Mục tiêu giáo dục tiểu học theo Luật Giáo dục 2018

Cập nhật ngày 12/09/2022 bởi mychi

Bài viết Mục tiêu giáo dục tiểu học theo Luật Giáo dục 2018 thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Hường Liya tìm hiểu Mục tiêu giáo dục tiểu học theo Luật Giáo dục 2018 trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Mục tiêu giáo dục tiểu học theo Luật Giáo dục 2018”

Đánh giá về Mục tiêu giáo dục tiểu học theo Luật Giáo dục 2018


Xem nhanh
Cô giáo Grace Quỳnh sẽ trình bày về mục tiêu hay trọng tâm của giáo dục.

Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và tiềm lực của công dân.

Xem thêm:

+ 112 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục tiêu biểu

+ Tổng Hợp 50+ Đề Tài Tiểu Luận Quản Lý Giáo Dục Hay Nhất

Vì sao nói giáo dục là quốc sách hàng đầu

Mục lục

  • 1. Khái niệm mục tiêu giáo dục tiểu học theo Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung
  • 2. Mục tiêu giáo dục tiểu học theo Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung
    • 2.1 Mục tiêu giáo dục tiểu học theo Luật Giáo dục dành cho giáo dục mầm non
    • 2.2 Mục tiêu giáo dục tiểu học theo Luật Giáo dục dành cho giáo dục phổ thông
    • 2.3  Mục tiêu giáo dục tiểu học theo Luật Giáo dục dành cho giáo dục nghề nghiệp
    • 2.4 Mục tiêu giáo dục tiểu học theo Luật Giáo dục dành cho giáo dục ĐH
Mọi Người Xem :   Cảnh vệ là gì ?

1. Khái niệm mục tiêu giáo dục tiểu học theo Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung

Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, thể trạng, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và tiềm lực của công dân; phát huy hấp dẫn nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân đáp ứng bắt buộc của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và bắt buộc hội nhập quốc tế.

Nếu bạn không có thường xuyên kinh nghiệm trong việc viết luận văn, luận án hay khóa luận tốt nghiệp. Bạn cần đến dịch vụ viết luận văn thuê , Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, … để giúp mình hoàn thành những bài luận đúng deadline?

Khi gặp khó khăn về vấn đề viết luận văn, luận án hay khóa luận tốt nghiệp, hãy nhớ đến Tổng đài tư vấn luận văn 1080, nơi giúp bạn giải quyết những điều kiện mà Chúng Tôi đã từng trải qua.

2. Mục tiêu giáo dục tiểu học theo Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung

Mục tiêu giáo dục tiểu học theo luật giáo dục

2.1 Mục tiêu giáo dục tiểu học theo Luật Giáo dục dành cho giáo dục mầm non

Được quy định tại Điều 22 – Mục tiêu của giáo dục mầm non Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp một.

Đọc thêm các nội dung về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non

✅ Mọi người cũng xem : quần áo basic là gì

2.2 Mục tiêu giáo dục tiểu học theo Luật Giáo dục dành cho giáo dục phổ thông

Được quy định tại Điều 27 – Mục tiêu của giáo dục phổ thông

(1) Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên; phát triển có khả năng tự học và học tập suốt đời hoặc tham gia vào cuộc sống lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mọi Người Xem :   Operator là gì? Tiêu chuẩn dịch vụ điện thoại cho nhân viên Operator khách sạn - huongliya.vn

(2) Giáo dục tiểu học nhằm hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, tiềm lực của học sinh; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên trung học cơ sở.

(3) Giáo dục trung học cơ sở nhằm củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục tiểu học; bảo đảm cho học sinh có học vấn phổ thông nền tảng và những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp, học nghề hoặc tham gia vào đời sống lao động.

(4) Giáo dục trung học phổ thông nhằm bảo đảm cho học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục trung học cơ sở; hoàn thiện học vấn phổ thông và có những hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp, có khó khăn phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học ĐH, cao đẳng, trung cấp, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động.

✅ Mọi người cũng xem : sống mộc mạc là gì

2.3  Mục tiêu giáo dục tiểu học theo Luật Giáo dục dành cho giáo dục nghề nghiệp

Được quy định tại Điều 33 – Mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp Mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp là đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp ở các trình độ khác nhéu, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ nhằm tạo khó khăn cho người lao động có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng bắt buộc phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Trung cấp chuyên nghiệp nhằm đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản của một nghề, có khả năng làm việc độc lập và có tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào công việc. Dạy nghề nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, sản phẩm có tiềm lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo.

Mọi Người Xem :   Nhiễm toan ceton do đái tháo đường: Biến chứng nguy hiểm! • Hello Bacsi

2.4 Mục tiêu giáo dục tiểu học theo Luật Giáo dục dành cho giáo dục đại học

Được quy định tại Điều 39 – Mục tiêu của giáo dục đại học

(1) Mục tiêu của giáo dục đại học là đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức đáp ứng nhân dân, có kiến thức và tiềm lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(2) Đào tạo trình độ cao đẳng giúp sinh viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cơ bản để giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành được đào tạo.

(3) Đào tạo trình độ ĐH giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và có kỹ năng thực hành thành thạo, có thể làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

(4) Đào tạo trình độ thạc sĩ giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có thể làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

(5) Đào tạo trình độ tiến sĩ giúp nghiên cứu sinh có trình độ cao về lý thuyết và thực hành, có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát hiện và giải quyết những vấn đề mới về khoa học, công nghệ, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và vận hành chuyên môn. Mục tiêu giáo dục tiểu học theo Luật Giáo dục đã sửa đổi bổ sung rất đầy đủ và rõ ràng. Để thực hiện mục tiêu đó, Đảng và nhà nước ta luôn coi trọng đầu tư cho giáo dục, xem giáo dục là “quốc sách hàng đầu” cho sự phát triển bền vững và dài lâu của đất nước. Cho nên trong quá trình dạy học giáo viên cần phải thực hiện tốt tất các khâu của quá trình dạy học, trong đó khâu kiểm tra đánh giá được xem như là một phần không thể thiếu.

Chúc các bạn học tập tốt!Các câu hỏi về mục tiêu của giáo dục là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê mục tiêu của giáo dục là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author

Add Comment