Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mọi Người Xem :   Nước cốt dừa bao nhiêu calo và ăn có mập không?

Màu xanh da trời.

một số bài thơ có dùng

• Du Hoa Sơn kỳ 1 – 遊華山其一 (Triệu Bỉnh Văn)• Tần Châu tạp thi kỳ 09 – 秦州雜詩其九 (Đỗ Phủ)• Thanh bình nhạc – Ngũ nguyệt thập ngũ dạ ngoạn nguyệt kỳ 1 – 清平樂-五月十五夜玩月其一 (Lưu Khắc Trang)• Thu dạ hoài ngâm – 秋夜懷吟 (Kỳ Đồng)• Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 09 – 上皇西巡南京歌其九 (Lý Bạch)• Thương xuân kỳ 2 – 傷春其二 (Đỗ Phủ)