Quỹ lương là gì? Quy định về quỹ tiền lương và lập kế hoạch quỹ tiền lương?

Cập nhật ngày 17/09/2022 bởi mychi

Bài viết Quỹ lương là gì? Quy định về quỹ tiền lương và lập kế hoạch quỹ tiền lương? thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng HuongLiYa tìm hiểu Quỹ lương là gì? Quy định về quỹ tiền lương và lập kế hoạch quỹ tiền lương? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Quỹ lương là gì? Quy định về quỹ tiền lương và lập kế hoạch quỹ tiền lương?”

Đánh giá về Quỹ lương là gì? Quy định về quỹ tiền lương và lập kế hoạch quỹ tiền lương?Quỹ lương là gì? Quy định về quỹ tiền lương và lập kế hoạch quỹ tiền lương?

Việc xác định quỹ lương của công ty chính là cơ sở để đơn vị đó xác định được những mục tiêu, chiến lược liên quan đến nhân sự và chế độ đãi ngộ.

sản phẩm Luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. Quỹ lương là gì?
  • 2 2. Quy định về quỹ tiền lương và lập kế hoạch quỹ tiền lương:
    • 2.1 2.1. Quy định về quỹ tiền lương:
    • 2.2 2.2. Lập kế hoạch quỹ tiền lương:

1. Quỹ lương là gì?

Quỹ tiền lương của Doanh nghiệp là toàn bộ số tiền lương công ty trả cho tất cả những loại lao động thuộc Doanh nghiệp quản lý và dùng. Thành phần quỹ lương bao gồm nhiều khoản như lương cứng, lương lương thưởng, phí trợ cấp,… mặc khác, khoản chủ yếu là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian thực tế làm việc. Trong quan hệ với quy trình sản xuất buôn bán, quỹ tiền lương của công ty được thành hai loại cơ bản:

– Tiền lương chính: Là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian làm nhiệm vụ chính đã được quy định, bao gồm: tiền lương cấp bậc, các khoản phụ cấp thường xuyên và những loại tiền thưởng trong quy trình làm việc.

– Tiền lương phụ: Là tiền lương phải trả cho người lao động trong thời gian nghỉ nhưng vẫn được hưởng lương theo chế độ quy định như tiền lương trả cho người lao động trong thời gian nghỉ phép, thời gian đi làm nghĩa vụ xã hội, hội họp, đi học, tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngừng sản xuất.

Việc phân chia quỹ tiền lương thành tiền lương chính và tiền lương phụ có ý nghĩa nhất định trong công tác kế toán, phân bổ tiền lương theo đúng đối tượng và trong công tác phân tích tình hình dùng quỹ lương ờ các công ty.

Về nguyên tắc quản lý tài chính, các Doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ quỹ tiền lương như: chi quỹ lương theo đúng mục đích, gắn với kết quả sản xuất – kinh doanh trên cơ sở các định mức lao động và đơn giá tiền lương hợp lý được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với Doanh nghiệp buôn bán chưa có lãi, chưa bảo toàn vốn thi tổng quỹ lương công ty được phép chi không vượt quá tiền lương cơ bản tính theo số lượng lao động thực tế tham gia vào quá trinh sản xuất – buôn bán, hệ số và mức thu nhập chức vụ theo hợp đồng, mức phụ cấp lương theo quy định của Nhà nước.

Đối với Doanh nghiệp buôn bán có lãi, đạt được tỷ suất lợi nhuận trên vốn Nhà nước cao, đóng góp cho Ngân sách Nhà nước lớn thì được phép chi quỹ lương theo hiệu quả đạt được của công ty nhưng phải bảo đàm các khó khăn sau:

– Bảo toàn được vốn và không xin Giảm khấu hao hoặc hạn chế các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước.

Xem thêm: Tiền lương làm thêm giờ, tăng ca có phải đóng thuế mức thu nhập cá nhân?

– Tốc độ tăng của quỹ tiền lương phải thấp hơn tốc độ tăng tỷ suất lợi nhuận trên vốn Nhà nước cấp.

Quỹ lương trong tiếng Anh là Salary fund.

Wage Fund là gì?

Theo học thuyết kinh tế học cổ điển, Wage Fund/Salary fund là một quỹ dùng để thanh toán tiền lương. Tại bất kỳ một thời điểm nào, quỹ này cùng với số lao động cho trước sẽ xác định thu nhập trung bình.

2. Quy định về quỹ tiền lương và lập kế hoạch quỹ tiền lương:

2.1. Quy định về quỹ tiền lương:

Nội dung quỹ tiền lương

Quỹ tiền lương của công ty là toàn bộ tiền lương của Doanh nghiệp trả cho tất cả những loại lao động thuộc công ty quản lý và sử dụng. Thành phần quỹ lương thuộc Doanh nghiệp bao gồm các khoản chủ yếu sau:

– Tiền lương tính theo thời gian, tiền lương tính theo sản phẩm và tiền lương khoán.

Mọi Người Xem :   Lý thuyết Vật Lí 7 Bài 11 : Độ cao của âm hay, chi tiết.

– Tiền lương trả cho người lao động sản xuất ra danh mục hỏng trong phạm vi chế độ quy định.

Xem thêm: Chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã

– Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngừng sản xuất do nguyên nhân khách quan, trong thời gian được điều động đi công tác làm nghĩa vụ theo chế  độ quy định, thời gian nghỉ phép, thời gian đi học.

– Tiền ăn trưa, ăn ca.

– các loại phụ cấp làm thêm giờ, làm thêm…

– Các khoản tiền thưởng có tính chất thường xuyên.

mặt khác, trong quỹ tiền lương kế hoạch còn được tính cả khoản tiền chi trợ cấp bảo hiểm xã hội cho công nhân viên trong thời gian ốm đau, thai sản, tai nạn lao động…

Để đáp ứng cho công tác hạch toán tiền lương trong Doanh nghiệp có thể chia thành hai loại:  Tiền lương lao động trực tiếp và tiền lương lao động gián tiếp. Trong đó, cụ thể theo tiền lương chính và tiền lương phụ.

Tiền lương chính là tiền lương Doanh nghiệp trả cho người lao động trong thời gian người lao động thực hiện nhiệm vụ chính của họ, gồm tiền lương trả theo CB và phụ cấp kèm theo.

– Tiền lương phụ là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian người lao động thực hiện nhiệm vụ khác ngoài nhiệm vụ chính và thời gian người lao động nghỉ phép, nghỉ tết, nghỉ vì ngừng sản xuất… được hưởng theo chế độ.

Xem thêm: Cách tính tiền lương tăng ca, thêm giờ, lương ngày nghỉ và ngày lễ

Việc phân chia tiền lương thành lương chính, lương phụ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với công tác kế toán và phân tích kinh tế. Tiền lương chính của công nhân trực tiếp sản xuất gắn liền với quá trình sản xuất ra sản phẩm và được hạch toán trực tiếp vào chi phí sản xuất từng loại sản phẩm. Tiền lương phụ của công nhân trực tiếp sản xuất không gắn với từng loại danh mục nên được hạch toán gián tiếp vào chi phí sản xuất sản phẩm.

✅ Mọi người cũng xem : paypal f&f là gì

2.2. Lập kế hoạch quỹ tiền lương:

Xác định các yếu tố làm cơ sở xây dựng quỹ tiền lương

Có thường xuyên người cho rằng, việc xây dựng quỹ lương chỉ đơn giản là tính toán tổng  mức lương chính và lương phụ của từng người mỗi tháng rồi tổng kết lại sẽ tạo ra một quỹ lương hoàn chỉnh. mặc khác, đây chỉ là một phần trong công việc xây dựng quỹ lương và những người có suy nghĩ này thực chất không hiểu rõ về quỹ lương cũng như mục đích sử dụng của nó. Dưới đây là 2 yếu tố chính để xây dựng quỹ tiền lương:

Thứ nhất, mức lương thị trường

thu nhập của mỗi vị trí và ban ngành không phải luôn cố định ở một con số mà nó sẽ luôn thay đổi ngay dựa trên chiều hướng và nhu cầu của thị trường công ty tùy theo từng khu vực, địa phương.

Lấy ví dụ, Hiện tại mức thu nhập trung bình của nhân viên kế toán có kinh nghiệm 2 năm tại Hà nội là khoảng hơn 9 triệu đồng, nhưng ở tp. Hồ Chí Minh là vào khoảng gần 9 triệu. Việc khảo sát này chính là cơ sở để xây dựng thu nhập nhân viên cho công ty ở từng vị trí và từng bộ phận, điều này giúp Doanh nghiệp ước lượng một khoản chi phí để tạo ra quỹ lương.

không chỉ khác nhéu ở từng khu vực, thu nhập còn luôn thay đổi theo từng thời kỳ với từng chiều hướng của thị trường. Ví dụ:

Sau những năm 2006 – 2007, thị trường chứng khoán tại Việt Nam tăng vùn vụt dẫn đến thiếu nhân viên trong lĩnh vực chứng khoán, do đó các nhân viên kế toán thuê một lượng lớn các nhân viên kế toán và kiểm toán của các công ty tài chính. Điều này dẫn đến cả một thị trường kế toán, kiểm toán thiếu người, việc này khiến thu nhập của nhân viên kế toán, kiểm toán tăng lên gấp 2 thậm thí 3 lần so với trước đó. Để nắm bắt được những thay đổi ngay của thị trường để xây dựng quỹ lương, phòng kế toán cần phải phối hợp với phòng marketing để có những thông tin khảo sát chính xác nhất.

Xem thêm: Tiền lương, phụ cấp Bí thư Đoàn cấp xã

Việc khảo sát mức lương thị trường không những đơn giản là xây dựng quỹ lương mà nó còn là yếu tố để duy trì và cân bằng việc hoạt động của công ty. Tiền lương chính là yếu tố cơ bản mà hầu hết mọi người quan tâm khi xin phép việc và hầu như chẳng có nhân viên nào đồng ý làm tại Doanh nghiệp mà thu nhập nhận được thấp hơn hẳn mức thu nhập với cùng vị trí mà các công ty khác đưa ra. Đây cũng là yếu tố để giữ chân nhân viên của các Doanh nghiệp.

Thứ hai, mục tiêu của Doanh nghiệp

Mục tiêu của Doanh nghiệp chính là yếu tố cơ bản để xác định quỹ lương dựa trên các quyết định của Doanh nghiệp về số lượng nhân viên và mức thu nhập thưởng.

Mọi Người Xem :   3 Quần đùi lưới Muji mặc trong váy

Lấy ví dụ, năm 2017, doanh thu của tập đoàn Hòa Phát đạt gần 47,000 tỷ đồng với số lượng khoảng 15,000 nhân viên, mục tiêu đặt ra cho năm 2018 của công ty là doanh thu đạt 55,000 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, Hòa Phát ra quyết liệt phải tuyển thêm 4,000 công nhân viên để có thể hoàn thành được mục tiêu nhiệm vụ, điều này tương đương với việc phải tăng quỹ lương Hòa Phát lên khoảng 30% để phục vụ nhu cầu của công ty.

Việc tăng quỹ lương phụ thuộc vào quyết liệt của cấp trên lựa chọn tăng số lượng nhân viên hoặc tăng tiền lương thưởng. Các công ty có 3 lựa chọn cơ bản :

  • Chỉ tăng số lượng nhân viên tức là Doanh nghiệp sẽ ước lượng mục tiêu nhiệm vụ để đưa ra con số tương đối số nhân viên cần tuyển dụng. Điều này cũng như với việc thuần túy chỉ tăng số lượng nhân viên và thu nhập thưởng không thay đổi ngay.
  • Chỉ tăng tiền lương thưởng: Doanh nghiệp sẽ giữ nguyên số lượng nhân viên và tăng mức thưởng cao hơn, tình trạng này đồng nghĩa với việc tăng số lượng nhiệm vụ của mỗi người để hoàn thành được mục tiêu. Việc tăng mức thưởng chính là một cách thức cổ vũ để nhân viên cố gắng hơn và không phàn nàn gì về số lượng nhiệm vụ của bản thân. mặc khác, việc tăng số lượng nhiệm vụ không thể quá sức so với hiệu suất của nhân viên và phải có một cuộc trưng cầu ý kiến trước khi đưa ra quyết định. Hầu hết cách thức này chỉ diễn ra tại Doanh nghiệp nhỏ với những mục tiêu kế hoạch trong vòng lớn.
  • Kết hợp cả tăng số lượng nhân viên và lương thưởng: công ty sẽ chỉ tăng một số lượng nhân viên nhất định không cần phải đạt đủ chỉ tiêu nhưng sẽ đảm bảo về mặt chất lượng đồng thời tăng mức lương thưởng cho toàn bộ nhân viên. Đây là phương án lựa chọn tốt không chỉ tăng chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công nhân viên cho công ty mà còn được coi là một nơi làm việc lý tưởng.

Các bước xây dựng quỹ lương

Bước 1: Lên kế hoạch

Để xây dựng được quỹ lương cho năm này, phòng ban kế toán phải lập kế hoạch cho quỹ lương từ năm trước để được cấp trên xác nhận và thông qua. Việc lập quỹ dự phòng phải nhờ vào sự hỗ trợ của phòng ban khảo sát thị trường để phòng kế toán lập được thang bảng lương phù hợp mục tiêu của công ty với số lượng nhân viên, tiền thưởng cần tăng trong năm tới để nhân viên kế toán có thể lên kế hoạch xây dựng được quỹ lương tối thiểu mà công ty cần bỏ ra trong năm tới. Phòng tài chính sẽ dựa vào quỹ lương kế hoạch này để xây dựng các khoản chi trong năm tới của công ty, đảm bảo tổng tất cả các danh mục cần chi tiêu không vượt quá ngân sách của công ty.

Xem thêm: Tiền lương làm việc trong ngày chủ nhật

Bước 2: Hoàn thiện quỹ lương

Ở bước này, quỹ lương sẽ được xây dựng dựa trên số nhân viên hiện có thực tế của công ty và thang bảng lương chính xác nhất tại thời điểm đó. Đây sẽ là quỹ lương chính thức sau khi điều chỉnh và hoàn thiện quỹ lương theo kế hoạch. Sau đó, nhiệm vụ tiếp theo của phòng kế toán chính là so sánh quỹ lương chính thức với quỹ lương theo kế hoạch để rút ra nhận xét và rút kinh nghiệm cho việc lên kế hoạch lập quỹ lương cho năm tới.

Như vậy, quỹ lương gắn liền với vận hành sản xuất của Doanh nghiệp. Nó không những dừng lại ở việc xác định số tiền mà công ty phải trả cho nhân viên mà còn là yếu tố tạo nên mức lương thưởng hấp dẫn, duy trì sự vận hành bền vững của Doanh nghiệp.

Xem thêm: Tiền lương trong thời gian chờ việc? Chờ việc có phải đóng BHXH không?

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

chức vụ: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, công ty

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.141 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

tìm hiểu về tiền lương? Quỹ dự phòng tiền lương là gì? Mức trích lập quỹ dự phòng tiền lương?

Tiền lương làm thêm là gì? Tiền lương làm thêm được dịch với tên trong tiếng Anh là gì? Tiền lương làm thêm vào ban đêm ngày thường là bao nhiêu?

Quy định pháp luật về Cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương, mức thu nhập? Cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương, mức lương? Ý nghĩa của quy định cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương, mức lương đối với nhà nước và xã hội? Nội dung của quy định pháp luật về Cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương, mức lương:?

Lương là gì? Cơ cấu tiền lương? Đơn giá tiền lương? Ý nghĩa của tiền lương? Các quy định về tiền lương mới nhất?

Độc quyền mua là gì? Bản chất, độc quyền mua và tiền lương?

Tiền lương theo danh mục là gì? Ưu, nhược điểm và các cách thức chi tiết?

Tiền lương theo thời gian là gì? Ưu, nhược điểm và các hình thức chi tiết?

Khái niệm về tiền lương? Ý nghĩa và mục tiêu của tiền lương?

Khái quát về tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động? Tạm hoãn hợp đồng lao động có phải trả tiền lương không?

Đơn xin phép gia hạn hợp đồng thuê văn phòng công ty là gì? Mục đích của đơn xin gia hạn hợp đồng thuê văn phòng Doanh nghiệp? Mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng thuê văn phòng Doanh nghiệp? Hướng dẫn viết đơn xin gia hạn hợp đồng thuê văn phòng công ty?

Biên bản lấy lời khai của người làm chứng là gì? Mục đích của biên bản lấy lời khai của người làm chứng? Mẫu biên bản lấy lời khai của người làm chứng theo mẫu số 03-DS 2021? Hướng dẫn viết biên bản lấy lời khai của người làm chứng? Quy định về lời khai của người làm chứng trong tố tụng dân sự?

Tờ khai thuế thu nhập công ty ưu đãi là gì? Mục đích của tờ khai thuế mức thu nhập Doanh nghiệp ưu đãi? Mẫu tờ khai thuế thu nhập Doanh nghiệp ưu đãi? Hướng dẫn viết tờ khai thuế mức lương công ty ưu đãi? Những quy định về ưu đãi thuế thu nhập công ty?

Mẫu đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký là gì? Mẫu đơn yêu cầu đăng ký thay đổi ngay nội dung thế chấp đã đăng ký? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về Thủ tục đăng ký?

Biên bản giải tỏa kê biên, xử lý của cải/tài sản là gì, mục đích của biên bản? Biên bản giải tỏa kê biên, xử lý tài sản theo mẫu số 57/PTHA? Hướng dẫn soạn thảo biên bản? Quy định về giải tỏa kê biên, xử lý tài sản?

Thuê đất ở khu công nghiệp phải nộp các khoản tiền gì? Quy định về mua đất trong khu công nghiệp như thế nào?

Điều kiện được đề bạt là cán bộ dự nguồn. Viên chức sinh con thứ ba nhưng đạt danh hiệu lao động tiên tiến và chiến sĩ thi đua cơ sở có được là cán bộ dự nguồn không?

Đền bù khi thu hồi đất trồng cây lâu năm để làm đường cao tốc. Bồi thường cây trồng lâu năm khi nhà nước thu hồi đất.

Mẫu quyết liệt chấm dứt áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình là gì, mục đích của mẫu quyết đinh? Mẫu quyết định chấm dứt áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình? Hướng dẫn soạn thải mẫu quyết định? Quy định về áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình?

Mẫu đơn đề nghị bảo vệ luận văn là gì? Mẫu đơn đề nghị bảo vệ luận văn? Hướng dẫn soạn thảo? Hướng dẫn luận văn và khó khăn bảo vệ luận văn?

Mẫu báo cáo hoàn thành công trình xây dựng là gì? Mẫu báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình xây dựng? Quy định về báo cáo hoàn thành thi công công trình?

Biên bản nghiệm thu nhà xưởng là gì? Mẫu biên bản nghiệm thu nhà xưởng? Hướng dẫn soạn thảo mẫu biên bản nghiệm thu nhà xưởng? một số quy định liên quan đến nghiệm thu nhà xưởng?

Biên bản nghiệm thu nhà tạm là gì? Biên bản nghiệm thu nhà tạm lập ra với mục đích gì? Mẫu biên bản nghiệm thu nhà tạm? Hướng dẫn soạn thảo mẫu biên bản nghiệm thu nhà tạm? một số quy định về nghiệm thu công trình?

Mẫu biên bản niêm yết họp công khai của cải/tài sản là gì? Mẫu biên bản niêm yết họp công khai tài sản để làm gì? Mẫu biên bản niêm yết họp công khai tài sản chi tiết nhất 2021? Hướng dẫn soạn thảo mẫu biên bản niêm yết họp công khai tài sản? một số quy định về công khai tài sản?

Điều kiện đặt tên cho con bằng tiếng nước ngoài mới nhất tại Việt Nam? có khả năng đặt họ cho con theo họ của cha người nước ngoài được không? Cha hoặc mẹ là người nước ngoài, đặt tên con theo tiếng nước ngoài được không?

Mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế là gì? Mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế? Hướng dẫn soạn thảo mẫu tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế? Một sô quy định đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế?

Đưa vào cơ sở giáo dục là gì? xin phép hoãn việc áp dụng đưa vào trường giáo dưỡng? Các trường hợp hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng

Mẫu đơn yêu cầu xem xét thẩm định là gì, mục đích của mẫu đơn? Những quy định liên quan đến thẩm định? Mẫu đơn yêu cầu xem xét thẩm định? Hướng dẫn soạn thảo?

Mẫu quyết liệt buộc thi hành án hành chính là gì? Mẫu quyết định buộc thi hành án hành chính theo mẫu số 56-HC cụ thể nhất? Hướng dẫn soạn thảo mẫu quyết định buộc thi hành án hành chính cụ thể nhất? một số quy định buộc thi hành án hành chính?

Đất rừng phòng hộ là gì? Những quy định về đất rừng phòng hộ? Cách chuyển đổi từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất?Các câu hỏi về quỹ tiền lương là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê quỹ tiền lương là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author

Add Comment