oxy hóa sinh học

Bài viết oxy hóa sinh học thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HuongLiYa tìm hiểu oxy hóa sinh học trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “oxy hóa sinh học”

Ngày đăng: 14/05/2014, 17:19

Bộ môn Sinh hóa Bộ môn Sinh hóa Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên Giảng viên: Ths Nguyễn Thị Hoa Giảng viên: Ths Nguyễn Thị Hoa OXY HÓA SINH HỌC OXY HÓA SINH HỌC MỤC TIÊU MỤC TIÊU 1. Trình bày được quá trình tạo nước 1. Trình bày được quá trình tạo nước trong chuỗi hô hấp tế bào trong chuỗi hô hấp tế bào 2. Trình bày được vai trò của phosphoryl 2. Trình bày được vai trò của phosphoryl hóa và các loại liên kết phosphat hóa và các loại liên kết phosphat 3. Trình bày được các giai đoạn của chu 3. Trình bày được các giai đoạn của chu trình krebs trình krebs NỘI DUNG NỘI DUNG 1.Hô hấp tế bào 1.Hô hấp tế bào 1.1 Sự tạo thành CO 1.1 Sự tạo thành CO 2 2 1.2. Sự tạo thành nước 1.2. Sự tạo thành nước 2. Phosphoryl oxy hóa 2. Phosphoryl oxy hóa 2.1. Phosphoryl hóa-khử phosphoryl 2.1. Phosphoryl hóa-khử phosphoryl 2.2. Các loại liên kết phosphat 2.2. Các loại liên kết phosphat 2.3. Vai trò của phosphoryl oxy hóa 2.3. Vai trò của phosphoryl oxy hóa 3. Chu trình Krebs 3. Chu trình Krebs 3.1. Các giai đoạn của chu trình Krebs 3.1. Các giai đoạn của chu trình Krebs 3.2. Ý nghĩa của chu trình Krebs 3.2. Ý nghĩa của chu trình Krebs 1.Hô hấp tế bào: Là sự đốt cháy các chất 1.Hô hấp tế bào: Là sự đốt cháy các chất hữu cơ glucid, lipid, protid trong tế bào, giải hữu cơ glucid, lipid, protid trong tế bào, giải phóng ra năng lượng để tế bào tích lũy và sử phóng ra năng lượng để tế bào tích lũy và sử dụng dụng Quá trình oxy hóa khử là quá trình trao đổi Quá trình oxy hóa khử là quá trình trao đổi điện tử, điện tử sẽ được chuyển từ chất có thế điện tử, điện tử sẽ được chuyển từ chất có thế năng oxy hóa khử thấp đến nơi có thế năng năng oxy hóa khử thấp đến nơi có thế năng oxy hóa khử cao hơn oxy hóa khử cao hơn 1.1. Sự tạo thành CO 1.1. Sự tạo thành CO 2 2 CO CO 2 2 được tạo thành trong quá trình khử được tạo thành trong quá trình khử carboxyl của phân tử hữu cơ. Enzym xúc carboxyl của phân tử hữu cơ. Enzym xúc tác là decarboxylase tác là decarboxylase R – COOH RH + CO2 R – COOH RH + CO2 Phản ứng này giải phóng ít năng lượng, Phản ứng này giải phóng ít năng lượng, chủ yếu tỏa ra dưới dạng nhiệt năng chủ yếu tỏa ra dưới dạng nhiệt năng 1.2. Sự tạo thành nước 1.2. Sự tạo thành nước Là quá trình tách dần hydro ra khỏi cơ Là quá trình tách dần hydro ra khỏi cơ chất và vận chuyển hydro qua một chuỗi dài chất và vận chuyển hydro qua một chuỗi dài các chất trung gian, cuối cùng tới oxy. Hydro các chất trung gian, cuối cùng tới oxy. Hydro và oxy đều được hoạt hóa thành dạng ion và oxy đều được hoạt hóa thành dạng ion nên khi gặp nhau dễ tạo thành nước nên khi gặp nhau dễ tạo thành nước Quá trình vận chuyển hydro và Quá trình vận chuyển hydro và điện điện tử tử tới tới oxy tạo thành nước giải phóng rất nhiều năng oxy tạo thành nước giải phóng rất nhiều năng lượng cho cơ thể sử dụng lượng cho cơ thể sử dụng Các yếu tố tham gia tạo nước: Các yếu tố tham gia tạo nước: + Cơ chất cho hydro + Cơ chất cho hydro + Các enzym vận chuyển hydro gồm các + Các enzym vận chuyển hydro gồm các dehydrogenase đặc hiệu có coenzym là dehydrogenase đặc hiệu có coenzym là NAD+(NADP+), FAD, NAD+(NADP+), FAD, CoQ CoQ Các enzym vận chuyển điện tử gồm các Các enzym vận chuyển điện tử gồm các citocrom citocrom , , citocrom citocrom oxydase oxydase Sự vận chuyển hydro và điện tử trong Sự vận chuyển hydro và điện tử trong chuỗi hô hấp tế bào theo thứ tự từ thế năng chuỗi hô hấp tế bào theo thứ tự từ thế năng oxy hóa khử thấp tới thế năng oxy hóa khử oxy hóa khử thấp tới thế năng oxy hóa khử cao cao 2e 2H + 2e 2H + 2e 2H + . môn Sinh hóa Bộ môn Sinh hóa Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên Giảng viên: Ths Nguyễn Thị Hoa Giảng viên: Ths Nguyễn Thị Hoa OXY HÓA SINH HỌC OXY HÓA SINH HỌC . citocrom oxy citocrom oxy + Chuỗi hô hấp tế bào rất ngắn + Chuỗi hô hấp tế bào rất ngắn Cơ chất Cơ chất flavoprotein flavoprotein oxy oxy 2. Phosphoryl oxy hóa 2. Phosphoryl oxy hóa 2.1 trình oxy hóa khử là quá trình trao đổi Quá trình oxy hóa khử là quá trình trao đổi điện tử, điện tử sẽ được chuyển từ chất có thế điện tử, điện tử sẽ được chuyển từ chất có thế năng oxy hóa

Mọi Người Xem :   Động cơ Skyactiv là gì? Những ưu điểm của công nghệ Skyactiv - Zestech

– Xem thêm –

Xem thêm: oxy hóa sinh học,

Các câu hỏi về oxy hóa sinh học là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê oxy hóa sinh học là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết oxy hóa sinh học là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết oxy hóa sinh học là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết oxy hóa sinh học là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về oxy hóa sinh học là gì


Các hình ảnh về oxy hóa sinh học là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu kiến thức về oxy hóa sinh học là gì tại WikiPedia

Bạn nên tìm thêm thông tin về oxy hóa sinh học là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://huongliya.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://huongliya.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment