Thủ tục Tố Tụng Dân sự | Hãng luật Uy Tín

Cập nhật ngày 21/08/2022 bởi mychi

Bài viết Thủ tục Tố Tụng Dân sự | Hãng luật Uy Tín thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Hường Liya tìm hiểu Thủ tục Tố Tụng Dân sự | Hãng luật Uy Tín trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : Hãng luật Uy Tín”

Đánh giá về Thủ tục Tố Tụng Dân sự | Hãng luật Uy Tín


Xem nhanh

Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh:

Theo quy định tại Điều 34 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo giấy tờ sơ thẩm các loại vụ việc dân sự sau:

+ Tranh chấp về buôn bán, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký buôn bán với nhau và đều đặn có mục đích lợi nhuận như: vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng đường hàng không, đường biển; mua bán cổ phiếu, trái phiếu và hồ sơ có giá khác; đầu tư, tài chính, ngân hàng; bảo hiểm; thăm gò, khai thác (được quy định tại các điểm: k, m, n và điểm o khoản 1 Điều 29 Bộ luật tố tụng dân sự); và một vài tranh chấp khác.

+ Đối với các vụ việc dân sự có đương sự hoặc của cải/tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, tòa án nước ngoài.

+ yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết liệt của tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết liệt của tòa án nước ngoài; yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam các quyết định của trọng tài nước ngoài.

+ Tòa án nhân dân cấp tỉnh còn có thẩm quyền sơ thẩm những vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện mà Tà án nhân dân cấp tỉnh lấy lên để xét xử.

– Trình tự, hồ sơ giải quyết vụ án dân sự:

Bước 1: Thụ lý vụ án:

Theo quy định tại Điều 167 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án phải nhận đơn khởi kiện do đương sự nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi qua bưu điện và phải ghi vào sổ nhận đơn. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Tòa án phải xem xét và có một trong các quyết định sau đây:

Mọi Người Xem :   Đừng để dòng tiền âm trong doạnh nghiệp - Open End

+ Thụ lý vụ án nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết;

+ Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền à báo cho người khởi kiện, nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án khác;

+ Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện, nếu việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Bước 2: Hòa giải vụ án dân sự:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 180 Bộ luật tố tụng dân sự thì trong thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án, Tòa án tiến hành hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án, trừ những vụ án không được hòa giải hoặc không tiến hành hòa giải được quy định tại Điều 181 và Điều 182 Bộ luật tố tụng dân sự.

Trong trường hợp hòa giải thành thì hết thời hạn 07 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận thì thẩm phán chủ trì phiên hòa giải hoặc một thẩm phán được chánh án tòa án phân công ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, Tòa án phải gửi quyết định đó cho các đương sự và viện kiểm sát cùng cấp. quyết liệt này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được Tòa án ban hành. Đương sự không có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát không có quyền kháng nghị phúc thẩm đối với quyết định này.

Trong trường hợp hòa giải không thành, Thẩm phán chủ tọa phiên hòa giải lập biên bản hòa giải không thành và thực hiện các Thủ tục tiếp theo để đưa vụ án ra xét xử.

Bước 3: Chuẩn bị xét xử:

Theo quy định tại Điều 179 Bộ luật tố tụng dân sự, đối với các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình được quy định tại Điều 25 và Điều 27 Bộ luật tố tụng dân sự thường phức tạp. Vì vậy, thời hạn chuẩn bị xét xử là 04 tháng, kể từ ngày thụ lý. Đối với những vụ án kinh doanh, thương mại và lao động được quy định tại Điều 29 và Điều 31 Bộ luật tố tụng dân sự là những vụ án sinh ra từ các quan hệ rất nhạy cảm, đòi hỏi phải giải quyết kịp thời. do đó, thời hạn chuẩn bị xét xử đối với các vụ án này là 02 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án. Đối với các vụ án có tính chất phức tạp hoặc do trở ngại khách quan thì Chánh án tòa án có khả năng quyết liệt gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng trong vòng 02 tháng đối với vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 25 và Điều 27 Bộ luật tố tụng dân sự và 01 tháng đối với vụ án buôn bán, thương mại và lao động quy định tại Điều 29 và Điều 31 Bộ luật tố tụng dân sự.

Mọi Người Xem :   Biến trong C - VietTuts

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa, trong trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng.

Bước 4: Mở phiên tòa xét xử:

Theo quy định tại Điều 196 Bộ luật tố tụng dân sự phiên tòa phải được tiến hành đúng thời gian, địa điểm đã được ghi trong quyết liệt đưa vụ án ra xét xử hoặc trong giấy báo mở lại phiên tòa trong trường hợp phải hoãn phiên tòa. Thành phần tham gia phiên tòa được quy định từ Điều 199 đến Điều 207 Bộ luật tố tụng dân sự, gồm: Nguyên đơn, Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; Người đại diện của đương sự; Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự; Người làm chứng; Người giám định và Người phiên dịch.

mặt khác, theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Bộ luật tố tụng dân sự, Viện kiểm sát phải cử kiểm sát viên tham gia phiên tòa đối với những vụ án do Tòa án thu thập chứng cứ mà đương sự có khiếu nại. Trong một số trường hợp được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự thì có thể hoãn phiên tòa, nhưng thời hạn hoãn phiên tòa không quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa.

hồ sơ tiến hành phiên tòa sơ thẩm:

– Chuẩn bị khai mạc phiên tòa: Là Thủ tục của Thư ký Tòa án gồm các công việc: Ổn định trật tự trong phòng xử án; Kiểm tra, xác định sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên tòa theo Giấy triệu tập, Giấy báo của Tòa án; Phổ biển nội quy phiên tòa và yêu cầu mọi người đứng dậy khi hội đồng xét xử vào phòng xử án.

Mọi Người Xem :   Làm thế nào để hiểu rõ hơn về Quantitative & Qualitative Methods - MAAS Assignment Writing Service

– giấy tờ bắt đầu phiên tòa: gồm các công việc sau:

+ Khai mạc phiên tòa: Chủ tọa phiên tòa khai mạc và đọc quyết liệt đưa vụ án ra xét xử;

+ Giải quyết yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định và người phiên dịch;

+ Xem xét, quyết định hoãn phiên tòa khi có người vắng mặt;

+ Bảo đảm tính khách quan của người làm chứng;

– Thủ tục hỏi tại phiên tòa:

+ Hỏi đương sự về việc thay đổi ngay, bổ sung, rút bắt buộc và thỏa thuận giải quyết vụ án;

+ Nghe đương sự trình bày về vụ án;

+ Tiến hành hỏi tại phiên tòa;

+ Công bố các tài liệu của vụ án

– giấy tờ tranh luận tại phiên tòa: Đây là vận hành trung tâm của phiên tòa, bảo đảm cho đương sự bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước tòa án.

– Nghị án và tuyên án:

+ Nghị án: là việc Hội đồng xét xử xem xét, quyết liệt giải quyết vụ án.

+ Tuyên án: Sau khi bản án đã được thông qua, Hội đồng xét xử trở lại phòng xét xử để tuyên án.

Hãy liên hệ với công ty chúng tôi để được sử dụng sản phẩm pháp lý tốt nhất.

Hân hạnh được đáp ứng quý khách hàng!

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM THANH – Nơi đặt trọn niềm tin của bạnCác câu hỏi về thủ tục to tụng dân sự là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê thủ tục to tụng dân sự là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết thủ tục to tụng dân sự là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết thủ tục to tụng dân sự là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết thủ tục to tụng dân sự là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về thủ tục to tụng dân sự là gì


Các hình ảnh về thủ tục to tụng dân sự là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thông tin về thủ tục to tụng dân sự là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về thủ tục to tụng dân sự là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://huongliya.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://huongliya.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment