Ký hiệu loại đất, mã loại đất theo mục đích sử dụng đất mới nhất

Cập nhật ngày 12/09/2022 bởi mychi

Bài viết Ký hiệu loại đất, mã loại đất theo mục đích sử dụng đất mới nhất thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Hường Liya tìm hiểu Ký hiệu loại đất, mã loại đất theo mục đích sử dụng đất mới nhất trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Ký hiệu loại đất, mã loại đất theo mục đích sử dụng đất mới nhất”

Đánh giá về Ký hiệu loại đất, mã loại đất theo mục đích sử dụng đất mới nhất


Xem nhanh
Mục đích sử dụng đất là gì?cách ghi mục đích sử dụng đất trên sổ đỏ.
Mục đích sử dụng đất được ghi rõ trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và có mã ký hiệu tương ứng với từng loại đất cụ thể,Mục đích sử dụng đất là căn cứ để nhà nước phân loại đất đai.

**********************************************************************

Kết nối với Vũ Thị Na
Hãy nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để nhận được nhiều video mới nhất từ Vũ Thị Na .

**********************************************************************

Mục Đích Sử Dụng Đất,Giấy Chứng Nhận, Sổ Đỏ, Sổ Hồng,Đất Nông Nghiệp.

#vuthina#Batdongsandalat#mucdichsudungdat…

Ký hiệu những loại đất trên bản đồ địa chính? những loại đất trên sổ đỏ? Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch đất? Ký hiệu các loại đất theo Luật đất đai năm 2013? Quy định về các mã ký hiệu loại đất theo Phụ lục 01 TT 55/2013/TT-BTNMT?

Ký hiệu này là loại đất gì? Ký hiệu từng loại đất trên sổ đỏ có ý nghĩa ra sao? Bản đồ địa chính được lập và quản lý bởi cơ quan quản lý Nhà nước. Có công dụng là thống kê, kiểm kê các diện tích đất đai trên từng địa phương trên cả nước. Nó là công cụ quan trọng để Nhà nước quản lý đất đai, giải quyết các tranh chấp đất đai, xác định mục đích dùng đất của từng thửa đất.

Trên bản đồ địa chính, nhiều người thấy có các ký hiệu kiểu: LUC, LUK, LUN, LNC, ONT, OĐT… mà không hiểu ý nghĩa của các ký hiệu đó. Các ký hiệu trên chính là các mã loại đất, ký hiệu loại đất. Dựa vào mã đó, cơ quan quản lý Nhà nước có khả năng xác định thửa đất đó có mục đích sử dụng đất là gì. 

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến miễn phí qua điện thoại: 1900.6568

Mục lục bài viết

 • 1 1. Bảng mã ký hiệu các loại đất mới nhất:
 • 2 2. Đất rừng sản xuất ký hiệu là gì?
 • 3 3. CNĐ là loại đất gì?
 • 4 4. ONT là loại đất gì?
 • 5 5. ODT là loại đất gì?
 • 6 6. LUC là loại đất gì?
 • 7 7. LNK là loại đất gì?
 • 8 8. DKV là loại đất gì?
 • 9 9. BHK là loại đất gì?
 • 10 10. TMD là loại đất gì?
 • 11 11. Căn cứ pháp luật để xác định loại đất:

1. Bảng mã ký hiệu những loại đất mới nhất:

Ký hiệu các loại đất theo mục đích dùng đất theo Luật đất đai 2013 và được hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 01 TT 55/2013/TT-BTNMT như sau:

Về cơ bản theo quy định thì Đất hiện nay được chia ra làm 03 loại: Đất nông nghiệp (Đất dùng cho các mục đích sản xuất nông nghiệp), Đất phi nông nghiệp (Đất sử dụng cho các mục đích không phải nông nghiệp), Đất chưa đưa vào dùng. Và các loại đất ấy được chia chi tiết theo bảng mã sau đây:

STT

Mục đích sử dụng đất ghi trên BĐĐC

Mục đích sử dụng đất

I

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

I.1

Đất sản xuất nông nghiệp

I.1.1

Đất trồng cây hàng năm

I.1.1.1

Đất trồng lúa

Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

Đất trồng lúa nước còn lại

LUK

Đất trồng lúa nương

LUN

I.1.1.2

Đất cỏ dùng vào chăn nuôi

COC

I.1.1.3

Đất trồng cây hàng năm khác

Đất bằng trồng cây hàng năm khác

BHK

Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác

NHK

I.1.2

Đất trồng cây lâu năm

I.1.2.1

Đất trồng cây công nghiệp lâu năm

LNC

I.1.2.2

Đất trồng cây ăn quả lâu năm

LNQ

I.1.2.3

Đất trồng cây lâu năm khác

LNK

I.2

Đất lâm nghiệp

I.2.1

Đất rừng sản xuất

I.2.1.1

Đất có rừng tự nhiên sản xuất

RSN

I.2.1.2

Đất có rừng trồng sản xuất

RST

I.2.1.3

Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất

RSK

I.2.1.4

Đất trồng rừng sản xuất

RSM

I.2.2

Đất rừng phòng hộ

I.2.2.1

Đất có rừng một cách tự nhiên phòng hộ

RPN

I.2.2.2

Đất có rừng trồng phòng hộ

RPT

I.2.2.3

Đất khoanh nuôi hồi phục rừng phòng hộ

RPK

I.2.2.4

Đất trồng rừng phòng hộ

RPM

I.2.3

Đất rừng đặc dụng

I.2.3.1

Đất có rừng tự nhiên đặc dụng

RDN

I.2.3.2

Đất có rừng trồng đặc dụng

RDT

I.2.3.3

Đất khoanh nuôi hồi phục rừng đặc dụng

RDK

I.2.3.4

Đất trồng rừng đặc dụng

RDM

I.3

Đất nuôi trồng thủy sản

I.3.1

Đất nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn

TSL

I.3.2

Đất nuôi trồng thủy sản nước ngọt

TSN

I.4

Đất làm muối

LMU

I.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

II

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

II.1

Đất ở

II.1.1

Đất ở tại nông thôn

ONT

II.1.2

Đất ở tại đô thị

ODT

II.2

Đất chuyên sử dụng

II.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

II.2.1.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp nhà nước

TSC

II.2.1.2

Đất trụ sở khác

TSK

II.2.1.3

Đất quốc phòng

CQP

II.2.1.4

Đất an ninh

CAN

II.2.2

Đất sản xuất, buôn bán phi nông nghiệp

II.2.2.1

Đất khu công nghiệp

SKK

II.2.2.2

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

SKC

II.2.2.3

Đất cho vận hành khoáng sản

SKS

II.2.2.4

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ

SKX

II.2.3

Đất có mục đích công cộng

II.2.3.1

Đất giao thông

DGT

II.2.3.2

Đất thủy lợi

DTL

II.2.3.3

Đất công trình năng lượng

DNL

II.2.3.4

Đất công trình bưu chính viễn thông

DBV

II.2.3.5

Đất cơ sở văn hóa

DVH

II.2.3.6

Đất cơ sở y tế

DYT

II.2.3.7

Đất cơ sở giáo dục – đào tạo

DGD

II.2.3.8

Đất cơ sở thể dục – thể thao

DTT

II.2.3.9

Đất cơ sở nghiên cứu khoa học

DKH

II.2.3.10

Đất cơ sở sản phẩm về xã hội

DXH

II.2.3.11

Đất chợ

DCH

II.2.3.12

Đất có di tích, danh thắng

DDT

II.2.3.13

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

II.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

II.3.1

Đất tôn giáo

TON

II.3.2

Đất tín ngưỡng

TIN

II.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

II.5

Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

II.5.1

Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối

SON

II.5.2

Đất có mặt nước chuyên sử dụng

MNC

II.5

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

III

Đất chưa sử dụng

III.1

Đất bằng chưa dùng

BCS

III.2

Đất đồi núi chưa sử dụng

DCS

III.3

Núi đá không có rừng cây

NCS

IV

Đất có mặt nước ven biển

IV.1

Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản

MVT

IV.2

Đất mặt nước ven biển có rừng

MVR

IV.3

Đất mặt nước ven biển có mục đích khác

MVK

Mọi Người Xem :   eSIM là gì? Cách sử dụng eSIM?

✅ Mọi người cũng xem : máy chơi game console là gì

2. Đất rừng sản xuất ký hiệu là gì?

Tóm tắt câu hỏi:

Ký hiệu trên giấy chứng nhận quyền dùng đất cấp năm 2001 RTS là loại đất gì?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Bảng 11 Thông tư 55/2013/TT-BTNMT quy định về ký hiệu đất thì hiện nay không có ký hiệu loại đất là RTS, trong các văn bản khác như Thông tư 24/2014/TT-BTNMT không có quy định về ký hiệu này. Chỉ có ký hiệu là RST, không biết bạn có viết nhầm hay không? Nếu là RST là đất rừng sản xuất.

✅ Mọi người cũng xem : tính chất ước lệ là gì

3. CNĐ là loại đất gì?

Tóm tắt câu hỏi:

Xem thêm: Ký hiệu ONT, ODT, LUC, LNK, DKV, BHK, TMD, DHT là loại đất gì?

Chào Luật sư! Em có sổ đỏ chuyển nhượng đất từ 1 người khác năm 2004, trong cột mục đích sử dụng ghi 700m2 là: HLĐB, DT còn lại ghi là: CNĐ. Cho em hỏi: CNĐ là loại mục đích dùng đất gì? Em tra trong bảng ký hiệu mục đích dùng đất thì không có loại này mà em nghe nói chỗ đất của em sắp bị quy hoạch nên em lo quá mong luật sư tư vấn giúp em với. Em cảm ơn thường xuyên.

Luật sư tư vấn:

Ký hiệu loại đất theo mục đích sử dụng đất được hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 01 Thông tư 55/2013/TT-BTNMT

Như vậy, theo quy định trên thì không có kí hiệu CNĐ như bạn đã trình bày. Vì vậy, bạn nên đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để hỏi rõ về loại kí hiệu này.

4. ONT là loại đất gì?

ONT là đất ở tại nông thôn thuộc nhóm đất phi nông nghiệp.

Đất ở tại nông thôn do hộ gia đình, cá nhân sử dụng để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình công cộng phục vụ cho mong muốn đời sống, đất ao vườn trong cùng thửa đất thuộc dân cư nông thôn.

Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn mà cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt, ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết liệt hạn mức giao cho các hộ gia đình, cá nhân làm đất ở đồng thời diện tích tách thửa tối thiểu đối với đất ở tại nông thôn.

hiện nay, Nhà nước đang có chính sách tạo khó khăn cho người dân tại nông thôn có chỗ ở trên cơ sở tận dụng các khu dân cư đã có sẵn, hạn chế trường hợp mở rộng khu dân cư trên đất nông nghiệp.

Xem thêm: Ý nghĩa của các ký hiệu màu sắc trên bản đồ, bản vẽ quy hoạch

✅ Mọi người cũng xem : tiền nạp tài là gì

5. ODT là loại đất gì?

ODT là đất ở tại đô thị thuộc nhóm đất phi nông nghiệp.

Đất ở tại đô thị dùng để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình công cộng phục vụ cho nhu cầu đời sống, vườn, ao trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư đô thị phù hợp với quy hoạch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Bố trí đất ở tại đô thị phải đảm bảo phù hợp đất dùng để xây dựng các công trình công cộng, công trình sự nghiệp, bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị.

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch dùng đất, quy hoạch đô thị và quỹ đất địa phương để xác định hạn mức giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân để tự xây nhà ở nếu thuộc trường hợp không đủ khó khăn giao đất theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Đồng thời quy định về diện tích tách thửa tối thiểu đối với đất ở.

Trong trường hợp muốn chuyển đổi đất ở tại đô thị sang đất xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh thì cần phục vụ điều kiện như sau: phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị do cơ quan có thẩm quyền ban hành cùng lúc ấy chú ý đến yếu tố môi trường, trật tự, an toàn.

✅ Mọi người cũng xem : haccp là tiêu chuẩn gì

6. LUC là loại đất gì?

LUC là ký hiệu của đất chuyên trồng lúa nước thuộc nhóm đất nông nghiệp.

Đất trồng lúa là đất có khó khăn phù hợp để trồng lúa, bao gồm đất chuyên trồng lúa nước và đất trồng lúa khác. Vậy đất chuyên trồng lúa nước khác gì so với đất trồng lúa khác?

Theo quy định pháp luật hiện nay, có định nghĩa đất chuyên trồng lúa nước là đất trồng được hai vụ lúa nước trở lên trong một năm.

Xem thêm: Đất nông nghiệp là gì? Phân loại các loại đất nông nghiệp?

Đất trồng lúa khác gồm hai loại: đất trồng lúa nước còn lại và đất trồng lúa nương.

Điều kiện thiên nhiên ưu đãi cộng với đảm bảo lương thực cho người dân nên nhà nước rất quan tâm đến việc canh tác, phát triển cây lúa nước. Hàng năm, Nhà nước sẽ trích từ ngân sách để hỗ trợ sản xuất lúa cho các địa phương bao gồm: chi phí đầu tư và chi phí thường xuyên. ngoài ra, Nhà nước còn có mức hỗ trợ như sau:

– Đối với đất chuyên trồng lúa nước Nhà nước sẽ hộ trợ 1.000.000 đồng/ha/năm;

– Đất chuyên trồng lúa nước cải tạo từ đất trồng lúa nước một vụ hoặc đất trồng cây khác theo quy hoạch, kế hoạch dùng đất trồng lúa, Nhà nước hỗ trợ 5.000.000 đồng/ha/năm.

Các địa phương sẽ sử dụng các khoản tiền thu và chi phí hỗ trợ để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phù hợp với khó khăn địa phương với các nội dung như: lập quy hoạch, lập bản đồ, phân tích chất lượng hóa, lý tính, cải tạo, cải thiện chất lượng của các vùng đất chuyên trồng lúa nước. Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông nghiệp, trong đó ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi đất trồng lúa. Khai hoang, phục hóa đất chưa sử dụng thành đất chuyên trồng lúa nước. Hỗ trợ cho người nông dân về giống lúa, kỹ thuật, công nghệ, sản xuất và tiêu thụ danh mục lúa gạo.

Khi người dân có nhu cầu chuyển đất trồng lúa nước sang đất dùng mục đích phi nông nghiệp thì người có nhu cầu phải nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.

7. LNK là loại đất gì?

LNK là đất trồng cây lâu năm khác thuộc nhóm đất nông nghiệp.

Theo định nghĩa thì đất trồng cây lâu năm là đất trồng những loại cây có thời gian sinh trưởng trên một năm từ khi gieo trồng tới khi thu hoạch, kể cả cây có thời gian sinh trưởng như cây hàng năm nhưng cho thu hoạch trong nhiều năm như thanh long, chuối, dứa, nho,..bao gồm đất trồng cây công nghiệp lâu năm, đất trồng cây ăn quả lâu năm và đất trồng cây lâu năm khác.

Xem thêm: Đất rừng là gì? Quy định về các loại đất rừng theo Luật đất đai?

Mọi Người Xem :   Top là gì? Bottom là gì? Tìm hiểu về top và bottom trong thời trang - Style Guru

Đất trồng cây lâu năm khác là đất trồng cây lâu năm nhưng không phải đất trồng cây công nghiệp lâu năm và đất trồng cây ăn quả lâu năm gồm chủ yếu là đất trồng cây lấy gỗ, lấy bóng mát, tạo cảnh quan không thuộc đất lâm nghiệp, đất vườn trồng xen lẫn thường xuyên loại cây lâu năm hoặc cây lâu năm xen lẫn cây hàng năm.

Theo quy định tại thông tư mới về bản đồ địa chính thì ký hiệu LNK: đất trồng cây lâu năm khác không còn được thể hiện trong bản ký hiệu đất thể hiện trên bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính.

✅ Mọi người cũng xem : dân vũ là gì

8. DKV là loại đất gì?

DKV là ký hiệu của đất khu vui chơi, giải trí công cộng thuộc nhóm đất phi nông nghiệp.

Những khu vực thuộc đất DKV hoặc quy hoạch DKV thì nghiêm cấm hành vi xây dựng nhà ở và các công trình xây dựng. Nếu thực hiện thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

✅ Mọi người cũng xem : gk là môn gì

9. BHK là loại đất gì?

BHK là đất trồng cây hàng năm khác thuộc nhóm đất nông nghiệp.

Đất trồng cây hàng năm bao gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác. Như đã nói ở trên, đất trồng lúa bao gồm: đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng lúa nước còn lại và đất trồng lúa nương.

Đất trồng cây hàng năm khác bao gồm: đất bằng trồng cây hàng năm khác và đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác.

10. TMD là loại đất gì?

TMD là đất thương mại, sản phẩm thuộc nhóm đất phi nông nghiệp.

Xem thêm: Xác định loại đất để làm gì? Các căn cứ để xác định loại đất?

Theo quy định của pháp luật, đất thương mại, dịch vụ là đất được sử dụng nhằm mục đích xây dựng các cơ sở hoạt động buôn bán thương mại, dịch vụ hoặc xây dựng các công trình khác nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ.

Hiện tại, thời hạn cho thuê đất, giao đất đối với các hộ gia đình, cá nhân dùng vào mục đích thương mại, dịch vụ là trong vòng 50 năm.

✅ Mọi người cũng xem : khẩu độ f/1.7 là gì

11. Căn cứ pháp luật để xác định loại đất:

Tóm tắt câu hỏi:

xin phép chào Luật sư. xin Luật sư tư vấn cho tôi một việc như sau: Gia đình tôi mua một mảnh đất trong khu dân cư nông thôn. Trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp từ năm 1993, mảnh đất nói trên được xác định là đất thổ cư (kí hiệu T). mặc khác khi làm hồ sơ sang tên thì cán bộ địa chính lại thông báo trong bản đồ 299 khu đất nói trên là đất trồng cây lâu năm và bắt buộc phải cấp lại Giấy chứng nhận Quyền dùng đất sang đất trồng cây lâu năm thì mới được làm giấy tờ chuyển quyền. Vậy trường hợp này phải như thế nào thì đúng luật?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 11 Luật đất đai 2013 quy định về việc căn cứ xác định loại đất như sau:

“Điều 11. Căn cứ để xác định loại đất

Việc xác định loại đất theo một trong các căn cứ sau đây:

Xem thêm: các loại đất, những loại thời hạn dùng đất tại Việt Nam theo quy định mới nhất?

1. Giấy chứng nhận quyền dùng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và của cải/tài sản khác gắn liền với đất;

2. giấy tờ về quyền dùng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này;

3. quyết liệt giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này;

4. Đối với trường hợp không có hồ sơ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này thì việc xác định loại đất thực hiện theo quy định của Chính phủ.”

Theo đó tại khoản 1 Điều 11 Luật đất đai 2013 quy định việc xác định loại đất căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền dùng đất đã được cấp từ trước ngày 10 tháng 12 năm 2009. Theo thông tin bạn cung cấp thì mảnh đất mà bạn mua đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1993 và trên đó xác định thửa đất này là đất thổ cư (ký hiệu T trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Vậy theo Luật Đất đai 2013 thì Giấy chứng nhận quyền dùng đất cấp từ năm 1993 chính là căn cứ xác định loại đất của mảnh đất này. 

Bản đồ 299 được lập ra dựa trên Chỉ thị 299/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10 tháng 11 năm 1980 về “Công tác đo đạc, phân hàng và đăng ký ruộng đất trong cả nước” Thủ tướng Chính phủ đã bắt buộc các ngành, các cấp tiến hành công tác đo đạc, lập bản đồ phân loại đất, phân hạng đất canh tác và đăng ký, nghiên cứu tình hình sử dụng ruộng đất trong cả nước. do đó, có thể thấy sự sai khác về loại đất này giữa hai loại giấy tờ này đã có từ khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1993.

có thể thấy rằng hồ sơ địa chính bao gồm các loại hồ sơ giúp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý toàn bộ đất đai thuộc phạm vi quản lý, bao gồm cả đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền dùng đất và các loại đất khác. Những nội dung quản lý đối với đất là rất rộng, trong đó có những thông tin quan trọng về kích thước, hình thể, vị trí- góc, cạnh, mặt tiếp giáp của thửa đất như bạn có nêu. do đó, trong mối quan hệ với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì giấy tờ địa chính mang tính chất là “giấy tờ gốc”, tình trạng của thửa đất luôn phải được quản lý, cập nhật vào giấy tờ địa chính cho dù người sử dụng chưa thực hiện hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất. Bởi vậy, về nguyên tắc nội dung của Giấy chứng nhận quyền dùng đất, bao gồm diện tích, hình thể, phân loại của thửa đất cần được xác định một cách chính xác và phù hợp với những nội dung đã được ghi nhận trong giấy tờ địa chính. Vì vậy khi nội dung trên giấy chứng nhận quyền dùng đất có sự khác biệt với giấy tờ địa chính thì phải áp dụng theo hồ sơ địa chính.

Theo đó, khi có sự sai lệch giữa giấy tờ địa chính với Giấy chứng nhận quyền dùng đất mà cụ thể trong trường hợp của gia đình bạn ở đây là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước phải đính chính hoặc thu hồi giấy chứng đã cấp theo điểm d khoản 1 Điều 106 Luật đất đai 2013 về đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp quy định như sau:

Mọi Người Xem :   Cà lơ phất phơ nghĩa là gì

Xem thêm: Các thời hạn dùng đất? các loại đất có thời hạn sử dụng 50 năm?

“d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng dùng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích dùng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền dùng đất, quyền sở hữu của cải/tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.”

quy-dinh-phap-luat-ve-can-cu-de-xac-dinh-loai-dat

Luật sư tư vấn pháp luật về mã ký hiệu đất, xác định loại đất:1900.6568

Trình tự, Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng mục đích theo quy định của Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 56 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thực hiện như sau:

+ Trường hợp cơ quan điều tra, thanh tra có văn bản kết luận giấy chứng nhận đã cấp không đúng thì cơ quan có thẩm quyền xem xét kết luận thu hồi giấy chứng nhận

+ Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận phát hiện giấy chứng nhận cấp không đúng thì thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết liệt thu hồi giấy chứng nhận

+ Trường hợp người dùng đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thì gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận kiểm tra, xem xét quyết liệt thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai

+ Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi  

Xem thêm: Cách phân loại các loại đất? Cách nhận biết các loại đất?

+ Trường hợp người dùng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phản đối với việc giải quyết việc thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Sau khi được cấp lại Giấy chứng nhận quyền dùng đất theo đúng quy định thì gia đình bạn có thể làm Thủ tục chuyển nhượng quyền dùng đất nếu đáp ứng đủ các điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Luật Đất đai

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

cấp bậc: Giám đốc Doanh nghiệp

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, công ty

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.140 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

tìm hiểu về đất? Phân loại những loại đất? Cách nhận biết các loại đất?

các loại đất, các loại thời hạn dùng đất tại Việt Nam theo quy định mới nhất? Đặc điểm các loại đất tại Việt Nam. Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển chuyền sử dụng đất.

Đất nông nghiệp là gì? giấy tờ chuyển nhượng diện tích đất nông nghiệp? Khái quát về nhóm đất nông nghiệp? Phạm vi áp dụng và căn cứ tính thuế sử dụng đất nông nghiệp? giấy tờ gia hạn dùng đất nông nghiệp? Cho thuê đất nông nghiệp nộp thuế như thế nào? Có được xây dựng chuồng trại trên đất nông nghiệp?

Các thời hạn dùng đất? những loại đất có thời hạn sử dụng 50 năm? Pháp lý của các loại đất, bất động sản có niên hạn dùng 50 năm.

Ký hiệu đất được ghi trên bản đồ và sổ đỏ là ONT, ODT, LUC, LNK, DKV, BHK, TMD, DHT là loại đất gì? Quy định về mã ký hiệu các loại đất phổ biến theo quy định mới nhất của Luật đất đai.

Ý nghĩa của các ký hiệu màu sắc trên bản đồ, bản vẽ quy hoạch. Các màu sắc trên bản đồ quy hoạch, bản đồ địa chính có ý nghĩa như thế nào? Quy định về màu sử dụng trên bản đồ.

Đất rừng là gì? Quy định về các loại đất rừng theo Luật đất đai? Đất rừng sản xuất có được xây dựng nhà không? Đất rừng có được cấp sổ xanh ( số đỏ) hay không?

Phân loại đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013? Căn cứ để xác định loại đất?

Thời hạn bảo hộ của nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế. Tại sao thời hạn bảo hộ lại khác nhau?

Bằng lái xe nào có thời hạn? Thời hạn của những loại giấy phép lái xe A, B1, B2 theo quy định mới nhất? Điều kiện được đổi bằng lái hết hạn? giấy tờ đổi bằng lái xe sắp hết hạn? Mức xử phạt đối với hành vi dùng bằng lái hết hạn?

Vợ phải làm gì khi phát hiện chồng ngoại tình cho đúng pháp luật? Phương án xử lý hành vi khi chồng ngoại tình, tố cáo chồng ngoại tình?

Bất lợi của người ngoại tình trong quy trình giải quyết tranh chấp về quyền nuôi con? Bất lợi của người ngoại tình trong quy trình giải quyết tranh chấp về của cải/tài sản?

Mức xử phạt đối với hành vi ngoại tình? Ngoại tình có bị đi tù không? Hành vi ngoại tình đến mức độ như thế nào thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Ngoại tình là gì? Ngoại tình có tội không? Có phải mọi hành vi ngoại tình đều đặn vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng? Cách xử lý ngoại tình?

Mẫu biên bản bàn giao nhà chung cư là gì? Mẫu biên bản bàn giao nhà chung cư? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về bàn giao công trình xây dựng?

Bằng chứng ngoại tình hợp pháp? Xử phạt hành vi quan hệ với người đã có gia đình? Hành vi ngoại tình với người đã đám cưới bị xử phạt thế nào?

Các trường hợp phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất mới nhất. Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là gì? Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mới nhất Hiện tại? Hướng dẫn mẫu tờ khai thuế dùng đất phi nông nghiệp? Các vấn đề pháp lý về thuế sử dụng thuế đất phi nông nghiệp?

Mẫu 02-SDDPNN là gì? Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp sử dụng cho tổ chức? Hướng dẫn viết tờ khai thuế dùng đất phi nông nghiệp sử dụng cho tổ chức?

BOT là gì? Quy định của pháp luật về đầu tư theo cách thức BOT? Trình tự thực hiện và nội dung của hợp đồng BOT?

Chiết khấu là gì? Công thức, cách tính tỷ lệ chiết khấu và ví dụ cụ thể? nhớ đừng nên lạm dụng dùng chiết khấu?

Đơn thuốc thang điều trị ngoại trú là gì? Mẫu đơn thuốc thang điều trị ngoại trú mới nhất? Quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú?

Khái niệm về tội đồng phạm là gì? Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. Trách nhiệm hình sự đối với những người đồng phạm?

Thương mại điện tử là gì? Đặc điểm của thương mại điện tử? Chủ thể của hoạt động trong thương mại điện tử là những ai?

Tài khoản định danh điện tử là gì? Những lợi ích khi sử dụng tài khoản định danh điện tử? Quy định cụ thể về việc đăng ký tài khoản định danh điện tử? Khóa và khôi phục tài khoản định danh điện tử? Quyền và nghĩa vụ của cá nhân có tài khoản định danh điện tử?

Giao dịch thương mại điện tử là gì? So sánh giao dịch thương mại truyền thống và giao dịch thương mại điện tử? Các mô hình giao dịch thương mại điện tử?

Là nhãn hiệu sử dụng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.

Trình tự hồ sơ, hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể mới nhất? Muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể cần làm những gì?Các câu hỏi về mục đích sử dụng đất tv là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê mục đích sử dụng đất tv là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author

Add Comment