Vốn chủ sở hữu là gì? Thế nào là nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp?

Cập nhật ngày 03/12/2022 bởi mychi

Bài viết Vốn chủ sở hữu là gì? Thế nào là nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp? thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Hường Liya tìm hiểu Vốn chủ sở hữu là gì? Thế nào là nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Vốn chủ sở hữu là gì? Thế nào là nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp?”

Đánh giá về Vốn chủ sở hữu là gì? Thế nào là nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp?


Xem nhanh

Cơ cấu vốn của mỗi Doanh nghiệp được phân làm hai loại là vốn nợ và vốn chủ sở hữu. Vậy vốn chủ sở hữu là gì và đâu là nguồn hình thành nên vốn chủ sở hữu của Doanh nghiệp?

Vốn chủ sở hữu là gì?

Vốn chủ sở hữu ((Owner’s Equity) là các nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ Doanh nghiệp và các thành viên trong Doanh nghiệp liên doanh hoặc các cổ đông trong các công ty cổ phần.

Các chủ sở hữu góp vốn để cùng nhéu tiến hành một hoạt động sản xuất, kinh doanh và cùng chia sẻ lợi nhuận tạo ra từ các vận hành này của công ty tương đương vậy gánh chịu những khoản nợ nếu kinh doanh không có lãi.

Vốn chủ sở hữu là một trong số những nguồn tài trợ nhiều trong Doanh nghiệp. Chỉ khi nào đơn vị ngừng hoạt động hoặc phá sản, lúc này đơn vị phải sử dụng tài sản của đơn vị, trước hết ưu tiên thanh toán cho các chủ nợ, sau đó của cải/tài sản còn lại mới chia cho các chủ sở hữu theo tỷ lệ vốn góp của họ.

Hiểu đơn giản thì vốn chủ sở hữu sẽ bằng tổng của cải/tài sản của công ty trừ đi nợ phải trả.

Vốn chủ sở hữu Doanh nghiệp

Bảng báo cáo kết quả buôn bán thể hiện vốn chủ sở hữu của Vinamilk

Vốn chủ sở hữu được thể hiện chi tiết trong bảng báo cáo kết quả buôn bán của công ty. Như hình trên bạn có thể thấy vốn chủ sở hữu của Vinamilk gồm tổng của các tổng giá trị sau:

 • Vốn cổ phần
 • giá trị cổ phiếu quỹ
 • Chênh lệch quy đổi tiền tệ
 • Quỹ đầu tư phát triển
 • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 • Lợi ích cổ đông không kiểm soát

Phân biệt vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi trong Điều lệ Doanh nghiệp. Vốn góp ở đây có thể là tiền, ngoại tệ, tổng giá trị quyền dùng đất, quyền sở hữu trí tuệ, bí quyết kinh doanh, công nghệ hoặc của cải/tài sản khác Vốn điều lệ là cơ sở để Doanh nghiệp phân chia lợi nhuận tương đương rủi ro đối với các thành viên góp vốn trong công ty

Vốn điều lệ và vốn góp có sự khác biệt với nhéu:

Đặc điểmVốn điều lệVốn chủ sở hữu
Bản chấtLà của cải/tài sản mà các thành viên đưa vào công ty để trở thành chủ sở hữu của Doanh nghiệp đó. Là tài sản mà thành viên sau khi đã trở thành chủ sở hữu của Doanh nghiệp thu lại được trong quá trình Doanh nghiệp vận hành, vận hành. 
Chủ sở hữuVốn điều lệ do cá nhân, tổ chức góp hoặc cam kết góp để thành lập Doanh nghiệp. Vốn chủ sở hữu có khả năng thuộc về Nhà nước, cá nhân, tổ chức góp vốn hoặc các cá nhân, tổ chức đang nắm giữ cổ phiếu của công ty đó. 
Cơ chế hình thànhVốn điều lệ được hình thành dựa vào nguồn chính là do cá nhân, tổ chức góp hoặc cam kết góp vốn trong thời gian nhất định.Được hình thành là nguồn vốn do Nhà Nước, công ty, cá nhân bỏ ra góp cổ phần và bổ sung tăng hạn chế hàng năm từ lợi nhuận của Doanh nghiệp. 
Nơi thể hiệnĐiều lệ Doanh nghiệpBáo cáo kết quả kinh doanh từng thời kỳ

Xem ngay: Đầu tư vào chứng chỉ quỹ mở như thế nào hiệu quả?

Vốn chủ sở hữu đại diện cho sự đầu tư của chủ sở hữu trong kinh doanh

Vốn chủ sở hữu đại diện cho sự đầu tư của chủ sở hữu trong buôn bán

Vốn chủ sở hữu bao gồm những gì?

Chúng ta vẫn thường thấy sự có mặt của vốn chủ sở hữu trong các bản báo cáo kết quả hoạt động buôn bán của công ty dưới các dạng sau:

 • Vốn cổ đông
 • Thặng dư vốn cổ phần 
 • Cổ phiếu quỹ
 • Lãi chưa phân phối
 • Quỹ dự phòng tài chính
 • Quỹ khen thưởng, phúc lợi
 • Quỹ đầu tư phát triển
 • Quỹ dự phòng tài chính
 • Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu…  

Trong những nguồn trên thì Thặng dư vốn cổ phần và cổ phiếu quỹ chỉ áp dụng cho các Doanh nghiệp cổ phần

 • Thặng dư vốn cổ phần: đây chính là phần chênh lệch giữa mệnh giá cổ phiếu và giá phát hành cổ phiếu, chênh lệch giữa giá mua lại và giá tái phát hành cổ phiếu quỹ. Ví dụ mệnh giá cổ phiếu của công ty A là 10.000 VND. Giá thị trường của cổ phiếu công ty A là 20.000 VND. công ty A phát hành 15.000 cổ phiếu ra thị trường. Phần thặng dư vốn cổ phần = 15.000*20.000 – 15.000*10.000 = 150.000.000 VND. 
 • Cổ phiếu quỹ:  Khi công ty cổ phần mua lại cổ phần của chính mình và không hủy bỏ cổ phần đó thì số cổ phần này sẽ được coi là cổ phiếu quỹ.

Vốn chủ sở hữu tăng, hạn chế khi nào?

Theo thông tư 133 của Bộ Tài chính thì Doanh nghiệp được hạch toán vốn chủ sở hữu tăng Giảm trong các trường hợp sau:

Vốn chủ sở hữu hạn chế

Vốn chủ sở hữu hạn chế khi gặp các trường hợp sau:

 • công ty phải hoàn trả vốn góp cho chủ sở hữu vốn;
 • Cổ phiếu phát hành thấp hơn mệnh giá;
 • Doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động; 
 • Phải bù lỗ cho vận hành buôn bán theo quy định của các cấp thẩm quyền; 
 • Hủy bỏ cổ phiếu quỹ (đối với Doanh nghiệp cổ phần).

Vốn chủ sở hữu tăng

 • Chủ sở hữu góp thêm vốn
 • Bổ sung vốn từ lợi nhuận buôn bán của Doanh nghiệp, từ các quỹ thuộc vốn của chủ sở hữu
 • Cổ phiếu phát hành cao hơn mệnh giá
 • giá trị của quà biếu, tài trợ, tặng trừ đi thuế phải nộp là số dương và được các cấp thẩm quyền cho phép ghi tăng Vốn chủ sở hữu

Nguồn vốn chủ sở hữu

Với các loại hình công ty khác nhau, vốn chủ sở hữu cũng được hình thành từ các nguồn khác nhau. Ở Việt Nam hiện nay có các loại hình vốn chủ sở hữu sau:

 • Đối với công ty nhà nước: Vốn chủ sở hữu là vốn hoạt động do nhà nước cấp hoặc đầu tư. Vì vậy, chủ sở hữu vốn là nhà nước.
 • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH): vốn được hình thành do các thành viên tham gia thành lập Doanh nghiệp đóng góp. do đó các thành viên này chính là chủ sở hữu vốn.
 • Đối với công ty cổ phần: Vốn chủ sở hữu là vốn được hình thành từ các cổ đông. Do vậy, chủ sở hữu vốn ở đây là các cổ đông.
 • Đối với Doanh nghiệp hợp danh: Vốn được đóng góp bởi các thành viên tham gia thành lập Doanh nghiệp. Các thành viên này là các chủ sở hữu vốn. công ty hợp danh là Doanh nghiệp phải có ít nhất hai thành viên hợp danh và có thể có thành viên góp vốn.
 • Đối với công ty tư nhân: Vốn của công ty là do chủ Doanh nghiệp đóng góp. vì thế, chủ sở hữu vốn đương nhiên là chủ Doanh nghiệp. Chủ công ty tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ của cải/tài sản của mình.
 • Đối với Doanh nghiệp liên doanh (có khả năng bao gồm các Doanh nghiệp liên doanh hoặc các xí nghiệp liên doanh): Việc liên doanh có thể được tiến hành giữa các Doanh nghiệp trong nước với nhéu hoặc công ty trong nước với Doanh nghiệp nước ngoài. Vậy vốn chủ sở hữu là gì?

Trong trường hợp này, vốn chủ sở hữu được đóng góp bởi các thành viên góp vốn là các tổ chức, cá nhân… Vì vậy chủ sở hữu là các thành viên tham gia góp vốn liên doanh. Mỗi công ty thường sẽ kêu gọi vốn từ thường xuyên nguồn khác nhéu nên cũng có thể có một hoặc nhiều chủ sở hữu vốn và số vốn này được dùng trong suốt thời gian tồn tại của Doanh nghiệp.

mặt khác, trong quy trình buôn bán, nguồn vốn chủ sở hữu của công ty có khả năng được bổ sung từ lợi nhuận kinh doanh thu được, các khoản chênh lệch đánh giá lại của cải/tài sản hoặc các quỹ của công ty…

vì vậy, nguồn vốn chủ sở hữu của công ty thường cũng có thể được bổ sung thông qua sự đóng góp của các nhà đầu tư để thành lập mới hoặc mở rộng quy mô công ty. Chủ sở hữu vốn có thể là nhà nước, cá nhân hoặc tổ chức tham gia góp vốn, cũng có thể là các cổ đông mua và nắm giữ cổ phiếu.

Tùy thuộc vào loại hình và đặc thù riêng của từng công ty mà cơ cấu vốn chủ sở hữu cũng thay đổi.

Bạn đã biết: Cách lập một phương án vay vốn sản xuất buôn bán tại ngân hàng.

Một công ty có nhiều nguồn hình thành vốn chủ sở hữu khác nhéu

Một công ty có nhiều nguồn hình thành vốn chủ sở hữu khác nhéu

Cách tính vốn chủ sở hữu

Trong kế toán, vốn chủ sở hữu là sự khác biệt giữa giá trị của của cải/tài sản và tổng giá trị của các khoản nợ của một Doanh nghiệp hay một chủ thể nào đó. Nó được điều chỉnh theo phương trình sau:

Vốn chủ sở hữu = Tổng của cải/tài sản – Nợ phải trả
Mọi Người Xem :   Quang phổ hấp thụ và phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Ví dụ: Bạn mua nhà có trị giá 20.000 đô la (một tài sản), nhưng có khoản vay nợ 5.000 đô la đối với ngôi nhà đó (nợ phải trả). Suy ra ngôi nhà đại diện cho 15.000 đô la vốn sở hữu mà chủ nhà tự có.

Vốn chủ sở hữu hoàn toàn có khả năng âm nếu nợ phải trả vượt quá của cải/tài sản. Đối với một Doanh nghiệp trong quá trình thanh lý, vốn chủ sở hữu là phần còn lại sau khi tất cả các khoản nợ đã được thanh toán.

Như vậy Vốn chủ sở hữu là khó khăn tiên quyết để các Doanh nghiệp có thể vận hành và hoạt động một cách bình thường. Hiểu được “Vốn chủ sở hữu là gì?” và xác định chính xác tổng giá trị của Vốn chủ sở hữu sẽ giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn. 

Tư vấn và giải đáp thắc mắc miễn phí!!!

Đăng ký ngayCác câu hỏi về nguồn vốn chủ sở hữu là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê nguồn vốn chủ sở hữu là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết nguồn vốn chủ sở hữu là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết nguồn vốn chủ sở hữu là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết nguồn vốn chủ sở hữu là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!
Mọi Người Xem :   Luật nghĩa vụ quân sự 1960 11/SL

Các Hình Ảnh Về nguồn vốn chủ sở hữu là gì


Các hình ảnh về nguồn vốn chủ sở hữu là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm kiến thức về nguồn vốn chủ sở hữu là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tham khảo nội dung chi tiết về nguồn vốn chủ sở hữu là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://huongliya.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://huongliya.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment