Môi giới là gì? Khái niệm về người môi giới và nghề môi giới?

Cập nhật ngày 21/08/2022 bởi mychi

Bài viết Môi giới là gì? Khái niệm về người môi giới và nghề môi giới? thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://HuongLiYa.vn/ tìm hiểu Môi giới là gì? Khái niệm về người môi giới và nghề môi giới? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Môi giới là gì? Khái niệm về người môi giới và nghề môi giới?”

Đánh giá về Môi giới là gì? Khái niệm về người môi giới và nghề môi giới?Môi giới là gì? Khái niệm người môi giới? Khái niệm nghề môi giới? Những khó khăn trong nghề môi giới?

Sự phát triển của xã hội khiển cho nhiều hoạt động buôn bán thương mại bùng nổ, xuất phát từ nhu cầu tìm kiểm việc làm, hay lợi nhuận thu được từ các hoạt động môi giới, số lượng người môi giới ngày càng gia tăng và trở thành một “nghề” trong xã hội.

sản phẩm Luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. Môi giới là gì?
  • 2 2. Khái niệm người môi giới:
  • 3 3. Khái niệm nghề môi giới:
  • 4 4. Những điều kiện trong nghề môi giới:

1. Môi giới là gì?

Môi giới được hiểu là hành vi làm trung gian giữa các bên gặp gỡ, tiếp xúc, đàm phán để thiết lập các quan hệ nhất định và giữa các bên được hưởng các lợi ích.

Nội dung của hoạt động môi giới phụ thuộc vào các đối tượng được môi giới, ví dụ nội dung môi giới bất động sản: Tìm kiếm đối tác phục vụ các khó khăn của khách hàng để tham gia đàm phán, ký hợp đồng,  Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các giấy tờ mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản,

Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản, hoặc nội dung của môi giới bảo hiểm là: Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, Doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm;

Tư vấn cho bên mua bảo hiểm trong việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, khó khăn, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, công ty bảo hiểm; Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa công ty bảo hiểm và bên mua bảo hiểm; thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm. Nhưng nhìn chung, có khả năng khái quát nội dung của môi giới bao gồm: tìm kiếm khách hàng, chuẩn bị địa điểm gặp mặt, cũng cấp thông tin cho các bên,…

một trong những vận hành môi giới mạnh mẽ là “môi giới thương mại”, môi giới thương mại được hiểu hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hòa, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hòa, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới; hay hoạt động môi giới bảo hiểm là việc cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua bảo hiểm về sản phẩm bảo hiểm, khó khăn bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, Doanh nghiệp bảo hiểm và các công việc liên quan đến việc đàm phán, thu xếp và thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo bắt buộc của bên mua bảo hiểm.

Phạm vi của môi giới rất rộng như môi giới mua bán hàng hóa, môi giới chứng khoán, môi giới bất động sản, môi giới bảo hiểm, môi giới hàng hải, hay các vận hành môi giới được coi là tội phạm như môi giới mại dâm, môi giới hối lộ.

Các quan hệ môi giới “chính thống” thường được thiết lập dựa trên cơ sở hợp đồng.

Môi giới giúp cho giao dịch giữa các bên diễn ra nhénh chóng, dễ dàng và đảm bảo được lợi ích của các bên.

Xem thêm: Mẫu hợp đồng môi giới và mẫu hợp đồng đại lý hưởng hoa hồng

Môi giới trong Tiếng anh là: “Medium”.

Mọi Người Xem :   Dòng tiền thông minh trong chứng khoán là gì

✅ Mọi người cũng xem : hạ thân nhiệt là gì

2. Khái niệm người môi giới:

Người môi giới là khái niệm chung chỉ những người thực hiện hoạt động môi giới, theo đó họ là người trung gian, giúp các bên tiếp xúc, gặp gỡ, thiết lập quan hệ và được hưởng thù lao theo thỏa thuận.

Người môi giới hay còn gọi là bên môi giới vẫn được quy định trong một vài văn bản pháp luật về quyền và nghĩa vụ của họ, ví dụ theo Luật thương mại năm 2005:

“Bên môi giới thương mại có nghĩa vụ: Bảo quản các mẫu hàng hòa, tài liệu được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho bên được môi giới sau khi hoàn thành việc môi giới;  Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của bên được môi giới; Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới, nhưng không chịu trách nhiệm về có khả năng thanh toán của họ;  Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có uỷ quyền của bên được môi giới. (Điều 151)

Bên môi giới được quyền hưởng thù lao môi giới theo thỏa thuận.

“Người môi giới” có thể xem xét rộng hơn, có thể là tổ chức, công ty, ví dụ công ty môi giới bảo hiểm là Doanh nghiệp thực hiện vận hành môi giới bảo hiểm.

– Quyền và nghĩa vụ của công ty môi giới bảo hiểm.( Điều 91 Luật buôn bán bảo hiểm năm 2000)

– Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được hưởng hoa hồng môi giới bảo hiểm: hoa hồng môi giới bảo hiểm được tính trong phí bảo hiểm.

Xem thêm: Môi giới thương mại là gì? Đặc điểm môi giới thương mại?

– công ty môi giới bảo hiểm có nghĩa vụ:

+ Thực hiện việc môi giới trung thực;

+ Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm;

+ Bồi thường thiệt hại cho bên mua bảo hiểm do hoạt động môi giới bảo hiểm gây ra ra.

-Quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản:

+ Quyền của công ty, cá nhân buôn bán sản phẩm môi giới bất động sản: Thực hiện sản phẩm môi giới bất động sản theo quy định của Luật này;  bắt buộc khách hàng cung cấp giấy tờ, thông tin về bất động sản; Hưởng thù lao, hoa hồng môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với khách hàng; Thuê Doanh nghiệp buôn bán sản phẩm môi giới bất động sản, cá nhân buôn bán dịch vụ môi giới bất động sản độc lập khác thực hiện công việc môi giới bất động sản trong phạm vi hợp đồng sản phẩm môi giới bất động sản đã ký với khách hàng, nhưng phải chịu trách nhiệm trước khách hàng về kết quả môi giới;  Các quyền khác trong hợp đồng.

+ Nghĩa vụ của Doanh nghiệp, cá nhân buôn bán sản phẩm môi giới bất động sản: Thực hiện đúng hợp đồng đã ký với khách hàng; Cung cấp giấy tờ, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp; Hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra ra;  Thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật; Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

✅ Mọi người cũng xem : đa kinh là gì

3. Khái niệm nghề môi giới:

Trước đây, môi giới chỉ mang tính quy mô nhỏ, không đáng kể, chủ yếu là cá nhân thực hiện các hoạt động riêng lẻ, liên kết giữa các bên không đáng kể, Vì vậy chưa được xem xét là một nghề.

Xem thêm: Mẫu hợp đồng buôn bán thương mại, môi giới thương mại mới chuẩn nhất năm 2022

Ngày nay, cùng với sự phát triển thường xuyên đối tượng có tổng giá trị như bất động sản, bảo hiểm, hàng hóa,… với giá trị lớn, khiến cho thù lao mà người môi giới nhận được càng cao, nhiều người “đổ xô’ tìm kiểm, liên kết khách hàng để tạo ra lợi nhuận cho mình, từ đó, môi giới được coi là một nghề, và được pháp luật quy định trong một vài lĩnh vực. Khái niệm “nghề” ở đây phải được hiểu là là hoạt động việc làm có tính ổn định, vấn dụng kiến thức, kỹ năng bản thân để làm việc, mang lại thu nhập để duy trì và phát triển của sống.

Mọi Người Xem :   Xì dách là gì? Cách chơi bài xì dách cho người mới bắt đầu

một vài nghề môi giới phải phục vụ được các điều kiện, ví dụ, điều kiện để tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản là:  Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập Doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; Cá nhân có quyền buôn bán sản phẩm môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế; Tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm môi giới bất động sản không được cùng lúc ấy vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

– Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi có đủ các khó khăn sau đây:

+ Có tiềm lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;

+ Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.

2. Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có thời hạn dùng là 05 năm.

bắt buộc đối với nghề môi giới: là người có kiến thức chuyên môn cơ bản, kinh nghiệm, có thể giao tiếp tốt, nói ngắn gọn, súc tích, nhạy bén, nhénh nhẹn biết thích ứng tình huống để thuyết phục khách hàng.

Xem thêm: Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

Bên cạnh các vận hành môi giới được pháp luật bảo vệ, một vài hoạt động môi giới trái pháp luật đang diễn ra ngày càng thường xuyên và họ biến chúng thành “nghề” đặc biệt là môi giới mại dâm, môi giới hối lộ, điều này chứng tỏ rằng, mọi vận hành trong đời sống chỉ cần có mong muốn, thì sự kết nối giữa các chủ thể không phải là điêu khó khăn.

4. Những khó khăn trong nghề môi giới:

một trong số những điều kiện đầu tiên mà người vừa bước chân vào nghề môi giới không đi được đường dài đó là thiếu kiến thức chuyên môn, thực tế cho thấy, dù bạn làm bất cứ ngành nghề nào thì chuyên môn vẫn là thứ mà bạn cần đảm bảo, ví dụ, đối với nghề môi giới bất động sản bạn cần nắm vững các quy định về buôn bán bất động sản, dân sự, đất đai,…hay trong môi giới bảo hiểm bạn cần biết các chính sách của pháp luật về bảo hiểm.

Thứ hai, là điều kiện trong tiếp cận khách hàng do kỹ năng mềm không tốt, thiếu sự tự tin và không có khả năng xử lý tình huống, khiến cho thường xuyên sinh viên vừa ra trường lựa chọn các nghề môi giới nhưng lại không thể gắn bó với nó, và họ thường lí giải là “không có duyên với nghề”.

Thứ ba, điều kiện trong việc cạnh tranh với các đối thủ khác cùng một mặt hàng, chẳng hạn như có hàng trăm các nhà môi giới bất động sản cùng với hàng loạt các dự án, điều này làm cho sự lựa chọn của khách hàng ngày càng khó, các nhà môi giới cần nắm bắt rõ hơn tâm lý khách hàng, cũng như sản phẩm mà mình môi giới để các bên cùng có lợi.

Thực tế, nghề môi giới ở mỗi lĩnh vực đều gặp những điều kiện riêng, trong tình hình phát triển các quan hệ xã hội ngày nay, khắc phục những điều kiện, tạo cơ hội cho chính mình phát triển là thách thức mà nghề môi giới, đặc biệt là môi giới thương mại phải thực hiện.

Xem thêm: Môi giới chứng khoán là gì? vận hành môi giới chứng khoán được hiểu như thế nào?

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

chức vụ: Giám đốc Doanh nghiệp

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.208 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

sản phẩm trung tâm môi giới hôn nhân có bị pháp luật cấm không? Các hoạt động môi giới hôn nhân được pháp luật Việt Nam cho phép thực hiện? Quy định về mức xử phạt đối với hành vi môi giới hôn nhân trái pháp luật?

Mẫu hợp đồng môi giới nhà đất, trích thưởng môi giới nhà đất 2022? Hướng dẫn làm mẫu hợp đồng môi giới nhà đất, trích thưởng môi giới nhà đất?

Hợp đồng dịch vụ môi giới chứng khoán là gì? Đặc điểm?

Thị trường đại lý là gì? Khác nhau giữa thị trường đại lý so và thị trường môi giới?

Nhà phân tích bên bán là gì? Nội dung về nhà phân tích bên bán?

Môi giới bảo hiểm là gì? Phân biệt môi giới bảo hiểm và đại lý bảo hiểm?

Nhà môi giới bán phần là gì? Môi giới bán phần và môi giới toàn phần?

Nhà môi giới toàn phần là gì? Môi giới chứng khoán và cố vấn tài chính?

Chấp nhận giá chào mua là gì? Nội dung về chấp nhận giá chào mua? Ví dụ về tình huống “chấp nhận giá chào mua”?

Đăc điểm của chính sách thương mại quốc tế? Thực trạng chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam? Cấu trúc của chính sách thương mại quốc tế?

Nghỉ việc quá 3 tháng có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp? Không nhận trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng có mất đi hay không? Khi nhận BHXH một lần có được nhận luôn trợ cấp thất nghiệp hay không?

Khái quát chung về nội dung của ngân sách nhà nước? Vai trò ngân sách nhà nước? Đặc điểm ngân sách nhà nước?

Tình nghĩa vợ chồng là gì? Đạo nghĩa vợ chồng theo đạo Phật? Điều cần làm của vợ chồng để có được hạnh phúc?

Điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp? Hướng dẫn nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp? Hướng dẫn nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản ATM?

Mua xe, điện thoại trả góp cần hồ sơ gì? Lãi suất mua trả góp? Trách nhiệm khi thanh toán các khoản trả góp? Có nên mua trả góp?

Giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế mức thu nhập cá nhân là gì và dùng để làm gì? Mẫu giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân? Hướng dẫn soạn thảo giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân? Quy định về đăng ký mã số thuế cá nhân?

Văn bản giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc là gì và dùng để làm gì? Mẫu văn bản giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc mới nhất? Hướng dẫn soạn thảo văn bản giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc mới nhất? hồ sơ đăng ký người phụ thuộc Giảm trừ gia cảnh?

Quyền định đoạt về của cải/tài sản? Điều kiện định đoạt? Chủ thể có quyền định đoạt của cải/tài sản? Quyền định đoạt của cải/tài sản có bị hạn chế không? Người không phải chủ sở hữu có quyền định đoạt tài sản không?

Địa điểm mở thừa kế là gì? Quy định về địa điểm mở thừa kế và thời điểm mở thừa kế? Thời điểm mở thừa kế theo pháp luật dân sự? Quy định thời điểm mở thừa kế và thanh toán nghĩa vụ người chết để lại?

Khái niệm vật quyền là gì? Nội dung về vật quyền trong pháp luật Việt Nam?

Quan hệ pháp luật dân sự là gì? Phân loại quan hệ pháp luật dân sự?

Ủy thác tư pháp quốc tế là gì? Quy định chung về ủy thác tư pháp? Nội dung của ủy thác tư pháp?

một số quy định về hợp đồng tặng cho? Quy định của pháp luật về hợp đồng tặng cho có khó khăn?

Truất quyền thừa kế là gì? Truất quyền hưởng di sản theo Bộ luật dân sự? hồ sơ truất quyền thừa kế? Trường hợp người bị truất quyền thừa kế vẫn được hưởng di sản?

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là gì? Đặc điểm và các quy định về bồi thường ngoài hợp đồng? Trách nhiệm về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo Bộ luật dân sự 2015? Nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng?

Quy định của pháp luật về đại diện cho thương nhân? Đặc điểm của việc đại diện cho thương nhân? Hợp đồng đại diện cho thương nhân? Chấm dứt quan hệ đại diện cho thương nhân?

Hợp đồng vô hiệu là gì? hệ lụy pháp lý của hợp đồng vô hiệu? Xử lý hợp đồng vô hiệu?

Bảo đảm thi hành án là gì? Việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp của đương sự bằng biện pháp Phong tỏa tài khoản? Bảo đảm quyền và lợi ích hợp của đương sự bằng biện pháp tạm giữ tài sản, giấy tờ? Bảo đảm quyền và lợi ích hợp của đương sự bằng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng và thay đổi hiện trạng tài sản?

Thụ lý vụ án dân sự là gì? Điều kiện thụ lý vụ án dân sự?Các câu hỏi về nghề môi giới là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê nghề môi giới là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết nghề môi giới là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết nghề môi giới là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết nghề môi giới là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về nghề môi giới là gì


Các hình ảnh về nghề môi giới là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm dữ liệu, về nghề môi giới là gì tại WikiPedia

Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết về nghề môi giới là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://huongliya.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://huongliya.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment