Tin học 12 Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ

Cập nhật ngày 09/08/2022 bởi mychi

Bài viết Tin học 12 Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://HuongLiYa.vn/ tìm hiểu Tin học 12 Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Tin học 12 Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ”

Đánh giá về Tin học 12 Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệTin học 12 Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ

ADMICRO

UREKA

ADMICRO

Lý thuyết10 Trắc nghiệm3 BT SGK 115 FAQ

Nội dung của Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ dưới đây, các em sẽ được tìm hiểu về khái niệm mô hình dữ liệu quan hệ và các đặc trưng cơ bản của mô hình này; khái niệm CSDL quan hệ, khóa liên kết giữa các bảng. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

ADSENSE

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mô hình dữ liệu

Mô hình dữ liệu là một tập khái niệm dùng để mô tả cấu trúc dữ liệu, các thao tác dữ liệu, các ràng buộc dữ liệu của một CSDL.

Theo các mức mô tả chi tiết về CSDL, có thể phân chia các mô hình dữ liệu thành hai loại:

 • Mô hình lôgic (còn gọi là mô hình dữ liệu bậc cao) cho mô tả CSDL ở mức khái niệm và mức khung nhìn, mô tả bản chất lôgic của dữ liệu được lưu trữ;
 • Mô hình vật lí (còn gọi là mô hình dữ liệu bậc thấp) cho mô tả CSDL ở mức vật lí, trả lời cho câu hỏi “Dữ liệu được lưu trữ như thế nào?”.

Có nhiều mô hình dữ liệu bậc cao nhưng ở đây ta chỉ đề cập đến mô hình dữ liệu quan hệ vì cho đến nay đó là mô hình phổ biến nhất trong thực tế xây dựng các ứng dụng CSDL. 

Mọi Người Xem :   Bốc bát họ là gì? Bốc bát họ có phạm pháp không?

1.2. Mô hình dữ liệu quan hệ

Mô hình dữ liệu quan hệ (gọi tắt là mô hình quan hệ) được  E. F. Codd đề xuất năm 1970. Trong khoảng ba mươi năm trở lại đây, các hệ CSDL xây dựng theo mô hình quan hệ được dùng rất phổ biến.

Trong mô hình quan hệ:

 • Về mặt cấu trúc:
  • Dữ liệu được thể hiện trong các bảng.
  • Mỗi bảng bao gồm các hàngcác cột thể hiện thông tin về một chủ thể.
  • Các cột biểu thị các thuộc tính của chủ thể và tên cột thường là tên của thuộc tính.
  • Mỗi hàng biểu thị cho một cá thể, gồm một bộ các giá trị tương ứng với các cột.
 • Về mặt thao tác trên dữ liệu:
  • Có thể cập nhật dữ liệu như thêm, xóa hay sửa bản ghi trong một bảng.
  • Các kết quả tìm kiếm thông tin qua truy vấn dữ liệu có được nhờ thực hiện các thao tác trên dữ liệu.
 • Về mặt các ràng buộc dữ liệu:  Dữ liệu trong các bảng phải thoả mãn một số ràng buộc. Chẳng hạn, không được có hai bộ nào trong một bảng giống nhau hoàn toàn.

1.3. Cơ sở dữ liệu quan hệ

a. Khái niệm

 • Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ gọi là cơ sở dữ liệu quan hệ.
 • Hệ QTCSDL dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ gọi là hệ QTCSDL quan hệ.

b. Các đặc trưng của một quan hệ

Một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ có các đặc trưng chính sau:

 • Mỗi quan hệ có tên để phân biệt với các quan hệ khác;
 • Các bộ là duy nhất và không phân biệt thứ tự;
 • Mỗi thuộc tính có tên phân biệt và không phân biệt thứ tự;
 • Quan hệ không có thuộc tính đa trị hay phức hợp.
  • Thuộc tính đa trị: 1 thuộc tính tương ứng trong nhiều bộ giá trị;

  • Phức hợp: Một thuộc tính có 2 giá trị.

Lưu ý:

 • Quan hệ là bảng;
 • Thuộc tính là trường (cột);
 • Bộ là bản ghi (hàng).

1.4. Khóa và liên kết giữa các bảng

✅ Mọi người cũng xem : nam mô quán the âm bồ tát là gì

a. Khóa

 • Khoá của một bảng là một tập thuộc tính gồm một hay một số thuộc tính của bảng có hai tính chất:
  • Không có hai bộ (khác nhau) trong bảng có giá trị bằng nhau trên khoá.
  • Không có tập con thực sự nào của tập thuộc tính này có tính chất.

b. Khóa chính

 • Một bảng có thể có nhiều khóa. Trong các khóa của một bảng người ta thường chọn (chỉ định) một khóa làm khoá chính (primary key). 
 • Trong một hệ QTCSDL quan hệ, khi nhập dữ liệu cho một bảng, giá trị của mọi bộ tại khóa chính không được để trống
 • Các hệ QTCSDL quan hệ kiểm soát điều đó và đảm bảo sự nhất quán dữ liệu, tránh trường hợp thông tin về một đối tượng xuất hiện hơn một lần sau những cập nhật dữ liệu. Trong mô hình quan hệ, ràng buộc như vậy về dữ liệu còn được gọi là ràng buộc toàn vẹn thực thể (hay gọi ngắn gọn là ràng buộc khóa).
Mọi Người Xem :   Tam Sơn nghĩa là gì?

Chú ý:

 • Mỗi bảng có ít nhất một khóa. Việc xác định khoá phụ thuộc vào quan hệ lôgic của các dữ liệu chứ không phụ thuộc vào giá trị các dữ liệu.
 • Nên chọn khoá chính là khoá có ít thuộc tính nhất.

✅ Mọi người cũng xem :

c. Liên kết giữa các bảng

Thực chất sự liên kết giữa các bảng là dựa trên thuộc tính khóa.

Bài tập minh họa

Dạng 1: Mô hình dữ liệu quan hệ

✅ Mọi người cũng xem : sống plus là gì

Câu 1

Chỉ ra các điều kiện trong mô hình dữ liệu quan hệ Ql_hoctap

Hình 1. Mô hình dữ liệu quan hệ Ql_hoctap

Gợi ý trả lời:

 • Cấu trúc dữ liệu: là các bảng dữ liệu, bảng hoc_sinh, Mon_hoc, Bang_diem gồm có các trường dữ liệu, các bản ghi.
 • Các ràng buộc: khoá chính, trong bảng hoc_sinh thì dữ liệu trong trường khoá chính là duy nhất.
 • Các thao tác cập nhật dữ liệu (thêm, sửa, xoá), khai thác dữ liệu, thống kê dữ liệu theo một điều kiện nào đó, có thể thực hiện trên một bảng hoặc nhiềubảng.

Dạng 2: Cơ sở dữ liệu quan hệ

✅ Mọi người cũng xem : số tiền phong tỏa là gì

Câu 2

Trong CSDL quan hệ Ql_hoctap ở ví dụ trên (ví dụ 1)xác định quan hệ, thuộc tínhbộ.

Gợi ý trả lời:

 • Quan hệ Hoc_sinh
 • Có các thuộc tính: ma_hoc_sinh, Ho_dem, Ten.
 • Vì lớp có 50HS nên có 50 bộ, bộ thứ 10 là 12A9, Nguyễn Thị Thanh, An

✅ Mọi người cũng xem : chơi bời lêu lổng nghĩa là gì

Câu 3

Trong CSDL quan hệ Ql_thuvien dưới đây, xác định thuộc tính đa trị và phức hợp.

Hình 2. Cơ sở dữ liệu quan hệ Ql_thuvien

Gợi ý trả lời:

 • Bảng có thuộc tính đa trị
Số thẻMã số sáchNgày mượnNgày trả
TV_02

TO-012

TN-102

5/9/07

24/9/07

30/9/07

5/10/07

…..

Bảng 1. Bảng có thuộc tính đa trị

Vì giá trị Số thẻ TV_02 có 2 bộ giá trị

 • Bảng có thuộc tính phức hợp

Số thẻMã số sáchNgày mượn trả
Ngày mượnNgày trả
…..

Bảng 2. Bảng có thuộc tính phức hợp

Ngày mượn trả có 2 cột Ngày mượnNgày trả.

3. Luyện tập Bài 10 Tin học 12

Sau khi học xong Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ, các em cần nắm vững các nội dung trọn tâm:

 • Khái niệm mô hình dữ liệu;
 • Khái niệm mô hình dữ liệu quan hệ và các đặt trưng cơ bản của mô hình dữ liệu quan hệ;
 • Hai loại mô hình dữ liệu: mô hình lôgic và mô hình vật lí;
 • Khái niệm CSDL quan hệ, khóa, khóa chính và liên kết giữa các bảng.

3.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 10 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Mọi Người Xem :   NGƯỜI TRẺ VÀ BẢN SẮC CÁ NHÂN: KHỦNG HOẢNG HAY CUỘC CÁCH MẠNG? - Lead The Change

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

✅ Mọi người cũng xem : 1 bát cơm bao nhiêu calo

3.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Tin học 12 Bài 10 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 86 SGK Tin học 12

Bài tập 2 trang 86 SGK Tin học 12

Bài tập 3 trang 86 SGK Tin học 12

✅ Mọi người cũng xem :

4. Hỏi đáp Bài 10 Tin học 12

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tin học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

— Mod Tin Học 12 HỌC247

MGID

✅ Mọi người cũng xem : kinh tế quốc dân là gì

Bài học cùng chương

ADSENSE

ADMICRO

image

Bộ đề thi nổi bật

image

ADSENSE

ADMICRO

image

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

YOMEDIA

ON

x
image


Các câu hỏi về thuộc tính đa trị và phức hợp là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê thuộc tính đa trị và phức hợp là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết thuộc tính đa trị và phức hợp là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết thuộc tính đa trị và phức hợp là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết thuộc tính đa trị và phức hợp là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về thuộc tính đa trị và phức hợp là gì


Các hình ảnh về thuộc tính đa trị và phức hợp là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm báo cáo về thuộc tính đa trị và phức hợp là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tham khảo nội dung về thuộc tính đa trị và phức hợp là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://huongliya.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://huongliya.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment