Ai có quyền khiếu nại? Mục đích của quyền khiếu nại và tố cáo?

Cập nhật ngày 11/09/2022 bởi mychi

Bài viết Ai có quyền khiếu nại? Mục đích của quyền khiếu nại và tố cáo? thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Hường Liya tìm hiểu Ai có quyền khiếu nại? Mục đích của quyền khiếu nại và tố cáo? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Ai có quyền khiếu nại? Mục đích của quyền khiếu nại và tố cáo?”

Đánh giá về Ai có quyền khiếu nại? Mục đích của quyền khiếu nại và tố cáo?


Xem nhanh
1. Khái niệm về đơn khiếu nại, tố cáo

Đơn khiếu nại, tố cáo là văn bản mà người khiếu nại, tố cáo trình bày với cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về nội dung khiếu nại, tố cáo.

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Tố cáo là việc công dân theo thủ tục do Luật này quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Giải quyết khiếu nại là hoạt động kiểm tra, xác minh, kết luận về tính hợp pháp, tính hợp lý của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước để có biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức và lợi ích chung của nhà nước và xã hội.


Giải quyết tố cáo là việc xác minh, kết luận về nội dung tố cáo và việc quyết định xử lý của người giải quyết tố cáo. Khác với khiếu nại, các bước giải quyết tố cáo chỉ được Luật khiếu nại, tố cáo quy định mang tính chất nguyên tắc. Theo quan điểm của những người nghiên cứu, giải quyết tố cáo cũng bao gồm 3 bước giống như các bước giải quyết khiếu nại.
2. Hình thức của khiếu nại, tố cáo

Người khiếu nại, tố cáo có thể thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo bằng hình thức gửi đơn hoặc trực tiếp trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo. Theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo thì đơn khiếu nại ghi rõ ngày. tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lí do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại kí tên. Đơn khiếu nại sẽ không được thu lí và giải quyết trong trường hợp: người khiếu nại khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính không liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại; người kí đơn khiếu nại không có năng lực hành vi đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác), thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiếu nại tiếp đã hết; việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng; việc khiếu nại đã được toà án thụ lí để giải quyết hoặc đã có bản án, quyết định của toà án.

Đơn tố cáo ghi rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo; nội dung tố cáo và phải có chữ kí của người tố cáo. Trong trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người có trách nhiệm tiếp nhận phải ghi lại nội dung tố cáo, họ tên, địa chỉ của người tố cáo, có chữ kí của người tố cáo. Người viết đơn tố cáo có : quyền yêu cầu được giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích của mình; yêu cầu được thông báo kết quả giải quyết tố cáo; yêu cầu được bảo vệ khi bị đe doa, trù dập, trả thù.

Đơn tố cáo nặc danh (không ghi hoặc ghi không đúng tên, địa chỉ người tố cáo) thì không được xem xét, giải quyết, đơn tố cáo có nội dung tố cáo sai sự thật thì người viết đơn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tố cáo sai sự thật.

3. Đặc điểm của khiếu nại và giải quyết khiếu nại.

- Mục đích của khiếu nại là bảo vệ và khôi phục lại quyền và lợi ích của người bị khiếu nại đã bị quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước xâm hại.

- Chủ thể khiếu nại, Khoản 1 Điều 1 và Điều 101 Luật khiếu nại thì chủ thể có quyền khiếu nại bao gồm: công dân, cơ quan, tổ chức, cán bộ công chức; cá nhân, tổ chức nước ngoài có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan trực tiếp đến quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại.

- Đối tượng của khiếu nại hành chính là các quyết định hành chính, hành vi hành chính của các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong các cơ quan nhà nước.

- Khiếu nại được thực hiện theo thủ tục hành chính được quy định trong Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Khiếu nại là gì? Ai có quyền khiếu nại? Tố cáo là gì? Mục đích của quyền khiếu nại và tố cáo? Theo như quy định của pháp luật hiện hành thì ai có quyền khiếu nại?

Mọi Người Xem :   Khối T01 gồm những môn nào? Khối T01 gồm những ngành nào?

Dưới góc độ của pháp luật thì khiếu nại, tố cáo là quyền, đồng thời là nghĩa vụ của công dân mà nhà nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Vậy theo như quy định của pháp luật hiện hành thì ai có quyền khiếu nại? Mục đích của quyền khiếu nại và tố cáo?

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí: 1900.6568

Cơ sở pháp lý:

– Luật khiếu nại năm 2011;

– Luật tố cáo 2018.

Mục lục bài viết

  • 1 1. Khiếu nại là gì?
  • 2 2. Ai có quyền khiếu nại?
  • 3 3. Tố cáo là gì?
  • 4 4. Mục đích của quyền khiếu nại và tố cáo:

1. Khiếu nại là gì?

Khoản 1 Điều 2  Luật Khiếu nại năm 2011 quy định: Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo hồ sơ do Luật này quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết liệt hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết liệt hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.”

Trong đó:

– quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong vận hành quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng chi tiết. Ví dụ: quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố X về thu hồi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền dùng đất cấp cho gia đình bà M; quyết định cưỡng chế thi hành án của Chi cục trưởng Thi hành án huyện K đối với Doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn Z…

– Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật. Ví dụ: Hành vi không cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho công ty Y khi công ty này đã nộp đầy đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật; hành vi cản trở việc thi hành án của một số cán bộ thi hành án huyện T sau khi bản án C đã có hiệu lực pháp luật…

Xem thêm: quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo? quá trình giải quyết tố cáo?

– quyết liệt kỷ luật là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng một trong các cách thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Ví dụ: quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện X về việc xử lý kỷ luật cách chức Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện do có hành vi vi phạm quy định về quản lý; quyết định của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Y về việc cảnh cáo Chi cục phó Chi cục Thuế huyện M thuộc tỉnh do có hành vi bao che cho một vài Doanh nghiệp trên địa bàn gian lận thuế…

Như vậy, xét về bản chất việc thực hiện quyền khiếu nại thể hiện mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân mà trong đó bên đi khiếu nại luôn luôn là công dân (hoặc cơ quan, tổ chức trong một vài trường hợp) chịu sự tác động trực tiếp của quyết định, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước. Còn bên bị khiếu nại là cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước.

Khiếu nại gồm có các dấu hiệu sau:

– Chủ thể thực hiện quyền khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức.

– Đối tượng khiếu nại là các quyết định hành chính, hành vi hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước hoặc những người có thẩm quyền trong các cơ quan hành chính nhà nước, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức.

– Cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu chính là cơ quan đã có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại.

Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.

Đối với khiếu nại bằng đơn

Xem thêm: Mẫu đơn khiếu nại tố cáo hành chính viết tay mới nhất năm 2022

Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và bắt buộc giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

Mọi Người Xem :   Nghị luận xã hội về lối sống đẹp

Đối với khiếu nại trực tiếp

Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định như đối với khiếu nại bằng đơn

Đối với trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung

Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì thực hiện như sau:

– Trường hợp nhiều người đến khiếu nại trực tiếp thì cơ quan có thẩm quyền tổ chức tiếp và hướng dẫn người khiếu nại cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại; người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định như đối với khiếu nại bằng đơn.

– Trường hợp nhiều người khiếu nại bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ nội dung theo quy định như đối với khiếu nại bằng đơn, có chữ ký của những người khiếu nại và phải cử người đại diện để trình bày khi có yêu cầu của người giải quyết khiếu nại;

Lưu ý, Trường hợp khiếu nại được thực hiện thông qua người đại diện thì người đại diện phải là một trong số những người khiếu nại, có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện và thực hiện khiếu nại theo quy định của Luật khiếu nại

Xem thêm: Cơ quan nào có thẩm quyền nhận đơn khiếu nại?

2. Ai có quyền khiếu nại?

Khoản 2 Điều 2 Luật khiếu nại quy định người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện việc khiếu nại. Cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại quyết liệt hành chính, hành vi hành chính xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức của mình, cán bộ, công chức có quyền khiếu nại đối với quyết định kỷ luật của mình.

Người khiếu nại phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trường hợp không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc vì lý do khách quan, theo quy định của pháp luật dân sự, thì công dân phải có người đại diện hợp pháp hoặc người giám hộ để thực hiện khiếu nại; cơ quan, tổ chức thực hiện quyền khiếu nại phải thông qua người đại diện hợp pháp.

Các chủ thể thực hiện quyền khiếu nại phải là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; việc khiếu nại phải được thực hiện theo đúng trình tự, giấy tờ mà pháp luật quy định

Luật Khiếu nại cũng quy định việc khiếu nại của cá nhân, cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam được áp dụng theo quy định của Luật khiếu nại trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa XHCN Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại

3. Tố cáo là gì?

“Tố cáo” là việc công dân theo hồ sơ do Luật Khiếu nại, tố cáo quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Công dân có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá  nhân có thẩm quyền về hành vi trái pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức,  cá nhân nào gây ra thiệt  hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Khi thực hiện việc tố cáo, người tố cáo có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật quy định, chi tiết:

Xem thêm: Phân loại đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

– Người tố cáo có các quyền sau đây: Gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; yêu cầu giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích của mình; yêu cầu được thông báo kết quả giải quyết tố cáo; yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bảo vệ khi bị đe dọa, trù dập, trả thù.

– Người tố cáo có các nghĩa vụ như trình bày trung thực về nội dung tố cáo; nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình; chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tố cáo sai sự thật.

✅ Mọi người cũng xem : hou là trường gì

4. Mục đích của quyền khiếu nại và tố cáo:

Như vậy, mục đích của việc khiếu nại trước hết là nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại khỏi bị xâm hại bởi những việc làm, những quyết định, chính sách trái pháp luật của các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trong các bộ phận nhà nước. Suy rộng ra mục đích của khiếu nại chính là nhằm bảo đảm cho các quy định pháp luật liên quan tới các quyền, lợi ích của cơ quan, tổ chức, công dân được thực hiện nghiêm chỉnh; giúp cho hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan, tổ chức nhà nước có hiệu quả, các quyết định, hành vi hành chính trái pháp luật được sửa đổi hoặc bãi bỏ kịp thời, ngăn chặn các vi phạm pháp luật có khả năng xảy ra từ phía những người thực thi công vụ… góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Mọi Người Xem :   Ảo Ma Canada Là Gì ⚡️ Cụm Từ Được Gen Z Sử Dụng Ra Sao

Mục đích của tố cáo là nhằm phát giác, ngăn ngừa, Giảm kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm đến lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.  Bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức, trong khi đó khiếu nại nhằm bảo vệ hoặc khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.  mặc khác, cũng có một số trường hợp nhằm bảo vệ quyền lợi của chính bản thân người tố cáo.

Xem thêm: Đảng viên có được phép viết đơn tố cáo, khiếu nại không?

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy Dung
image

chức vụ: Trưởng phòng Pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật kinh tế

Số năm kinh nghiệm thực tế: 07 năm

Tổng số bài viết: 12.636 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

 Khái niệm quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam? Thủ tục khiếu nại trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam?

Bắt giữ tàu biển là gì? Các trường hợp, giấy tờ bắt giữ tàu biển? Bắt giữ tàu biển để bảo đảm khiếu nại hàng hải?

giấy tờ khiếu nại, khởi kiện quyết định thu hồi đất trái pháp luật. Công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại quyết liệt thu hồi đất của nhà nước ở đâu?

Đơn khiếu nại lần đầu, đơn khiếu nại lần thứ hai gửi ở đâu? Thời hạn gửi đơn khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật là bao lâu? Thẩm quyền nhận đơn khiếu nại, tố cáo.

Khiếu nại quyết liệt trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Tôi đã làm đơn tạm hoãn nghĩa vụ mà vẫn bị gọi nhập ngũ thì có được không?

Khiếu nại là gì? Các trường hợp đơn khiếu nại không được thụ lý giải quyết? Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khiếu nại? hình thức khiếu nại? Thời hiệu khiếu nại? Trình tự thụ lý đơn khiếu nại?

Khiếu nại là gì? Thời hạn để khiếu nại lần hai? Thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2? Trình tự và giấy tờ khiếu nại lần 2?

Cách viết đơn thư khiếu nại như thế nào? Cách viết đơn thư khiếu nại phải đảm bảo cả về mặt nội dung và mặt hình thức.

Đảng viên có được viết đơn tố cáo, khiếu nại không? Những điều Đảng viên không được phép làm? Quy định về quyền khiếu nại, tố cáo đối với Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Khiếu nại quyết liệt xử phạt vi phạm hành chính. Thủ tục để đề nghị các bộ phận nhà nước có thẩm quyền xem xét lại việc xử phạt vi phạm hành chính.

Thời hạn bảo hộ của nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế. Tại sao thời hạn bảo hộ lại khác nhau?

Vợ phải làm gì khi phát hiện chồng ngoại tình cho đúng pháp luật? Phương án xử lý hành vi khi chồng ngoại tình, tố cáo chồng ngoại tình?

Bất lợi của người ngoại tình trong quy trình giải quyết tranh chấp về quyền nuôi con? Bất lợi của người ngoại tình trong quy trình giải quyết tranh chấp về tài sản?

Mức xử phạt đối với hành vi ngoại tình? Ngoại tình có bị đi tù không? Hành vi ngoại tình đến mức độ như thế nào thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Ngoại tình là gì? Ngoại tình có tội không? Có phải mọi hành vi ngoại tình đều vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng? Cách xử lý ngoại tình?

Mẫu biên bản bàn giao nhà chung cư là gì? Mẫu biên bản bàn giao nhà chung cư? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về bàn giao công trình xây dựng?

Bằng chứng ngoại tình hợp pháp? Xử phạt hành vi quan hệ với người đã có gia đình? Hành vi ngoại tình với người đã đám cưới bị xử phạt thế nào?

Các trường hợp phải thực hiện đấu giá quyền dùng đất mới nhất. Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Bằng lái xe nào có thời hạn? Thời hạn của các loại giấy phép lái xe A, B1, B2 theo quy định mới nhất? Điều kiện được đổi bằng lái hết hạn? Thủ tục đổi bằng lái xe sắp hết hạn? Mức xử phạt đối với hành vi sử dụng bằng lái hết hạn?

Tờ khai thuế dùng đất phi nông nghiệp là gì? Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mới nhất hiện nay? Hướng dẫn mẫu tờ khai thuế dùng đất phi nông nghiệp? Các vấn đề pháp lý về thuế sử dụng thuế đất phi nông nghiệp?

Mẫu 02-SDDPNN là gì? Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp sử dụng cho tổ chức? Hướng dẫn viết tờ khai thuế dùng đất phi nông nghiệp sử dụng cho tổ chức?

BOT là gì? Quy định của pháp luật về đầu tư theo hình thức BOT? Trình tự thực hiện và nội dung của hợp đồng BOT?

Chiết khấu là gì? Công thức, cách tính tỷ lệ chiết khấu và ví dụ cụ thể? không nên lạm dụng sử dụng chiết khấu?

Đơn thuốc thang điều trị ngoại trú là gì? Mẫu đơn thuốc thang điều trị ngoại trú mới nhất? Quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú?

Khái niệm về tội đồng phạm là gì? Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. Trách nhiệm hình sự đối với những người đồng phạm?

Thương mại điện tử là gì? Đặc điểm của thương mại điện tử? Chủ thể của vận hành trong thương mại điện tử là những ai?

Tài khoản định danh điện tử là gì? Những lợi ích khi dùng tài khoản định danh điện tử? Quy định chi tiết về việc đăng ký tài khoản định danh điện tử? Khóa và khôi phục tài khoản định danh điện tử? Quyền và nghĩa vụ của cá nhân có tài khoản định danh điện tử?

Giao dịch thương mại điện tử là gì? So sánh giao dịch thương mại truyền thống và giao dịch thương mại điện tử? Các mô hình giao dịch thương mại điện tử?

Là nhãn hiệu sử dụng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.

Trình tự hồ sơ, giấy tờ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể mới nhất? Muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể cần làm những gì?Các câu hỏi về mục đích của khiếu nại là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê mục đích của khiếu nại là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author

Add Comment