Phạm trù triết học là gì? Các cặp phạm trù cơ bản của Triết học?

Bài viết Phạm trù triết học là gì? Các cặp phạm trù cơ bản của Triết học? thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://HuongLiYa.vn/ tìm hiểu Phạm trù triết học là gì? Các cặp phạm trù cơ bản của Triết học? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Phạm trù triết học là gì? Các cặp phạm trù cơ bản của Triết học?”

phạm trù triết học là gì? Phạm trù triết học tiếng Anh là gì? Các cặp phạm trù cơ bản của Triết học? Tính chất của các cặp phạm trù cơ bản của Triết học?

Triết học chúng ta đã biết tới đây là hệ thống kiến thức lý luận chung nhất của con người về sự vật và hiện tượng quanh thế giới. Để biết được vị trí và vai trò của con người đối với thế giới ấy. Vậy bạn đọc hãy cùng chúng tôi tìm hiểu phạm trù triết học là gì? Các cặp phạm trù cơ bản của Triết học gồm những nội dung nào ngay dưới đây nhé.

Luật sư tư vấn luật miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. phạm trù triết học là gì?
  • 2 2. Phạm trù triết học tiếng Anh là gì?
  • 3 3. Các cặp phạm trù cơ bản của Triết học:
  • 4 4. Tính chất của các cặp phạm trù triết học:

1. phạm trù triết học là gì?

Trước khi đi vào tìm hiểu khái niệm phạm trù triết học là gì, trước tiên ta cần tìm hiểu khái niệm triết học là gì.

Trên các lý luận dược đưa ra chúng ta có thể hiểu về triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới và lý luận để chứng minh về vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy; những vấn đề có kết nối với chân lý, sự tồn tại, kiến thức, giá trị, quy luật, ý thức, và ngôn ngữ.

Theo các lý luận trong hệ thống triết học phản ánh thế giới một cách chỉnh thể, nghiên cứu những vấn đề chung nhất, những quy luật chung nhất của chỉnh thể này và thể hiện chúng một cách có hệ thống dưới dạng lý luận.

Theo Ph.Ăng ghen: “Vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học, đặc biệt là của triết học hiện đại, là vấn đề quan hệ giữa tư duy với tồn tại”.

Phạm trù khái niệm phản ánh những thuộc tính, mối liên hệ cơ bản và chung nhất của các sự vật, hiện tượng thuộc các lĩnh vực khác nhau.

Phạm trù triết học là những khái niệm chung nhất, phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ cơ bản phổ biến nhất của toàn bộ thế giới hiện thực, bao gồm cả tự nhiên, xã hội và tư duy.

Phạm trù triết học có 02 tính chất:

Xem thêm: Lực lượng sản xuất là gì? Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất ở Việt Nam hiện nay

+ Tính biện chứng: Được thể hiện ở nội dung mà phạm trù phản ánh luôn phát triển, vận động nên phạm trù cũng vận động, thay đổi liên tục, không đứng im. Phạm trù có thể chuyển hóa lẫn nhau.

+ Tính khách quan: Mặc dù phạm trù chính là kết quả của sự tư duy, tuy nhiên nội dung mà các phạm phù phản ánh lại là khách quan do thiện thực khách quan mà phạm trù phản ánh quy dinh. Có thể giải thích rộng hơn là phạm trù khách quan về cơ sở, về nguồn gốc, về nội dung, còn hình thức thể hiện là phản ánh chủ quan của phạm trù.

Ví dụ trên thực tế thì đối với mỗi bộ môn khoa học (toán, lý, hóa, văn, sử, tâm lý học…) đều có phạm trù riêng của mình. Như các phạm trù năng lượng, khối lượng… trong vật ly; biến dị, di truyền… tring sinh học; hàng hóa, giá trị… trong kinh tế học.

Còn phạm trù triết học từ các phân tích ở trên ta cũng thấy nơ là phạm trù rộng nhất, lớn nhất, chung nhất…, hơn tất cả các ngành khoa học có thể kể tên như toán học, hóa học, văn học, sử học, kinh tế học…và vô vàn các sự vật và hiện tượng.

2. Phạm trù triết học tiếng Anh là gì?

Phạm trù triết học tiếng Anh là ” Philosophical category”.

3. Các cặp phạm trù cơ bản của Triết học:

Cặp phạm trù cái chung và cái riêng

Cái chung là phạm trù triết học chỉ ra những thuộc tính, những mặt giống nhau và được lặp lại trong cái riêng khác.

Mọi Người Xem :   Benzathin penicillin G là thuốc gì? Công dụng & liều dùng • Hello Bacsi

Phạm trù cái riêng chỉ ra một hiện tượng, một sự vật, một hệ thống hay một quá trình mà sự vật tạo thành chỉnh thể độc lập với các cái riêng khác.

Xem thêm: Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Cái chung chỉ tồn tại ở trong cái riêng, thông qua cái riêng để biểu hiện sự tồn tại của mình.

Ví dụ: Mỗi người là một thể thực riêng biệt, bên trong mỗi người đều có điểm chung như có đầu óc để quan sát và điều khiển hành vi của mình. Có trái tim để cảm nhận thế giới xung quanh.

Cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả

Nguyên nhân là phạm trù được dùng để chỉ tác động qua lại giữa các bộ phận, các mặt và các thuộc tính trong một sự vật hoặc giữa các sự vật với nhau gây nên những biến đổi nhất định.

Kết quả là phạm trù chỉ ra những biến đổi đã xuất hiện do phạm trù nguyên nhân tạo ra.

Nguyên nhân sẽ sinh ra kết quả nên nguyên nhân có trước, kết quả có sau và nguyên nhân như thế nào thì sẽ sinh ra kết quả tương tự như thế đó.

Ví dụ: Gieo gió ắt sẽ gặp bảo, làm việc phi pháp sự ác đến ngay, ở hậu gặp hậu ở bạc gặp bạc.

Cặp phạm trù tất nhiên và ngẫu nhiên

Xem thêm: Quan điểm toàn diện của chủ nghĩa Mác – Lênin và vận dụng quan điểm toàn diện

Phạm trù tất nhiên sẽ vạch ra đường đi cho mình qua rất nhiều cái ngẫu nhiên, tất nhiên sẽ quy định cái ngẫu nhiên đồng thời ngẫu nhiên sẽ bổ sung cho tất nhiên. Do đó trong thực thế mọi việc đều phải căn cứ vào tất nhiên chứ không căn cứ vào phạm trù ngẫu nhiên, nhưng cũng không được bỏ quá ngẫu nhiên, không được tách rời tất nhiên ra khỏi ngẫu nhiên.

Ví dụ: Để đạt được kết quá nhất trong việc học tập thì cần siêng năng, chăm chỉ là điều tất nhiên, tuy nhiên tới ngày thi thì mắc vấn đề sức khỏe nên làm bài thi kết quả thấp là điều ngẫu nhiên.

Để đạt được kết quả tốt trong học tập thì chăm chỉ, siêng năng học tập là điều tất nhiên, nhưng nhưng đến ngày thi thì bị vấn đề về sức khỏe làm kết quả thi thấp là điều ngẫu nhiên.

Cặp phạm trù nội dung và hình thức

Cặp phạm trù này luôn có mối liên hệ thống nhất và gắn bó chặt chẽ với nhau. Không có một hình thức nào không có nội dung, cũng như không một nội dung nào lại không chứa hình thức. Phạm trù nội dung quyết định hình thức, đồng thời hình thức tác động ngược lại với nội dung. Hình thức phù hợp thúc đẩy nội dung phát triển tốt hơn và ngược lại.

Ví dụ: Nội dung trong một cuốn sách như thế nào sẽ quyết định phải làm bìa như thế đó, nếu nội dung buồn mà lại có cách bố trí tiêu đề và màu bìa là gam màu vui nhộn thì sẽ rất phản cảm, người đọc sẽ không bao giờ quyết định đọc cuốn sách đó.

Cặp phạm trù bản chất và hiện tượng

Bản chất là phạm trù chỉ ra tổng hợp các mặt cũng như các mối liên hệ tương đối ổn định trong sự vật, bản chất quy định sự phát triển và vận động của sự vật đó.

Xem thêm: Phát triển là gì? Nguyên lý về sự phát triển theo Triết học Mác – Lênin?

Phạm trù bản chất và hiện tượng

Hiện tượng là phạm trù chỉ ra biểu hiện bên ngoài của bản chất.

Hiện tượng là biểu hiện của một bản chất và bản chất bao giờ cũng thể hiện ra thành những hiện tượng nhất định. Bản chất quyết định tới hiện tượng, bản chất thế nào thì hiện tượng sẽ thế đó.

Ví dụ: Nước có bản chất là lỏng thì sẽ thể hiện ra bằng hiện tượng.

Cặp phạm trù khả năng và hiện thực

Phạm trù khả năng và hiện thực luôn tồn tại thống nhất, luôn chuyên hóa và không tách rời nhau. Khả năng khi ở trong điều kiện nhất định sẽ biến thành hiện thực. Do đó, trong việc nhận thức về thực tiễn cần dựa vào hiện thực. Để khả năng biến thành hiện thực, con người cần phát huy tối đa tính chủ động của mình trong nhận thức và thực tiễn.

Ví dụ: Trước mắt là bút, giấy và thước kẻ là hiện thực thì khả năng có thể tạo ra được một hộp đựng quà.

4. Tính chất của các cặp phạm trù triết học:

Trong lịch sử triết học có nhiều quan điểm khác nhau về bản chất của phạm trù. Có nhà triết học coi phạm trù là có sẵn, có trước con người như I.Cantơ – nhà triết học người Đức. Các nhà triết học thuộc phái duy thực cho những khái niệm (phạm trù) có trước các sự vật riêng lẻ, cá biệt và quy định các sự vật riêng lẻ, cá biệt đó. Các nhà duy danh ngược lại cho rằng, những khái niệm (phạm trù) chỉ là tên gọi, không có nội dung, chỉ có những sự vật riêng lẻ, cá biệt là tồn tại thực, v.v. Những quan niệm trên đều chưa đúng.

Mọi Người Xem :   Triết học là gì ? Đối tượng nghiên cứu của triết học ? Điều kiện ra đời của triết học Mác

Theo triết học duy vật biện chứng, phạm trù không có sẵn bẩm sinh, mà được hình thành trong quá trình nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người, bằng con đường khái quát hoá, trừu tượng hoá những thuộc tính, những mối liên hệ vốn có bên trong bản thân sự vật. Do vậy, nguồn gốc, nội dung phạm trù là khách quan. Mặc dù hình thức thể hiện của nó là chủ quan. Phạm trù có các tính chất sau:

Xem thêm: Lý luận về hàng hóa sức lao động của C. Mác với thị trường sức lao động Việt Nam

– Tính khách quan. Mặc dù phạm trù là kết quả của tư duy, song nội dung mà nó phản ánh là khách quan, do hiện thực khách quan mà nó phản ánh quy định. Nghĩa là phạm trù khách quan về nguồn gốc, về cơ sở, nội dung, còn hình thức thể hiện của phạm trù là chủ quan.

– Tính biện chứng. Thể hiện ở chỗ, nội dung mà phạm trù phản ánh luôn vận động, phát triển cho nên các phạm trù cũng luôn vận động, thay đổi không đứng im. Các phạm trù có thể thâm nhập, chuyển hoá lẫn nhau. Tính biện chứng của bản thân sự vật, hiện tượng mà phạm trù phản ánh quy định biện chứng của phạm trù. Điều này cho chúng ta thấy rằng, cần phải vận dụng, sử dụng phạm trù hết sức linh hoạt, uyển chuyển, mềm dẻo, biện chứng.

Trên đây  là thông tin hữu ích chúng tôi cung cấp với nội dung ” phạm trù triết học là gì? Các cặp phạm trù cơ bản của Triết học” Mong rằng các thông tin này sẽ có ý nghĩa với bạn đọc và đừng quên theo dõi các bài viết tiếp theo của chúng tôi nhé.

Xem thêm: Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy Dung
image

Chức vụ: Trưởng phòng Pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật kinh tế

Số năm kinh nghiệm thực tế: 07 năm

Tổng số bài viết: 13.719 bài viết

Chủ nghĩa duy tâm là gì? Chủ nghĩa duy tâm được dịch với tên tiếng Anh là gì? Nguồn gốc của chủ nghĩa duy tâm?

Nghiên cứu định tính là gì? Nghiên cứu định tính có tên trong tiếng Anh là gì? Các loại phương pháp nghiên cứu định tính và các ví dụ? So sánh với nghiên cứu định lượng?

Phản ánh là gì? Phản ánh được dịch sang tiếng Anh là gì? Khái niệm phản ánh trong Triết học Mác Lênin?

Những điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội cho sự ra đời của Triết học Mác? Những tiền đề về lý luận, tiền đề về khoa học tự nhiên cho sự ra đời của Triết học Mác?

Điều kiện ra đời, phát triển và nét đặc thù của triết học phương Tây hiện đại? Một số nội dung triết học phương Tây hiện đại?

Điều kiện ra đời, phát triển và nét đặc thù của triết học cổ điển Đức? Một số nội dung cơ bản của triết học cổ điển Đức?

Phương pháp trong triết học là gì? Phương pháp siêu hình tiếng Anh là gì? Siêu hình là gì? Phương pháp luận siêu hình trong Triết học?

Sản xuất vật chất là gì? Sản xuất vật chất tiếng Anh là gì? Vai trò của sản xuất vật chất? Ví dụ về vai trò của sản xuất vật chất?

Sản xuất hàng hóa là gì? Sản xuất hàng hóa tiếng Anh là gì? Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa? Đặc điểm của sản xuất hàng hóa?

Cơ sở lý luận của nguyên tắc khách quan trong triết học? Nội dung nguyên tắc khách quan trong triết học? Vận dụng nguyên tắc khách quan trong hoạt động thực tiễn?

Nội dung và thẩm định thiết kế xây dựng công trình sau thiết kế cơ sở? Hồ sơ thẩm định thiết kế xây dựng công trình sau thiết kế cơ sở?

Mở quán cà phê, mở cửa hàng nhỏ có cần phải đăng ký kinh doanh không? Có bắt buộc kinh doan đối với mô hình kinh doanh nhỏ lẻ.

Ủy ban nhân dân TP Tuyên Quang ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND TP Tuyên Quang? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân TP Tuyên Quang mới nhất.

Mọi Người Xem :   [huongliya.vn] Dàn ý giải thích câu: Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau, dàn ý chi tiết,

Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND huyện Chiêm Hóa? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa mới nhất.

Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND huyện Yên Sơn? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn mới nhất.

Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND TP Trà Vinh? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh mới nhất.

Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND thị xã Duyên Hải? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải mới nhất.

Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND huyện Trà Cú? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú mới nhất.

Bản chất giai cấp là gì? Bản chất giai cấp tiếng Anh là gì? Bản chất giai cấp của Đảng Cộng sản? Các khía cạnh, phương diện khác nhau?

Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND huyện Tiểu Cần? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần mới nhất.

Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND huyện Duyên Hải? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải mới nhất.

Vì sao phải làm bài thu hoạch BDTX module TH24? Thuật ngữ tiếng Anh? Chức năng của bài thu hoạch? Ý nghĩa đánh giá kết quả học tập trong bài thu hoạch?

Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND huyện Cầu Kè? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè mới nhất.

Mặt hàng thiết yếu là gì? Mặt hàng thiết yếu tiếng Anh là gì? Chỉ thị số 16 là gì? Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu theo Chỉ thị16?

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND huyện Châu Thành? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành mới nhất.

Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND huyện Cầu Ngang? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang mới nhất.

Ủy ban nhân dân huyện Càng Long ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND huyện Càng Long? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân huyện Càng Long mới nhất.

Thuê là gì? Vai trò của thuế tiếng Anh là gì? Đặc điểm của thuế? Vai trò của thuế đối với sự phát triển kinh tế xã hội?

Xúc cảm là gì? Xúc cảm tiếng Anh là gì? Các mức độ của xúc cảm? Đặc điểm của xúc cảm trong tâm lý học? Vai trò của xúc cảm trong tâm lý học?

Cháu đích tôn là gì? Cháu đích tôn tiếng Anh là gì? Trách nhiệm của cháu đích tôn? Cháu đích tôn có được hưởng thừa kế theo di chúc? Cháu đích tôn có được hưởng thừa kế theo pháp luật?

Các câu hỏi về phạm trù triết học là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê phạm trù triết học là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết phạm trù triết học là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết phạm trù triết học là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết phạm trù triết học là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về phạm trù triết học là gì


Các hình ảnh về phạm trù triết học là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm tin tức về phạm trù triết học là gì tại WikiPedia

Bạn nên tham khảo thêm thông tin về phạm trù triết học là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://huongliya.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://huongliya.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment