Thể chế là gì? Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng?

Cập nhật ngày 15/09/2022 bởi mychi

Bài viết Thể chế là gì? Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng? thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://HuongLiYa.vn/ tìm hiểu Thể chế là gì? Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Thể chế là gì? Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng?”

Đánh giá về Thể chế là gì? Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng?


Xem nhanh
KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC LÊNIN | Chương 5.P4. Thể chế Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
#kinhtechinhtri, #thechekinhtethitruongdinhhuongxahoichunghia, #tranhoanghai
KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC LÊNIN | Chương 5.P4. Thể chế Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

-----
1. Xem nội dung bài viết trong Video tại đây:
https://by.com.vn/9209xx

2. Download SLIDE | Đường lối xây dựng Kinh tế thị trường định hướng XHCN của Đảng
https://by.com.vn/xv2fC6
--------------------------------------------
TIỂU LUẬN KINH TẾ CHÍNH TRỊ (123doc)

- Đặc trưng của Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Ý nghĩa và liên hệ bản thân https://by.com.vn/s7RdQ3

- Thể chế kinh tế thị trườngđịnh hướng xã hội chủ nghĩa. Liên hệ và vận dụng
https://by.com.vn/q3JV7G
========

Sách/ Tài liệu tham khảo Kinh tế chính trị

1. Sách - Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị) https://shope.ee/6UjBrT6mX2

2. Sách - Hệ Thống Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ôn Tập Môn Kinh Tế Chính Trị Mác - LêNin https://shope.ee/L8YWGiDFE

3. Sách - Hướng Dẫn Ôn Thi Hiệu Quả Môn Kinh Tế Chính Trị Mác - Lê Nin https://shope.ee/9ozdpt4LpY
=================
1. Shop của Kênh https://mycollection.shop/muare123

2. (Mã giảm giá) các Khóa học online Ngoại ngữ,
https://by.com.vn/cvy2Ey

3. Áo Mưa Dáng Dài Có Mũ Trùm Đầu Chất Liệu Nhẹ Nhanh Khô Tiện Dụng Cho Nam Và Nữ Đen (Shopee) https://shope.ee/1pwjAdy31d

Thể chế là gì? Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng là gì?

Đường lối, chủ trương của Đảng được coi là hoạch định chính trị cho hoạt động của toàn bộ máy Nhà nước. Trong đó, việc áp dụng những nội dung này như thế nào và hiện thực hóa nó ra sao được gọi là thể chế.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. Thể chế là gì?
  • 2 2. Thể chế trong tiếng Anh là gì?
  • 3 3. Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng là gì?
    • 3.1 3.1. Thể chế hóa là gì?
    • 3.2 3.2. Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng:

1. Thể chế là gì?

Khái niệm về thể chế

Thể chế là thiết chế được hiểu là tổng hợp các quy định, nguyên tắc, các điều luật được dùng để chi phối, hoạch định sự phát triển của một tổ chức hay một nhà nước trong những lĩnh vực nhất định.

Khái niệm về thể chế chính trị

Thể chế chính trị được hiểu chính là bộ máy tổ chức của nhà nước, là hình thức chế độ mà nhà nước lựa chọn để xây dựng thông qua những quy định, điều luật và thông qua nó để điều chỉnh, quản lý xã hội. Mỗi quốc gia sẽ có một thể chế riêng và được quy định trong văn bản pháp luật có tổng giá trị pháp lý cao nhất ở quốc gia đó.

mặt khác thể chế chính trị còn được hiểu là các cách thức tổ chức trong các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, hành chính…Có chức năng quan trong là điều hành, hoạch định sự phát triển của một tập thể dân cư nhằm mang lại sự ổn định và phát triển.

Trên thế giới hiện nay tồn tại thường xuyên loại hình thể chế chính trị như: Thể chế chính sự đại nghị, thể chế chính trị tổng thống, thể chế chính trị độc tài và thể chế chính trị dân chủ…. Mỗi quốc gia sẽ có sự lựa chọn thể chế chính trị của riêng mình, Vì vậy cơ cấu tổ chức nhà nước ở mỗi quốc gia đều mang những nét đặc trưng riêng biệt.

Đối với sự tồn tại và phát triển ở mỗi Quốc gia thì thể chế chính trị rất quan trọng. Mỗi xã hội vững mạnh đều mang cho mình một thể chế ổn định. Thể chế chính trị và bộ máy nhà nước luôn có mối quan hệ qua lại, trở thành tiền đề của nhau.

Thể chế chính trị ở Việt Nam Hiện tại

Xem thêm: Thể chế chính trị là gì? Các thể chế chính trị trong hệ thống chính trị Việt Nam?

hiện nay ở Việt Nam không tồn tại chế độ đa đản mà chỉ do một đảng lãnh đạo duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam.

mặc khác hiện nay thể chế chính trị ở nước ta không còn là sự chi phối hoàn toàn của Đảng mà thêm vào đó là tổ chức nhà nước khác, có sự liên hệ, tương tác chặt chẽ với nhau như Nhà nước CHXHCN Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội bao gồm: Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh.

Quyền lực ở nước ta không tập trung vào một chủ thể nhất định, mà có sự phân bố quyền lực rõ ràng giữa những cơ quan, tổ chức. Thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay mang đặc điểm tự do, luôn đảm bảo tính dân chủ và hướng đến đại đoàn kết dân tộc.

✅ Mọi người cũng xem : tiền sử dị ứng là gì

2. Thể chế trong tiếng Anh là gì?

Thể chế trong tiếng Anh là Institution

– Định nghĩa về thể chế trong tiếng anh được hiểu là:

Institution is an institution understood as a combination of regulations, principles, laws used to govern and guide the development of an organization or a state in certain fields.

– một vài ngôn từ tiếng anh tiêu biểu liên quan đến lĩnh vực chính trị như:

Government /ˈɡʌv.ən.mənt/chính phủ
Administration/ədˌmɪn.ɪˈstreɪ.ʃən/chính quyền/hành chính
Politician/ˌpɑː.ləˈtɪʃ.ən/chính trị gia
Prime minister/ˌpraɪm ˈmɪn.ɪ.stɚ/thủ tướng
Constitution/ˌkɒn.stɪˈtʃuː.ʃən/hiến pháp
Politics/ˈpɑː.lə.tɪks/hoạt động chính trị
Mọi Người Xem :   Cách dùng cụm chủ vị để mở rộng câu
Regime/reɪˈʒiːm/chế độ, chính thể
Republic/rɪˈpʌb.lɪk/nước cộng hòa, nền cộng hòa
Dictatorship/dɪkˈteɪ.tə.ʃɪp/chế độ độc tài, nền chuyên chính
Democracy/dɪˈmɒk.rə.si/nền dân chủ, chế độ dân chủ
Election/iˈlek.ʃən/sự bầu cử
Vote/vəʊt/bỏ phiếu, bầu cử
Nominee/ˌnɒm.ɪˈniː/ứng cử viên
Polling station/ˈpoʊ.lɪŋ ˌsteɪ.ʃən/điểm bỏ phiếu
Turn out/tɝːn. aʊt/kết quả (bầu cử)

✅ Mọi người cũng xem : bản sắc tiếng anh là gì

3. Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng là gì?

✅ Mọi người cũng xem : m06 là tổ hợp môn gì

3.1. Thể chế hóa là gì?

ngôn từ “thể chế hóa” được sử dụng lần đầu trong Văn kiện Đại hội V của Đảng. Báo cáo Chính trị tại Đại hội đã khẳng định: Cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý đã được thể chế hóa trong Hiến pháp…” Đến Đại hội VI, ngôn từ “thể chế hóa” được sử dụng khái quát hơn, thể hiện quan điểm mới của Đảng về pháp luật thời kỳ đổi mới: “Pháp luật là thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, thể hiện ý chí của nhân dân phải được thực hiện thống nhất trong cả nước. Tuân theo pháp luật là chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng”. Quan điểm mới của Đảng về pháp luật tiếp tục được khẳng định qua các Đại hội Đảng.

Xem thêm: Thể chế nhà nước là gì? Nội dung thể chế hành chính nhà nước?

Đại hội XII đã nhấn mạnh: “Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn và phục vụ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân”. ngôn từ “thể chế hóa” còn được dùng thường xuyên trong các văn kiện Đảng, gắn với các quan điểm, chủ trương lớn, mới của Đảng về phát triển xã hội, Nhà nước, về công tác cán bộ và phương thức lãnh đạo của Đảng. trong khi đó, giáo trình của các cơ sở đào tạo chuyên ngành luật, các từ điển luật học, ngôn ngữ học lại rất ít và gần như không đề cập đến ngôn từ này.

Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học (Hoàng Phê chủ biên) chỉ giải thích thuật ngữ “thể chế”, “là những quy định, luật lệ của một chế độ xã hội, buộc mọi người phải tuân theo (nói tổng quát)”. Thực ra, khái niệm thể chế có nghĩa rộng hơn, không chỉ có thể chế nhà nước mà còn có thể chế xã hội, và không phải bất kỳ quy định pháp luật nào cũng tạo lập thể chế. Thể chế nhà nước là loại thể chế mà việc xác lập chỉ thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước cao nhất ở Trung ương, địa phương.

Về nội dung, thể chế là những quy định luật lệ xác lập về mặt tổ chức, tức là những quy định xác lập các thiết chế pháp luật, tổ chức những loại, các lĩnh vực hoạt động nhà nước, hoạt động xã hội, bảo đảm tính hữu dụng và hiệu quả. Thể chế như vậy không bất biến nhưng là bộ phận ổn định nhất, có hiệu lực pháp lý cao của hệ thống pháp luật.

Quan niệm về thể chế nêu trên là cơ sở tiếp cận khái niệm thể chế hóa trên những phương diện chủ yếu sau:

– Thể chế hóa là phương thức xây dựng pháp luật cổ xưa nhất, có “sức sống” lâu bền, được các nhà nước từ cổ đại đến hiện đại áp dụng. Chính từ phương thức này mà các hình thức “tập quán pháp”, “tiền lệ pháp”  ra đời.

– Với nghĩa là phương thức xây dựng pháp luật, thể chế hóa được thực hiện theo những hình thức khác nhau, trong đó cách thức được áp dụng thường nhật gồm:

+ hình thức trực tiếp, là việc nhà nước thừa nhận những tập quán, quy tắc đạo đức xã hội, các quyết định cá biệt của cơ quan hành chính, các án lệ và thể hiện chúng dưới những hình thức pháp luật. Việc thể chế hóa các điều ước quốc tế mà nhà nước ký kết hoặc công nhận được thực hiện bằng văn bản “nội luật hóa”,  hoặc được thực hiện trực tiếp bằng một tuyên bố chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thể hiện trong một văn  bản pháp luật cụ thể.

+ hình thức gián tiếp:hình thức này được thực hiện bằng việc nhà nước thể chế hóa một tổ chức, hoặc thể chế hóa một vài nhiệm vụ thuộc chức năng của tổ chức. Với sự thể chế hóa đó, các văn bản do tổ chức ban hành hoặc các văn bản thực hiện các nhiệm vụ được thể chế hóa của tổ chức đều đặn có giá trị pháp lý, có tính ràng buộc, tính bắt buộc thi hành một cách thường nhật.

Xem thêm: hậu quả trong quan hệ dân sự khi một bên chủ thể chết

+ hình thức hỗn hợp:  Ở Việt Nam, cách thức này được áp dụng trong trường hợp các bộ phận lãnh đạo đảng, lãnh đạo trung ương, các tổ chức chính trị – xã hội được thể chế hóa phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành pháp luật để ra văn bản liên tịch có tổng giá trị pháp lý; hoặc có thể trong trường hợp thực hiện nhất thể hóa, bằng việc hợp nhất cơ quan lãnh đạo đảng với cơ quan nhà nước theo những tiêu chí nhất định. hiện nay, đây là chiều hướng mới trong đổi mới tổ chức bộ máy đảng. Đại hội XII xác định: “nghiên cứu thực hiện thí điểm hợp nhất một số cơ quan đảng và nhà nước tương đồng về chức năng, nhiệm vụ”.Như thế, theo chiều hướng trên, hình thức hỗn hợp trong thế chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng sẽ rất linh động, được sử dụng thường nhật.

3.2. Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng:

Đặc điểm của thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng

Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành pháp luật không đơn thuần chỉ là phương thức xây dựng pháp luật của Nhà nước. Điều đó được thể hiện qua những đặc điểm chủ yếu sau:

Thứ nhất, thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng là cơ chế bảo đảm mang tính chính trị – pháp lý, bảo đảm cho Đảng xác lập và thực hiện được sự lãnh đạo của mình đối với Nhà nước và xã hội.

Với tính cách là cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, đó là:

Mọi Người Xem :   Chủ ngữ và các thể dạng của chủ ngữ trong tiếng Anh

– Thống nhất ý chí của Đảng với ý chí xã hội mà Nhà nước đại diện.

– Thống nhất giữa tính khoa học, thuyết phục của đường lối, chủ trương của Đảng với tính pháp lý, sự bảo đảm thi hành bởi quyền lực nhà nước và bằng toàn bộ hoạt động của bộ máy công quyền;

– cụ thể hóa những vấn đề có tính quy luật, hoạch định, mục tiêu, quan điểm, những vấn đề chung về phát triển Nhà nước, phát triển xã hội trong đường lối, chủ trương của Đảng thành các quy tắc xử sự pháp luật điều chỉnh hành vi, vận hành chi tiết của cá nhân, tổ chức. Bằng sự chi tiết hóa đó, thể chế hóa bảo đảm cho đường lối, chủ trương của Đảng được thực hiện chính xác, kịp thời, thống nhất trong toàn quốc, với mọi cá nhân, tổ chức;

Xem thêm: Công bằng kinh tế là gì? Các cách để đạt được công bằng kinh tế

– Pháp luật có hai chức năng cơ bản – chức năng điều chỉnh và chức năng đánh giá. Với chức năng đánh giá, pháp luật là tiêu chuẩn khách quan để phán xét một hành vi, một vận hành của cá nhân, tổ chức là rất cần thiết hay không rất cần thiết, là hợp lý hay không hợp lý, là đúng hay sai. Vì lẽ ấy, thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng cung cấp cho Đảng những tiêu chí khách quan đánh giá chất lượng lãnh đạo, chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; cũng giúp cho Đảng kịp thời hoàn thiện đường lối, chủ trương của mình từ kết quả vận hành thể chế hóa.

Những vai trò trên của thể chế hóa còn cho thấy: Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng giúp phân biệt rõ ràng sự lãnh đạo của Đảng với quản lý của Nhà nước.

Thứ hai, việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng được thực hiện qua hai giai đoạn có quan hệ chặt chẽ với nhéu, gồm giai đoạn “nhà nước hóa” và giai đoạn “cụ thể hóa”. Ở giai đoạn “nhà nước hóa”, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định những nội dung của đường lối, chủ trương trong các văn kiện của Đảng phải được ghi nhận trong kế hoạch, chương trình xây dựng pháp luật hằng năm, nhiệm kỳ; ở giai đoạn “cụ thể hóa” những nội dung đó được thể chế hóa thành các điều khoản trong các hình thức văn bản pháp luật cụ thể.

Thứ ba, thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng được thực hiện theo hai cấp – cấp trung ương là Quốc hội, Chính phủ; cấp địa phương là chính quyền cấp tỉnh, gồm Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Thứ tư, thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng được thể hiện trong các văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao, lập thành trật tự thứ bậc hiệu lực nghiêm ngặt và thống nhất với nhéu, tùy theo mức độ quan trọng của đường lối, chủ trương được thể chế hóa. Thực tế Hiện tại, theo cấp độ hiệu lực văn bản thể chế hóa gồm:

– Hiến pháp – luật cơ bản, có hiệu lực pháp lý cao nhất, thể chế hóa đường lối cách mạng chung, những chủ trương lớn trong Cương lĩnh của Đảng. Lời nói đầu của Hiến pháp năm 2013 xác định rõ nhiệm vụ của Hiến pháp là “thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH”;

– Các luật của Quốc hội, pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội, nghị quyết, nghị định của Chính phủ. Những văn bản này thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng trong phát triển các lĩnh vực của đời sống nhà nước, xã hội, hội nhập.

– Các văn bản pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh, thể chế hóa chủ trương phát triển kinh tế – xã hội địa phương trong các nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương.

Xem thêm: Rào cản về thể chế kinh tế là gì? Bản chất và phân loại rào cản

Từ những đặc điểm của thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành pháp luật được phân tích ở trên khái quát lại là: “Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành pháp luật là hoạt động mang tính chính trị – pháp lý, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương, địa phương cấp tỉnh thực hiện qua hai giai đoạn nhà nước hóa và cụ thể hóa, thể hiện trong chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật, bằng các hình thức văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao và thống nhất với nhéu, nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, xây dựng được một hệ thống pháp luật thể hiện thống nhất ý chí của Đảng và nhân dân, có tính khoa học và thực tiễn, hiệu lực và hiệu quả”.

bắt buộc đối với thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng

Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng đặt ra bắt buộc cả đối với sự lãnh đạo của Đảng, cả với Nhà nước, trước hết là đối với Quốc hội, Chính phủ với những yêu cầu cụ thể sau:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quy trình thể chế hóa của Nhà nước.

Sự lãnh đạo của Đảng là yếu tố quyết định chất lượng thể chế hóa của Nhà nước, bảo đảm hệ thống pháp luật thể chế hóa được đầy đủ, chính xác, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, bảo đảm chất lượng, hiệu lực của hệ thống pháp luật. Với ý nghĩa đó, sự lãnh đạo của Đảng đối với quy trình thể chế hóa của Nhà nước không chỉ dừng lại ở việc Đảng cho ý kiến chỉ đạo đối với các dự án, dự thảo văn bản pháp luật quan trọng (Hiến pháp, luật).

Thứ hai,phát huy tính độc lập, sáng tạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thể chế hóa.

bắt buộc trên đòi hỏi:

– Khắc phục triệt để tình trạng “chép lại” nghị quyết của Đảng trong văn bản thể chế hóa, tình trạng áp đặt của cấp ủy, nhất là đối với những vấn đề có nội dung pháp lý chuyên sâu và kỹ thuật văn bản;

– Quy định chi tiết các tiêu chí thẩm định, thẩm tra dự án, dự thảo văn bản pháp luật về tính phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, mà Hiện tại Luật Ban hành văn bản pháp luật chỉ quy định chung;

Mọi Người Xem :   Sìn Sú Là Gì, Mua Sìn Sú Chính Hãng Tây Nguyên Ở Đâu

– Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức soạn thảo, tham gia soạn thảo các văn bản thể chế hóa trong việc bảo đảm thể chế hóa kịp thời, chính xác đường lối, chủ trương của Đảng, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Thứ ba,đẩy mạnh công tác thường nhật, giáo dục pháp luật trong đội ngũ đảng viên, nhất là đảng viên trong các bộ phận lãnh đạo đảng, trong các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thể chế hóa, tham gia thể chế hóa. Trong khó khăn Nhà nước pháp quyền, một đảng cầm quyền, và với đặc thù của đối tượng phổ biến, giáo dục pháp luật là đảng viên, đòi hỏi sự lãnh đạo của Đảng cần tập trung.

Để công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn phục vụ được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, vấn đề thể chế hóa đường lối, chủ trương và định hướng chính sách của Đảng về công tác này cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng. Bởi vì, việc thể chế hóa đường lối, chủ trương và định hướng chính sách của Đảng không chỉ giúp cho Đảng ngày càng cải thiện tầm trí tuệ, phát triển tư duy lý luận góp phần nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, mà còn làm cho mỗi cán bộ, đảng viên có khó khăn cải thiện lý luận và trau rồi kiến thức thực tiễn sâu sắc, đa dạng và qua đó, tiếp tục thể chế hóa đúng, trúng, sát thực hơn, chi tiết hơn mọi đường lối, chủ trương của Đảng.

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

✅ Mọi người cũng xem : chủ đề trong giáo dục mầm non là gì

Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy Dung
image

chức vụ: Trưởng phòng Pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật kinh tế

Số năm kinh nghiệm thực tế: 07 năm

Tổng số bài viết: 12.645 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Rào cản về thể chế kinh tế là gì? Bản chất của rào cản? Phân loại rào cản?

Công bằng kinh tế là gì? Các cách để đạt được công bằng kinh tế? Phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội?

Thể chế chính trị là gì? Các thể chế chính trị trong hệ thống chính trị Việt Nam? Tính chất và đặc điểm của thể chế chính trị Việt Nam Hiện tại. Các thể chế chính trị trong hệ thống chính trị Việt Nam.

Thể chế nhà nước là gì? Nội dung thể chế hành chính nhà nước?

hậu quả đặt ra khi người có nghĩa vụ trả nợ chết khi chưa trả nợ. Cách giải quyết đối với phần di sản thừa kế.

Mẫu giấy cam kết về an ninh trật tự là gì? Mẫu giấy cam kết về an ninh trật tự? Hướng dẫn soạn thảo mẫu giấy cam kết về an ninh trật tự? một số quy định về an ninh trật tự?

Mẫu giấy chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi có kỳ hạn là gì? Mẫu giấy chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi có kỳ hạ? Hướng dẫn soạn thảo mẫu giấy chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi có kỳ hạn? một vài quy định về chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi có kỳ hạn?

Mẫu biên bản hỏi cung bị can là gì? Mẫu biên bản hỏi cung bị can để làm gì? Mẫu biên bản hỏi cung bị can 2021? Hướng dẫn làm biên bản? Quy định của pháp luật về Hỏi cung bị can?

Mẫu biên bản họp hội đồng đánh giá rủi ro thủy sản sống là gì?Mẫu biên bản họp hội đồng đánh giá rủi ro thủy sản sống? Hướng dẫn soạn thảo mẫu biên bản họp hội đồng đánh giá rủi ro thủy sản sống? một vài quy định về đánh giá rủi ro thủy sản sống?

Mẫu đơn phản ánh việc cấp giấy chứng nhận không đúng quy định là gì? Mẫu đơn phản ánh việc cấp giấy chứng nhận không đúng quy định? Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn phản ánh việc cấp giấy chứng nhận không đúng quy định? một số quy định về phản ánh việc cấp giấy chứng nhận không đúng quy định?

Mẫu đơn xin phép đi thực tế môn học là gì? Mẫu đơn xin đi thực tế môn học? Hướng dẫn làm đơn? Các thông tin liên quan?

Mẫu đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN dành cho cá nhân là gì? Mẫu đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN dành cho cá nhân? Hướng dẫn làm Mẫu đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN dành cho cá nhân? hồ sơ đăng ký tên miền .VN dành cho cá nhân?

Mẫu đơn xin phép chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học phổ thông là gì? Mẫu đơn xin phép chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học phổ thông? Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn xin chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học phổ thông? một vài quy định về chỉnh sửa bằng tốt nghiệp trung học phổ thông?

Mẫu đơn xin nhập hộ khẩu là gì? Mẫu đơn xin nhập hộ khẩu? Hướng dẫn làm Mẫu đơn xin phép nhập H.K? Trình tụ, giấy tờ nhập khẩu?

Mẫu đơn đề nghị thuê nhà ở công nhân là gì? Mẫu đơn đề nghị thuê nhà ở công nhân? Hướng dẫn làm Mẫu đơn đề nghị thuê nhà ở công nhân? Thông tin pháp lý liên quan về thuê nhà ở?

Mẫu đơn đề nghị thu hồi giấy phép đăng ký buôn bán là gì? Đơn đề nghị thu hồi giấy phép đăng ký buôn bán? Hướng dẫn soạn đơn đề nghị thu hồi giấy phép đăng ký buôn bán? Trường hợp bị thu hồi giấy phép đăng ký buôn bán?

Mẫu đơn xin hoãn nộp thuế là gì? Đơn xin hoãn nộp thuế? Hướng dẫn soạn đơn xin phép hoãn nộp thuế? Quy định về nộp thuế thu nhập cá nhân?

Mẫu đơn xin phép xác nhận diện tích rừng giáp ranh là gì? Mẫu đơn xin xác nhận diện tích rừng giáp ranh? Hướng dẫn làm mẫu đơn xin xác nhận diện tích rừng giáp ranh? Thông tin pháp lý liên quan về xác định diện tích rừng?

Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y là gì? Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y? Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y? một vài quy định về quảng cáo thuốc thú y?

Hiệu lực của giấy vay tiền viết tay? Giấy vay tiền viết tay có giá trị trong bao lâu? Những lưu ý khi vay tiền bằng hồ sơ viết tay.

Sổ cái là gì? Đặc điểm, ý nghĩa và phân loại sổ cái. Sổ cụ thể các tài khoản là gì? Phân biệt sổ cái và sổ cụ thể các tài khoản.

Hai sổ kế toán là gì? Tác hại của việc sử dụng hai sổ kế toán. Phương pháp Giảm việc sử dụng hai sổ kế toán.

Nội chính là gì? Cơ quan nội chính là gì? Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của ban nội chính tỉnh uỷ.  

Sàm sỡ là gì? Hành vi sàm sỡ người khác bị xử lý như thế nào?

Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án là gì? Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án? Hướng dẫn làm mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án? một số quy định của pháp luật về chủ trương đầu tư dự án?Các câu hỏi về môi trường thể chế là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê môi trường thể chế là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author

Add Comment