32 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Thiên Chúa Giáo – huongliya.vn

Cập nhật ngày 12/09/2022 bởi mychi

Bài viết 32 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Thiên Chúa Giáo – huongliya.vn thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://HuongLiYa.vn/ tìm hiểu 32 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Thiên Chúa Giáo – huongliya.vn trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “32 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Thiên Chúa Giáo – huongliya.vn”

Đánh giá về 32 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Thiên Chúa Giáo – huongliya.vn


Xem nhanh

32 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Thiên Chúa Giáo

The Pope /ðə poʊp/: Đức Giáo Hoàng
church /tʃɜːrtʃ/: nhà thờ
Bishop /ˈbɪʃəp/: Giám mục

Cardinal /ˈkɑːrdɪnl/: Đức Hồng Y

Carol  /ˈkærəl/: Thánh ca

Christian costumes /ˈkrɪstʃən ˈkɑːstuːm/:  đạo phục đạo Chúa

Christianity /ˌkrɪstiˈænəti/:  Ki tô giáo

Christmas /ˈkrɪsməs/: Lễ Giáng Sinh

church choir /tʃɜːrtʃ ˈkwaɪər/: hội Thánh ca

cleanse someone from his sin /klenz ˈsʌmwʌn frəm hɪz sɪn/: rửa tội cho ai đó

confession /kənˈfeʃn/: sự xin phép tội

Easter /ˈiːstər/: Lễ Phục Sinh

faith = creed = religion /feɪθ/ = /kriːd/ = /rɪˈlɪdʒən/: tín ngưỡng

God /ɡɑːd/: Đức Chúa Trời

heaven /ˈhevn/: thiên đàng

Jesus Christ /ˈdʒiːzəs kraɪst/: Chúa Giê-Su

monk /mʌŋk/: tu sĩ

Mother Mary /ˈmʌðər ˈmɛːri/: Đức Mẹ Mary
parish /ˈpærɪʃ/: giáo xứ
Mọi Người Xem :   Những điểm khác biệt giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa

Pastor /ˈpæstər/: Mục sư

Priest /priːst/: Linh mục

Roman Catholicism /ˈroʊmən kəˈθɑːləsɪzəm/: Công giáo

salvation /sælˈveɪʃn/: sự cứu rỗi

Sister /ˈsɪstər/: bà sơ

The Bible /ðə ˈbaɪbl/: Kinh Thánh

The Church /ðə tʃɜːrtʃ/: Giáo Hội

the Creator /ðə kriˈeɪtər/: đấng tạo hóa
the great hall /ðə ɡreɪt hɔːl/: thánh đường

the holy cross /ðə ˈhoʊli krɔːs/: thập tự giá, thánh giá

Chúc các bạn học tốt. Nếu có thắc mắc nào, vui lòng để lại comment hoặc gửi câu hỏi về cho TiengAnhOnline.Com.Các câu hỏi về linh mục tiếng anh là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê linh mục tiếng anh là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author

Add Comment