Việt Trung Trung Việt Hán Việt Chữ Nôm

Bạn đang chọn từ điển Hán-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Định nghĩa – Khái niệm

thượng từ Hán Việt nghĩa là gì?

Dưới đây là giải thích ý nghĩa từ thượng trong từ Hán Việt và cách phát âm thượng từ Hán Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ thượng từ Hán Việt nghĩa là gì.

phát âm thượng tiếng Hánthượng (âm Bắc Kinh)phát âm thượng tiếng Hánthượng (âm Hồng Kông/Quảng Đông).

✅ Mọi người cũng xem : 090 là mạng gì

Mọi Người Xem :   Học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp ra làm gì?

Xem thêm từ Hán Việt

  • cách tân từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • hóa hạc từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • chuyết hoạn từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • đích thật từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • phản lão hoàn đồng từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • tudienso.comtừ Hán Việtchữ NômTừ Điển Hán Việt

✅ Mọi người cũng xem : prob f là gì

Từ điển Hán Việt

Nghĩa Tiếng Việt: