Người mua trả tiền trước ngắn hạn là gì

Cập nhật ngày 17/09/2022 bởi mychi

Bài viết Người mua trả tiền trước ngắn hạn là gì thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HuongLiYa tìm hiểu Người mua trả tiền trước ngắn hạn là gì trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Người mua trả tiền trước ngắn hạn là gì”

Đánh giá về Người mua trả tiền trước ngắn hạn là gì


Xem nhanh
Chào các em!
Trong bài học hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu thật kỹ về cách định khoản cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến: phải thu khách hàng, khách hàng/ người mua ứng trước tiền hàng, phải trả cho người bán và ứng trước cho người bán các em nhé!
Để hiểu về việc trình bày các đối tượng kế toán này trên bảng cân đối kế toán thì các em xem thêm video sau nhé:
https://www.youtube.com/watch?v=gY9800gKryku0026t=862s
Sau khi học xong các em hãy thực hành vào vận dụng làm các bài tập để hiểu và ghi nhớ lâu hơn nha.
Chúc các em học tập hiệu quả.
#ketoanhathu

Kết nối với Kế Toán Hà Thu:
Zalo: 0943.200.280
Youtube: https://www.youtube.com/c/KếToánHàThu

Chi phí trả trước ngắn hạnChi phí trả trước dài hạn là các khoản mục trên Báo cáo tài chính chi tiết là trên Tổng tài sản thuộc Bảng cân đối kế toán.

 • 1. Chi phí trả trước là gì?
 • 2. Chi phí trả trước ngắn hạn là gì?
 • 3. Chi phí trả trước dài hạn là gì?
 • 4. Các trường hợp được ghi nhận vào Chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn:
 • 5. một số lưu ý khi hạch toán và ghi nhận Chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn:
 • 6. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 242 Chi phí trả trước
 • 7. Cách hạch toán Chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn:
 • Video liên quan

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ hướng dẫn bạn đọc : Chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn là gì theo Thông tư 200/TT-BTC? và một số thông tin hữu ích liên quan đến Chi phí trả trước ngắn hạn và Chi phí trả trước dài hạn

1. Chi phí trả trước là gì?

Trước hết chúng ta sẽ làm rõ: Chí phí trả trước là gì?

Theo thông tư 200/TT-BTC:

Chi phí trả trước là các chi phí thực tế đã sinh ra nhưng có liên quan đến kết quả vận hành Sản xuất kinh doanh của thường xuyên kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí SXKD của các kỳ kế toán sau.

✅ Mọi người cũng xem : sống vì người khác là gì

2. Chi phí trả trước ngắn hạn là gì?

Chi phí trả trước ngắn hạn là chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán dùng để phản ánh số tiền trả trước để được cung cấp hàng hóa, sản phẩm trong khoảng thời gian trong vòng 12 tháng hoặc một chu kỳ sản xuất buôn bán thông thường kể từ thời điểm trả trước. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Chi phí trả trước ngắn hạn” là số dư Nợ cụ thể của Tài khoản 242 “Chi phí trả trước”.

✅ Mọi người cũng xem : hệ số chuyển f là gì

3. Chi phí trả trước dài hạn là gì?

Chi phí trả trước dài hạn là chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán phản ánh số tiền trả trước để được cung cấp hàng hóa, sản phẩm có thời hạn trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường kể từ thời điểm trả trước; Lợi thế thương mại và lợi thế buôn bán còn chưa phân bổ vào chi phí tại thời điểm báo cáo.

Mọi Người Xem :   Bán kính là gì

Số liệu để ghi vào vào chỉ tiêu “Chi phí trả trước dài hạn” là số dư Nợ cụ thể của Tài khoản 242 “Chi phí trả trước”.

Lưu ý: công ty không phải tái phân loại chi phí trả trước dài hạn thành chi phí trả trước ngắn hạn.

4. Các trường hợp được ghi nhận vào Chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn:

Các nội dung được phản ánh là chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn, gồm:

 • Chi phí trả trước về thuê cơ sở hạ tầng, thuê hoạt động TSCĐ (quyền dùng đất, nhà xưởng, kho bãi, văn phòng làm việc, nhà hàng và TSCĐ khác) đáp ứng cho sản xuất, kinh doanh nhiều kỳ kế toán.
 • Chi phí thành lập công ty, chi phí đào tạo, quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động được phân bổ tối đa trong vòng 3 năm;
 • Chi phí mua bảo hiểm (bảo hiểm cháy, nổ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ phương thuận tiện vận tải, bảo hiểm thân xe, bảo hiểm của cải/tài sản,…) và các loại lệ phí mà Doanh nghiệp mua và trả một lần cho nhiều kỳ kế toán;
 • Công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê liên quan đến hoạt động buôn bán trong thường xuyên kỳ kế toán;
 • Chi phí đi vay trả trước về lãi tiền vay hoặc lãi trái phiếu ngay khi phát hành;
 • Chi phí sửa chữa TSCĐ nảy sinh một lần có giá trị lớn Doanh nghiệp không thực hiện trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, phân bổ tối đa không quá 3 năm;
 • Số chênh lệch giá bán nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại là thuê tài chính;
 • Số chênh lệch giá bán nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại là thuê vận hành;
 • Trường hợp hợp nhất kinh doanh không kéo theo quan hệ công ty mẹ Doanh nghiệp con có sinh ra lợi thế thương mại hoặc khi cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước có sinh ra lợi thế buôn bán;
 • Các khoản chi phí trả trước khác đáp ứng cho vận hành kinh doanh của nhiều kỳ kế toán.

Chi phí nghiên cứu và chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình được ghi nhận ngay là chi phí sản xuất kinh doanh, không ghi nhận là chi phí trả trước.

5. một số lưu ý khi hạch toán và ghi nhận Chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn:

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, chi phí trả trước dài hạn vào chi phí SXKD từng kỳ kế toán phải căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để lựa chọn phương pháp và tiêu thức hợp lý.

Kế toán phải theo dõi chi tiết từng khoản chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí dài hạn theo từng kỳ hạn trả trước đã nảy sinh, đã phân bổ vào các đối tượng chịu chi phí của từng kỳ kế toán và số còn lại chưa phân bổ vào chi phí.

Đối với các khoản chi phí trả trước bằng ngoại tệ, trường hợp tại thời điểm lập báo cáo có bằng chứng chắc chắn về việc người bán không thể cung cấp hàng hoá, dịch vụ và Doanh nghiệp sẽ chắc chắn nhận lại các khoản trả trước bằng ngoại tệ thì được coi là các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ và phải đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm báo cáo (là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi công ty thường xuyên có giao dịch).

✅ Mọi người cũng xem : hấp thụ nhiệt là gì

6. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 242 Chi phí trả trước

Bên Nợ: Các khoản chi phí trả trước nảy sinh trong kỳ.

Bên Có: Các khoản chi phí trả trước đã tính vào chi phí SXKD trong kỳ.

Số dư bên Nợ: Các khoản chi phí trả trước chưa tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

✅ Mọi người cũng xem : đa kênh là gì

7. Cách hạch toán Chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn:

a) Khi phát sinh các khoản chi phí trả trước phải phân bổ dần vào chi phí SXKD của nhiều kỳ, ghi:

Mọi Người Xem :   Chỉ tự tiêu là gì? Cách vệ sinh vết thương khâu bằng chỉ tự tiêu

Nợ TK 242 Chi phí trả trước

Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 153, 331, 334, 338,…

Định kỳ tiến hành phân bổ chi phí trả trước vào chi phí SXKD, ghi:

Nợ các TK 623, 627, 635, 641, 642

Có TK 242 Chi phí trả trước.

b) Khi trả trước tiền thuê TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng theo phương thức thuê hoạt động và phục vụ hoạt động buôn bán cho nhiều kỳ, ghi:

Nợ TK 242 Chi phí trả trước

Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112,…

Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, chi phí trả trước bao gồm cả thuế GTGT.

c) Đối với công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ sử dụng cho thuê liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thường xuyên kỳ, khi xuất sử dụng, cho thuê, ghi:

Khi xuất dùng hoặc cho thuê, ghi:

Nợ TK 242 Chi phí trả trước

Có TK 153 Công cụ, dụng cụ.

Định kỳ tiến hành phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ sử dụng cho thuê đã xuất kho theo tiêu thức hợp lý. Căn cứ để xác định mức chi phí phải phân bổ mỗi kỳ có thể là thời gian sử dụng hoặc khối lượng sản phẩm, sản phẩm mà công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ sử dụng cho thuê tham gia vào vận hành sản xuất, kinh doanh trong từng kỳ kế toán. Khi phân bổ, ghi:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642,…

Có TK 242 Chi phí trả trước.

d) Trường hợp mua TSCĐ và bất động sản đầu tư theo phương thức trả chậm, trả góp:

Khi mua TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình hoặc mua bất động sản đầu tư theo phương thức trả chậm, trả góp và đưa về sử dụng ngay cho SXKD, hoặc để nắm giữ chờ tăng giá hoặc cho thuê hoạt động, ghi:

Nợ các TK 211, 213, 217 (nguyên giá ghi theo giá mua trả tiền ngay)

Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Nợ TK 242 Chi phí trả trước (phần lãi trả chậm là số chênh lệch giữa Tổng số tiền phải thanh toán trừ (-) Giá mua trả tiền ngay trừ (-) Thuế GTGT (nếu có))

Có TK 331 Phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán).

Định kỳ, thanh toán tiền cho người bán, kế toán ghi:

Nợ TK 331 Phải trả cho người bán

Có các TK 111, 112 (số phải trả định kỳ bao gồm cả giá gốc và lãi trả chậm, trả góp phải trả định kỳ).

Định kỳ, tính vào chi phí theo số lãi trả chậm, trả góp phải trả, ghi:

Nợ TK 635 Chi phí tài chính

Có TK 242 Chi phí trả trước.

đ) Trường hợp chi phí sửa chữa TSCĐ sinh ra lớn, công ty không thực hiện trích trước chi phí sửa chữa TSCĐ, phải phân bổ chi phí vào nhiều kỳ kế toán, khi công việc sửa chữa hoàn thành:

Kết chuyển chi phí sửa chữa TSCĐ vào tài khoản chi phí trả trước, ghi:

Nợ TK 242 Chi phí trả trước.

Có TK 241 XDCB dở dang (2413).

Định kỳ, tính và phân bổ chi phí sửa chữa TSCĐ vào chi phí sản xuất, buôn bán trong kỳ, ghi:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642,…

Có TK 242 Chi phí trả trước.

e) Trường hợp Doanh nghiệp trả trước lãi tiền vay cho bên cho vay:

Khi trả trước lãi tiền vay, ghi:

Nợ TK 242 Chi phí trả trước

Có các TK 111, 112.

Định kỳ, khi phân bổ lãi tiền vay theo số phải trả từng kỳ vào chi phí tài chính hoặc vốn hoá tính vào giá trị của cải/tài sản dở dang, ghi:

Nợ TK 635 Chi phí tài chính (chi phí đi vay ghi vào chi phí SXKD trong kỳ)

Nợ TK 241 XDCB dở dang (nếu chi phí đi vay được vốn hoá vào giá trị của cải/tài sản đầu tư xây dựng dở dang)

Nợ TK 627 Chi phí sản xuất chung (nếu chi phí đi vay được vốn hoá vào giá trị của cải/tài sản sản xuất dở dang)

Mọi Người Xem :   Tổng quan ngành Công nghệ thông tin

Có TK 242 Chi phí trả trước.

g) Khi công ty phát hành trái phiếu theo mệnh giá để huy động vốn vay, nếu Doanh nghiệp trả trước lãi trái phiếu ngay khi phát hành, chi phí lãi xuất vay được phản ánh vào bên Nợ TK 242 (chi tiết lãi trái phiếu trả trước), sau đó phân bổ dần vào các đối tượng chịu chi phí.

Tại thời điểm phát hành trái phiếu, ghi:

Nợ các TK 111, 112 (tổng số tiền thực thu)

Nợ TK 242 Chi phí trả trước (chi tiết lãi trái phiếu trả trước)

Có TK 34311 Mệnh giá trái phiếu.

Định kỳ, phân bổ lãi trái phiếu trả trước vào chi phí đi vay từng kỳ, ghi:

Nợ TK 635 Chi phí tài chính (nếu tính vào chi phí tài chính trong kỳ)

Nợ TK 241 Xây dựng cơ bản dở dang (nếu được vốn hoá vào giá trị của cải/tài sản đầu tư xây dựng dở dang)

Nợ TK 627 Chi phí sản xuất chung (vốn hoá vào của cải/tài sản sản xuất dở dang)

Có TK 242 Chi phí trả trước (cụ thể lãi trái phiếu trả trước) (số lãi trái phiếu phân bổ trong kỳ).

h) Trường hợp hợp nhất buôn bán không kéo theo quan hệ công ty mẹ công ty con (mua của cải/tài sản thuần), tại ngày mua nếu nảy sinh lợi thế thương mại:

Nếu việc mua, bán khi hợp nhất kinh doanh được bên mua thanh toán bằng tiền, hoặc các khoản cũng như tiền, ghi:

Nợ các TK 131, 138, 152, 153, 155, 156, 211, 213, 217.… (theo tổng giá trị hợp lý của các tài sản đã mua)

Nợ TK 242 Chi phí trả trước (chi tiết lợi thế thương mại)

Có các TK 331, 3411, … (theo tổng giá trị hợp lý của các khoản nợ phải trả và nợ tiềm tàng phải gánh chịu)

Có các TK 111, 112, 121 (số tiền hoặc các khoản tương đương tiền bên mua đã thanh toán).

Nếu việc mua, bán khi hợp nhất buôn bán được thực hiện bằng việc bên mua phát hành cổ phiếu, ghi:

Nợ các TK 131, 138, 152, 153, 155, 156, 211, 213, 217,… (theo giá trị hợp lý của các của cải/tài sản đã mua)

Nợ TK 242 Chi phí trả trước (cụ thể lợi thế thương mại)

Nợ TK 4112 Thặng dư vốn cổ phần (giá phát hành nhỏ hơn mệnh giá)

Có TK 4111 Vốn góp của chủ sở hữu (theo mệnh giá)

Có các TK 331, 3411… (theo tổng giá trị hợp lý của các khoản nợ phải trả và nợ tiềm tàng phải gánh chịu)

Có TK 4112 Thặng dư vốn cổ phần(giá phát hành lớn hơn mệnh giá).

i) Các Doanh nghiệp chưa phân bổ hết lỗ chênh lệch tỷ giá trong giai đoạn trước vận hành phải kết chuyển toàn bộ số lỗ lũy kế đang theo dõi trên TK 242 sang TK 635 Chi phí tài chính để xác định kết quả buôn bán trong kỳ, ghi:

Nợ TK 635 Chi phí tài chính

Có TK 242 Chi phí trả trước.

k) Khi kiểm kê của cải/tài sản tại thời điểm xác định tổng giá trị công ty để cổ phần hóa Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, nếu khoản tiền thuê đất trả trước không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình, được đánh giá tăng vốn Nhà nước, ghi:

Nợ TK 242 Chi phí trả trước

Có TK 411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

l) Khi kiểm kê của cải/tài sản tại thời điểm xác định giá trị công ty để cổ phần hóa công ty 100% vốn nhà nước, nếu tổng giá trị thực tế của vốn Nhà nước lớn hơn tổng giá trị ghi sổ của vốn Nhà nước, kế toán ghi tăng vốn Nhà nước và ghi nhận phần chênh lệch là lợi thế buôn bán, ghi:

Nợ TK 242 Chi phí trả trước

Có TK 411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

m) Lợi thế buôn bán sinh ra khi cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước được phản ánh trên TK 242 và phân bổ dần tối đa trong vòng 3 năm, ghi:

Nợ TK 642 Chi phí quản lý Doanh nghiệp

Có TK 242 Chi phí trả trước.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã hướng dẫn bạn đọc cùng tìm hiểu: Chi phí trả trước là gì? Chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn là gì theo Thông tư 200/TT-BTC? và một số thông tin hữu ích liên quan đến Chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn

Nếu các bạn đọc có câu hỏi gì, hãy để ở dưới phần bình luận, đội ngũ chuyên gia của Kiểm toán Thành Nam luôn sẵn sàng để hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc từ phía độc giả.

image


Các câu hỏi về người mua trả tiền trước ngắn hạn là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê người mua trả tiền trước ngắn hạn là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author

Add Comment