nhanh

Mục lục bài viết

  • 1. Khái niệm về lệnh
  • 2. Quy tắc xây dựng, cấm lệnh
  • 3. Ngôn ngữ, kỹ thuật văn bản của lệnh
  • 4 . Trình tự xây dựng, cấm lệnh của Chủ tịch nước
  • 5. một số lệnh đã bị cấm hành động
  • 5.1 Lệnh tổng giám đốc:
  • 5.2 Lệnh công bố các đạo luật đã được Quốc hội thông qua

1. Khái niệm về lệnh

Lệnh là văn bản quy phạm luật do Chủ tịch nước ban hành.

Trong đó, Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, hồ sơ quy định trong Luật này. Văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng được ban hành không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, Thủ tục quy định trong Luật này thì không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Điều 17 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 thì Chủ tịch nước cấm hành, quyết liệt để quy định:

– Tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương trong trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp được.

– Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước.

2. Quy tắc xây dựng, ban hành lệnh

Lệnh là một quy phạm pháp luật nên phải đáp ứng quy tắc xây dựng, ban hành của quy phạm pháp luật.

– Bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật.

– Tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, giấy tờ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

– Bảo đảm tính minh bạch trong quy định của văn bản quy phạm pháp luật.

– Bảo đảm tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ thực hiện của văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm bắt buộc cải cách giấy tờ hành chính.

– Bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, không làm cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Mọi Người Xem :   "hoa tiêu" là gì? Nghĩa của từ hoa tiêu trong tiếng Anh. Từ điển Việt-Anh

– Bảo đảm công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. Ngôn ngữ, kỹ thuật văn bản của lệnh

Ngôn ngữ, kỹ thuật văn bản của lệnh cũng cần đúng quy tắc như ngôn ngữ, kỹ thuật của văn bản quy phạm pháp luật

– Ngôn ngữ trong lệnh là tiếng Việt.

– Ngôn ngữ sử dụng trong Lệnh phải chính xác, phổ thông, cách diễn đạt phải rõ ràng, dễ hiểu.

– Lệnh phải quy định cụ thể nội dung cần điều chỉnh, không quy định chung chung, không quy định lại các nội dung đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác.

– Tùy theo nội dung, Lệnhcó khả năng được bố cục theo phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm; các phần, chương, mục, tiểu mục, điều trong văn bản quy phạm pháp luật phải có tiêu đề. Không quy định chương riêng về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm trong văn bản quy phạm pháp luật nếu không có nội dung mới.

– Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

4 . Trình tự xây dựng, ban hành lệnh của Chủ tịch nước

Theo Điều 81 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 thì xây dựng, ban hành lệnh, quyết liệt của Chủ tịch nước được thực hiện như sau:

– Chủ tịch nước tự mình hoặc theo đề nghị của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định cơ quan soạn thảo dự thảo lệnh.

– Cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức soạn thảo lệnh.

– Chủ tịch nước có thể yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo thảo luận về những vấn đề quan trọng của dự thảo lệnh của Chủ tịch nước.

– Tùy theo nội dung của dự thảo lệnh, Chủ tịch nước quyết liệt việc đăng tải toàn văn trên cổng thông tin điện tử của cơ quan chủ trì soạn thảo. Việc đăng tải dự thảo lệnh phải bảo đảm thời gian ít nhất là 60 ngày, trừ trường hợp văn bản được ban hành theo trình tự, hồ sơ rút gọn, để các bộ phận, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

– Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các bộ phận, tổ chức, cá nhân để chỉnh lý dự thảo lệnh và báo cáo Chủ tịch nước.

– Chủ tịch nước xem xét, ký ban hành lệnh, quyết liệt.

5. một số lệnh đã được ban hành

5.1 Lệnh tổng động viên:

Tổng động viên là huy động toàn bộ lực lượng của cả nước vào việc thực hiện nhiệm vụ của quốc gia. Theo quy định của Hiến pháp hiện hành, Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ quan có thẩm quyền quyết liệt việc tổng động viên. Chủ tịch nước là người có thẩm quyền ban hành Lệnh tổng động viên trên cơ sở nghị quyết của Ủy ban thường vụ quốc hội.

Sáng 17/2/1979, Trung Quốc nổ súng tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam, gây ra thường xuyên đau thương, mất mát cho người dân. Mùa xuân 1979, Trung Quốc đã huy động 600.000 quân mở cuộc tấn công quy mô lớn, gồm nhiều quân đoàn, tập đoàn quân trên dọc biên giới 6 tỉnh phía Bắc. Con số này được cho là còn lớn hơn cả toàn bộ lính Mỹ được gửi đến miền Nam Việt Nam trước 1975. Ngay khi cuộc chiến nổ ra, thường xuyên quốc gia trên thế giới đã lên án hành động xâm lược của Trung Quốc và hỗ trợ Việt Nam.

Mọi Người Xem :   kim thiên nghĩa là gì trong từ Hán Việt?

Cuộc chiến biên giới phía Bắc nổ ra giữa lúc các quân đoàn chủ lực của Việt Nam đang chiến đấu với quân Khmer Đỏ ở Campuchia. Dọc tuyến biên giới chỉ có lực lượng chủ lực của các quân khu, bộ đội địa phương và dân quân du kích. Tổng lực lượng phòng thủ của Việt Nam tại các tỉnh biên giới phía Bắc khoảng 50.000 quân. Trong khi Trung Quốc ước tính 600.000 với 9 quân đoàn chủ lực và 32 sư đoàn bộ binh độc lập, 6 trung đoàn xe tăng, 4 sư đoàn, trung đoàn pháo binh, phòng không cùng hàng trăm pháo hạng nặng, hàng nghìn súng cối và dàn hỏa tiễn. Có nơi, quân Trung Quốc thọc sâu vào đất liền đến hơn 40 km.

Bộ Quốc phòng Việt Nam quyết liệt điều động các sư đoàn bộ binh của các quân khu từ tuyến sau lên. Quân dân 6 tỉnh biên giới chủ động tổ chức lực lượng chiến đấu tại chỗ, cầm chân và đẩy lùi từng đợt tiến côngcủa quân Trung Quốc trong khi chờ quân chủ lực lên ứng chiến. Cùng thời điểm, một cuộc chuyển quân thần tốc lên biên giới phía Bắc của 3 quân đoàn chủ lực Việt Nam diễn ra bằng đường biển, đường bộ, đường hàng không. Liên Xô tương trợ cho Việt Nam bằng cách lập cầu hàng không lớn cơ động các đơn vị tại mặt trận Campuchia ra thẳng miền Bắc.

Trước tình thế cấp bách, ngày 4/3/1979, Ban chấp hành Trung ương Đảng ra lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước nhất tề đứng lên bảo vệ tổ quốc.

Sáng 5/3, chương trình phát thanh 90 phút thường ngày của Đài tiếng nói Việt Nam phát bản tin đặc biệt kêu gọi: “Hỡi đồng bào và chiến sĩ yêu mến! Quân thù đang giày xéo non sông, đất nước ta. Độc lập, tự do, chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta đang bị xâm phạm. Hòa bình và ổn định ở Đông Nam châu Á đang bị đe dọa. Dân tộc Việt Nam ta phải ra sức chiến đấu để tự vệ… Toàn thể đồng bào các dân tộc anh em trong cả nước, các tôn giáo, các đảng phái, già, trẻ, gái, trai hãy phát huy truyền thống Diên Hồng, triệu người như một, nhất tề đứng lên bảo vệ tổ quốc”.

Ngay sau lời kêu gọi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên bất thường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Trường Chinh. Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra quyết định tổng động viên trong cả nước. Mọi công dân trong lứa tuổi do luật định đều phải gia nhập lực lượng vũ trang theo kế hoạch của Hội đồng Chính phủ; huy động mọi nhân lực, vật lực, tài lực rất cần thiết để đảm bảo nhu cầu của cuộc kháng chiến cứu nước.Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng ký sắc lệnh 29 – LCT ra lệnh tổng động viên trong cả nước:Tổng động viên trong cả nước để bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đánh thắng hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của bọn bành trướng và bá quyền Trung Quốc.Tính từ năm 1975 đến nay, đó là lệnh tổng động viên duy nhất được ban hành.

Mọi Người Xem :   Nước đỗ đen rang bao nhiêu calo và uống có giảm cân không?

5.2 Lệnh công bố các đạo luật đã được Quốc hội thông qua

Sáng 11-12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố các luật đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Các luật được công bố gồm: Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Cư trú; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi-rút gây ra ra hội chứng suy yếu miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật Bảo vệ môi trường.

một số nội dung đáng chú ý là Luật Cư trú năm 2020 có bảy chương, 38 điều và có một vài nội dung mới, sửa đổi, bổ sung so với Luật Cư trú năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013). Việc xây dựng, ban hành luật này là cần thiết, bảo đảm tốt hơn nữa quyền tự do cư trú của công dân; góp phần cải thiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong tình hình mới; thực hiện việc đơn giản hóa hồ sơ hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến công tác đăng ký, quản lý cư trú…Trong đó, chương IV của luật quy định thay thế đăng ký, quản lý thường trú từ phương thức thủ công bằng sổ giấy sang phương thức quản lý hiện đại bằng công nghệ thông tin. chi tiết là quản lý bằng việc dùng mã số định danh cá nhân để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. bên cạnh đó, luật bỏ các quy định riêng về khó khăn đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương nhằm tạo sự bình đẳng trong quản lý cư trú đối với mọi công dân, bảo đảm quyền tự do cư trú của công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013.

Luật Biên phòng Việt Nam gồm sáu chương, 36 điều nhằm thể chế hóa chủ trương, quan điểm, tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của Ðảng, Nhà nước trong những năm qua. Việc ban hành luật này tạo cơ sở pháp lý vững chắc, đầy đủ nhằm tăng cường hiệu lực trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới; đồng thời là cơ sở xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng bộ đội biên phòng nói riêng ngày càng vững mạnh.

Luật Minh KHuê (tổng hợp & phân tích)Các câu hỏi về lệnh của chủ tịch nước là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê lệnh của chủ tịch nước là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết lệnh của chủ tịch nước là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết lệnh của chủ tịch nước là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết lệnh của chủ tịch nước là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về lệnh của chủ tịch nước là gì


Các hình ảnh về lệnh của chủ tịch nước là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm kiến thức về lệnh của chủ tịch nước là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu thông tin chi tiết về lệnh của chủ tịch nước là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://huongliya.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://huongliya.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment